ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

ေတာထြက္လာေသာ အရွင္မဟာကႆပ အေလာင္းအား ဘုရားၾကိဳဆိုေနပံု

ဘုရားပရိနိဗၺာန္  စံေတာ္မူျပီးေနာက္ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ရစ္မည့္ ရွင္မဟာကႆပအေလာင္း "ပိပၸလိ" သတို႕သားသည္ အလုပ္သမား ရြာေပါင္း ၁၄ ရြာႏွင့္ စစ္တပ္ အစိတ္ကို ပိုင္ဆိုင္လ်က္ ကုေဋမ်ားစြာ ဥစၥာၾကြယ္ၿဖိဳး သူေဌးမ်ိဳးမွ သူေဌးကေတာ္နွင့္ အတူ ရဟန္း ျပဳလာခဲ့သည္။ သူတို႕နွစ္ဦးလမ္းခဲြေသာ ေနရာ၌ ကမာၻေျမ တုန္လႈပ္သံကို အရင္းခံ၍ ဆင္ျခင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္လည္း အေၾကာင္းအရာကို ေကာင္းစြာ သိျမင္ေတာ္မူႏွင့္ေလသည္။

ထိုခဏ၌ပင္ ေ၀ဠဳ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္မွ ၃ ၀ါ ဂုတ္မွ် ေ၀းကြာေသာ ျပည္ေညာင္ပင္သို႕ ၾကြေတာ္မူ၍ ခရီးၾကိဳဆို ကာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္ျဖာ ထြက္ေစကာျဖင့္ ထိုင္ေနေတာ္မူႏွင့္ ေလသည္။ ကႆပ အရွင္သည္ ဘုရားကိုျမင္လွ်င္ ငါ့ဆရာပင္တည္း ဟု ဆံုးျဖတ္၍ ဘုရားေျခေတာ္တြင္ ဦးေခါင္းတင္ကာ တပည့္ျဖစ္ပါေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ဘုရားရွင္သည္ သံဃာပရိသတ္ အလယ္၌ မၾကာ မၾကာ တန္းတူထား၍ ေျမွာက္စားေတာ္ မူေလသည္။ 

THE BUDDHA WELCOMING THE PERSON WHO HAD RETIRED FROM THE WORLD AND WAS TO BECOME THE VENERABLE MAHAKASSAPA

Pippali was destined to become Venerable Mahakassapa who would protect the dispensation of the Dhamma after his death. He was in charge of 14 villages of workmen and a section of the fighting forces. He belonged to a very rich famil worth several crores of money and together with his wife retired from home-life to lead a religious life. There was a mighty earth-quake at the place where Pippali parted with his wife on retirement from the  world. The Buddha surveryed with his Buddha-eye and saw the cause of the earth-quake.

Immediately thereafter the Buddha went to the giant banyan tree about 3 gavuas away (about sis miles) to welcome Pippali. He then sat at the foot of the tree causing the six resplendent rays of light to issue forth from his body. Pipaali, who later came to be known as Mhahakassapa, saw the Blessed one and coming to this decision. He indeed is my master, placed his head upon the feet of the Blessed one and said, Lord, I'm your disciple. The Buddha often honored him before the assembly of monks by treating him as a member of the Holy order of a standing equal to him.

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

 

ကိုယ္ကေပးမွ ကိုယ္ျပန္ရ


အေၾကာင္းႏွင့္ကင္းၿပီး ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ မရွိေသာ ဤေလာကၾကီးတြင္ ျပဳလုပ္  စီမံျခင္း ဟူေသာ  ေပးဆပ္ျခင္း   မရွိဘဲ မည္သည့္ ရယူပိုင္ဆိုင္ျခင္းမ်ိဳးမွ မရွိႏိုင္ေခ် ။ အေၾကာင္းရွိမွ အက်ိဳးရွိရသလို အေပးရွိမွ ရယူျခင္း သည္ ျဖစ္ေပၚလာရေခ်သည္။ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က လက္ညွိဳးညႊန္လိုက္ သည္နွင့္ ေရႊအိုးၾကီး ဘြားခနဲ ေပၚလာသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး ၊ သရက္မ်ိဳးေစ့ကို စိုက္ပ်ိဳးထားလ်က္ ႏွင့္ ထို သရက္ပင္ မွ လိေမၼာ္သီး သီးလာသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးသည္ ဒ႑ာရီ ပံုျပင္ ယံုတမ္းစကားမ်ားသာတြင္ သာ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 

စင္စစ္မႈ အေပးရွိမွ  ရယူႏိုင္မႈ၊ အသြားရွိမွ အလာရွိမႈတို႕သည္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေနသည့္ ေလာက၏ နိယာမစံုတြဲမ်ား ျဖစ္ေလသည္ ။ ဤနိယာမသေဘာကို လြန္ဆန္ၿပီး အေပးမရွိဘဲ ရယူလိုျခင္း၊ အပင္မစိုက္ဘဲ အသီးစားလိုျခင္းသည္ အလြန္တရာ မွားယြင္းေသာ ၀ိသမေလာဘ ဦးစီးသည့္ တစ္ဖက္သက္ စိတ္ဆႏၵ တစ္ခု သာ ျဖစ္ေခ်သည္။ 

