ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

နယုန္လ

ရိုက္ခ်ိဳန္းရယ္တဲ့ စည္ပုစြန္။
ေငြ၀န္း စႏၵာနွင့္
ၾကယ္ေဇဠာ ယွဥ္ကာျပည့္တယ္
ထြန္းသည့္ေရာင္၀ွန္။

ေႏြနယန္ ေမထုန္ရက္မွာလ
နေဘဘံု ေရမႈန္တက္ပါလို႕
ေလဟုတ္စက္ ထိန္႕ထိန္႕လြန္
ျခိမ့္ျခိမ့္သြန္ပါလို႕ ေစြကာသဲ။

ခါေပ်ာ္ရန္
စာေတာ္ျပန္ သဘင္ခန္းမွာလ
ဆင္ျမန္းရန္ ရေ၀မယ္လို႕
ေငြစံပယ္ ငံုျမတ္ေလးကိုတဲ့
ထံုးမင္မွာ ကံုးဆင္ဖို႕ေရြးၾကလိမ့္
ေမႊးတဲ့လပဲ။နယုန္လသည္ မိုးက်ေသာလျဖစ္သည္. . . ထိုလတြင္ လယ္သမားတို႕သည္ ပ်ိဳးၾကဲၾကေသာေၾကာင့္ စိႏၱေက်ာ္သူ ဦးၾသက "နယုန္၀ါလ ၾကဲၾက ပ်ိဳးေထာင္" ဟု စပ္ဆိုခဲ့သည္. . . ဤသို႕ ပ်ိဳးေထာင္ပ်ိဳးၾကဲအလုပ္ကို ေတာင္သူလယ္သမားတို႕ လုပ္ၾကေသာအခါ စိုက္ပ်ိဳးေရး၌ ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း ရည္စူး၍ ပုန္းမၾကည္ပဲြကို က်င္းပၾကသည္. . . ပုန္းမၾကည္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ပုဗၺၾကယ္ကို ပသျခင္းေၾကာင့္ ပုနး္မၾကည္ပဲြဟု ေခၚသည္ ဟု ဆုိသည္. . . ေကာက္ညွင္းေပါင္းကို ဘဲဥျပဳတ္ႏွင့္ တကြ ပန္းကန္ထဲထည့္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ လယ္ေျမတ၀ိုက္၌ ပသၿပီးလွ်င္ ေျမျပင္ကို ေရသြန္းေလာင္းရသည္. .

ထုိလတြင္ အေရးၾကီးဆံုးပဲြေတာ္မွာ ပထမျပန္စာေမးပဲြမ်ား က်င္းပျခငး္ျဖစ္သည္. . .ေရွးေခတ္အလိုကို ေျပာရေသာ္ နယုန္လသည္ စာဆိုေတာ္လဟူ၍ပင္ မွတ္ယူသင့္သည္. . . . အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စာဆိုျခင္း ၊ စာျပန္ျခင္းတို႕ကို ဤလ၌ က်င္းပျခင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္. . သုိ႕ရာတြင္ ေလာကီႏွင့္ေလာကုတၱရာကိစၥတို႕ကို ခဲြျခားလိုက္ေသာအခါ ယခုေခတ္ကာလတြင္ နတ္ေတာ္လကို စာဆိုေတာ္လ သတ္မွန္ခဲ့ၾကေလၿပီ. .

ပထမျပန္စာေမးပဲြကို အင္း၀ျပည့္ရ်င္မင္းတရားၾကီးလက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္က်င္းပသည္ ဟု ျမန္မာ ရာဇ၀င္တို႕တြင္ဆိုသည္ . . . ပထမျပန္စာေမးပဲြက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပရိယတၱသာသနာ ထြင္းကားေရးျဖစ္သည္. . . ပထမျပန္စာေမးပဲြအတြက္ ရွင္ေလာင္း ပဥၹင္းေလာင္းတို႕ ေျဖဆိုရန္ သဒၵါ၊ သၿဂိဳလ္၊ ဆန္း ၊ အလကၤာ၊ အဘိဓာန္၊ သဒၵတၱေဘဒစိႏၱာ၊ ကစၥာယနသာရ၊ ၀ါစၥ၀ါစက၊ ၀ိဘတ်တၳ၊ ေဒြမာတိကာ၊ မာတိကာ၊ ဓာတုကထာ၊ ယမိုက္၊ ပဠာန္းက်မ္းတို႕ကို ပထမငယ္၊ ပထမလတ္၊ ပထမၾကီး၊ ပထမေက်ာ္အဆင့္တို႕အတြက္ ျပဠာန္းသည္. . .