ဤေလာကသည္ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံ ေပါင္းသင္းၿပီး တူညီေသာ ဆႏၵ၊ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈတို႕ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပရာ ထိုလူ႕ေလာက အဖဲြ႕အစည္းၾကီး မတိမ္းမေစာင္း ၊ မပ်က္ မယြင္းသြားေအာင္ " အေပးအယူ " ျဖစ္စဥ္ၾကီး က ထိန္းခ်ဳပ္ေပးထား၍သာ ဤလူ႕ေလာက သည္ ဤမွ် ၾကာေညာင္းစြာ တည္ရွိေနရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

လူသည္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး သတၱ၀ါ ျဖစ္၍ အခ်င္းခ်င္း အေပၚ ေျပေျပလည္လည္၊ ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး ဆက္ဆံေနၾကရသည္။ ေပါငး္သင္းဆက္ဆံေရး ေျပလည္ေကာင္းမြန္လွ်င္ ေကာင္းမြန္ သေလာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ အသက္ရွင္ ေနထို္င္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။  ထို႕ေၾကာင့္ လူတိုင္းတြင္ မိတ္ေဆြေကာင္း ၊ ဘ၀ခရီးေဖာ္ေကာင္းမ်ား သည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လွသည္။

မိတ္ေဆြ သဂၤဟ နည္းျခင္း မ်ားျခင္းသည္ မိတ္ေဆြ သဂၤဟ လံုးလံုး မရွိျခငး္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္         
 ေတာ္ေပေသး သည္။  အဓိကမွာ အေပါင္းအသင္း နည္းျခင္း ၊မ်ားျခင္းထက္ မိ္တ္ေဆြေကာင္း တစ္ေယာက္ ရွိျခငး္က ပို၍ အက်ိဳးမ်ားႏိုင္ေပသည္။ 

မိ္တ္ေဆြ အေပါငး္အသင္းမ်ား အေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကေသာအခါ လူအမ်ားစုသည္ မိမိအား အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည့္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားကို သာ တမ္းတမ္းတာတ ေျပာဆိုၾက၏ ။ မိတ္ေဆြတုမ်ားကို မလိုခ်င္၊ ရြ႕ံမုန္းၾက၏ ... စကားလက္ဆံုက်ၾကလွ်င္ မိတ္ေဆြညံ့မ်ား အေၾကာင္းကို ညည္းညည္းညဴညဴ ေျပာၾကမည္ မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတို႕တြင္ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းမရွိသည္က မ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အမွန္စင္စစ္တြင္ ဤေလာကတြင္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားသည္ မရွားပါးပါ။ မ်ားစြာ ရွိပါ၏ ။ ရိွလည္း ရွိေနပါ၏  ကိုယ္က ရွိေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မရွိရျခငး္၊ ရွားပါးျဖင္း ျဖစ္၏။ မိမ္ဘက္က မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ကို ရယူလိုလွ်င္ မိမိကလည္း ထုိမိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ျဖစ္ေစလုိသူတို႕ အား မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း တစ္ေယာက္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေပးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

သို႕ျဖစ္လွ်င္မိမိဘက္က ဘာေတြကို ေပးမည္နည္း။ မိတ္ေဆြေကာင္း လိုခ်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မွ မိ္မိထံတြင္ရွိေနေအာင္ က်င့္ၾကံေနထိုင္အပ္သည့္ အေၾကာင္းတရား (၄)ပါးမွာ-

၁။ စိတ္ေကာင္း နွလံုးေကာင္းျဖင့္ မိမိမိတ္ေဆြအေပၚ ေက်းဇူးျပဳျခငး္။

၂။ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္းျဖင့္ မိမိမိတ္ေဆြအေပၚ ဆင္းရဲအတူ၊ ခ်မ္းသာအတူ၊ ေအးအတူ ပူအမွ် ေနထိုင္ ဆက္ဆံျခင္း၊ 

၃။ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္းျဖင့္ မိမိမိတ္ေဆြအေပၚ အက်ိဳးစီးပြားရွိရာ ရွိေၾကာင္းကို ညႊန္ျပေျပာဆုိျခင္း။ 

၄။ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္းျဖင့္ မိမိမိတ္ေဆြအေပၚအစဥ္ ၾကင္နာ သနားျခင္းတို႕ ျဖစ္ေလသည္။

ဤတရားေလးပါးကို မိမိ၏ မိတ္ေဆြအေပၚ ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ လူ႕ေလာက၏ လာဘ္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားကို မိမိက တစ္ဖန္ရယူႏုိ္င္ေၾကာင္း မွတ္သားႏိုင္ပါသည္။