သီေပါမင္းတရားလက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၂၄၅ ခုနွစ္တြင္ ပထမျပန္ စာေမးပဲြဆိုင္ရာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္၍ စနစ္တက် က်င္းပသည္. . . စာေမးပဲြ၀င္သူတို႕သည္. . ပါဠိကို ႏႈတ္တက္ အာဂံုျပန္ဆိုရသည္. . . . အနက္အဓိပၸါယ္ကို ႏႈတ္ျဖင့္ေမး၍ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျဖဆိုရသည္. . အနက္ အဓိပၸါယ္ကို ပုစာၦထုတ္၍လည္း စာရြက္ျဖင့္ေမး၊ စာရြက္ျဖင့္ ေျဖရသည္. . .ပထမၾကီးေအာင္ သူတို႕တြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရသူကို ပထမေက်ာ္ဘဲြ႕ျဖင့္ ခ်ီးျမွင့္ပူေဇာ္သည္. . .

သီေပါမင္းပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ ပထမျပန္စာေမးပဲြမ်ားသည္ ကိုးႏွစ္ခန္႕အဆက္ျပန္ခဲ့ေလသည္. . . သကၠရာဇ္ ၁၂၅၇ ခုႏွစ္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၉၄) တြင္ ပထမျပန္စာေမးပဲြမ်ား ျပန္လည္က်င္းပရန္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရတို႕က ဆံုးျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ၁၂၅၇ ခုနွစ္ (ခရစ္ႏွစ္၁၈၉၆) နယုန္လကစ၍ ပထမျပန္စာေမးပဲြမ်ားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည္. . . သကၠရာဇ္ ၁၂၆၅ ခုႏွစ္မွ စ၍ အစိုးရာပထမျပန္စာေမးပဲြမ်ားကို အစဥ္ကိုလိုက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာ အသင္းမ်ားက ပရိယတၱိစာေမးပဲြမ်ားကို က်င္းပလာၾကရာ ယေန႕ထိ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ပါသည္. . .

ယခုအခါ ပထမျပန္စာေမးပဲြႏွင့္ ဓမၼာစရိယစာေမးပဲြမ်ား အျပင္ တိပိဋကဓရ ေရြးခ်ယ္ပဲြၾကီး၊ အဘိဓမၼာ စာေမးပဲြႏွင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္စာေမးပဲြတို႕ ကိုလည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပေပးျခင္း၊ ေအာင္ဆုလက္မွတ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းတို႕ျဖင့္ သာသနာေတာ္ တိုးတက္စည္ကား ျပန္႕ပြားေရးကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္. .

ထို႕အျပင္ သံုးလူ႕ထြတ္တင္ ဘုရားရွင္သည္ နယုန္လျပည့္ေန႕၌ စၾက၀ဠာ တစ္ေသာင္းမွ နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္းတို႕ အား မဟာသမယသုတ္ေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ျခင္းကို အစဲြျပဳ၍ "မဟာသမယ အခါေတာ္ေန႕" ပဲြေတာ္ကို အႏွစ္သာရျပည့္စြာ က်င္းပၾကပါသည္. . .

ေမာင္ထင္ (ျမန္မာ့ဆယ့္ႏွစ္လအေၾကာင္း)


အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

1 comment:

  1. နယုန္လ ပထမျပန္စာေမးပဲြႏွင့္ ဓမၼာစရိယစာေမးပဲြမ်ား၊ မဟာသမယ အခါေတာ္ေန႕ အစရွိတဲ့ ဗဟုသုတေတြ ယူသြားပါတယ္။ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးတာ ေက်းဇူးပါကြယ္။

    ReplyDelete

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။