လူအမ်ားစုသည္ အေရးအေၾကာင္း ရွိေသာအခါ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႕၏ အကူအညီအေစာင္အမကို မရၾကသျဖင့္ မိမိေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရေသာ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ားအေပၚ အျပစ္တင္ တတ္ၾကသည္။ သိို႕ေသာ္ မိိမိဘက္မွ မိတ္ေဆြေကာင္း မပီသေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္း အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ကား မျမင္တတ္ေခ်။ မိိမိဘက္မွ မိမိ္မိတ္ေတြ မ်ား အေရးအေၾကာင္း ရွိလာေသာအခါတြင္ ဘာမ်ား ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသနည္း။   

မိမိလုိလားေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အရည္အခ်င္း စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ိဳး မိမိတြင္ ရွိပါသေလာ ဆိုသည္ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။ အေရးၾကီးဆံုးမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ မိတ္ေဆြေကာင္း မပီသဘဲႏွင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ် မိမိထံသို႕ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း တို႕ ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးေလး နက္နက္ ခံယူ မွတ္သားထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အေဆြ ခင္ပြန္းေကာင္းသည္ မိမိအား လူေကာင္းသူေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည္သာ မက စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးနိင္ ေသာ တန္ခိုးရွိေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူ႕ေလာကတြင္ လူတန္းေစ့ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ လိုလွ်င္ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းရွိျခငး္ ဟူသည္ ့ ဂုဏ္ ရွိရန္ လုိသည္။

အၾကင္ေလာကသည္ သူ႕ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ မွ်တေသာ အေပးအယူတို႕ျဖင့္ လိုက္ဖက္ညီစြာ တည္ေဆာင္ ထားႏိုင္အံ့။ ထိုေလာကသည္ ေနခ်င့္စဖြယ္ ဘံုဗိမာန္ၾကီး တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ မွာ မလဲြေခ်။ ထို႕အတူ အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္သည္  သူ႕ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ မွ်တစြာ ၾကည့္တတ္ေသာ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းတို႕ျဖင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႕၏ အရည့္အေသြးေကာင္းတို႕ကို ေမြးျမဴထားအံ့။ ထုိသူသည္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာငး္ တို႕၏ အကူအညီကို ရ၍ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလာမည္ကား အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဦး၀မ္ထိန္

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .
 

အလုပ္ခြင္တြင္ အနားယူအပန္းေျဖျခင္းေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ညာဘက္လက္ကို ရင္ဘတ္ေပၚတင္ထားပါ ၊ဘယ္ဘက္လက္ကိုဗိုက္ေပၚတြင္ ထားၿပီး မ်က္လံုးကို အသာမွိတ္ထားလ်က္ အသက္ရႈေလ့က်င့္မႈကို ျပဳလုပ္ပါ။ အသက္ရႈသြင္းမႈ ၊ အသက္ရႈထုတ္မႈ မ်ားကို  ႏွာေခါင္းမွ ျပဳလုပ္ပါ ။ သင္၏ ၀မ္းဗိုက္ကို ေဖာင္းလို္က၊ ပိန္လိုက္ ျဖစ္ေအာင္ အသက္ရႈေလ့က်င့္မႈ ကိုျပဳလုပ္ပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
အက်ႌလည္ပင္းၾကယ္သီးကို ျဖဳတ္ထားပါ၊ ဦးေခါင္းကို ေနာက္ဘက္သို႕ လွန္ထားပါ။ သင္၏ လက္မ်ားကို ပခံုးေပၚတြင္ တင္ထားပါ။ ဘယ္လက္ကို ဘယ္ပခံုး၊ ညာလက္ကို  ညာပခံုးေပၚတြင္ တင္ထားပါ။ အသက္ကို ရႈထုတ္လိုက္ရင္း ဦးေခါင္းကို ေနာက္ဘက္သို႕ လွန္လိုက္ပါ။ သင့္လက္မ်ားျဖင့္ ပခံုးၾကြက္သားမ်ားအေပၚ တျဖည္းျဖည္း ႏွိပ္ၿပီးေအာက္မွ အထက္သို႕ ဆဲြႏွိပ္ပါ။ ဤေလ့က်င့္မႈကို အခ်ိန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း(၃)
သင္၏ဘယ္လက္ကို ညာပခံုးေပၚတြင္ ထားၿပီး ညင္ညင္သာသာ ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။ ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ႏွိပ္ဖိထားပါ။ ထို႕ေနာက္ လႊတ္လိုက္ပါ။ ဤနည္းအတိုင္း ပခံုးႏွင့္ လက္ေမာင္း မ်ားတြင္လည္း ညင္ညင္သာသာ ႏွိပ္နယ္ေပးပါ ။ သင္၏ ညာလက္ကို ဘယ္ပခံုးေပၚတြင္ တင္ထားၿပိး အလားတူ ေလ့က်င့္မႈကို ျပဳလုပ္ေပးပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း(၄)
သင္၏ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားကို သင့္ဦးေခါင္းခံြ၏ ေနာက္ဘက္ ေအာက္နားတြင္ ထားၿပီး လက္ဆယ္ေခ်ာင္း စလံုး သံဳးၿပီး ျဖည္းျဖည္း နွိပ္နယ္ေပးပါ။ ဦးေခါင္းခံြ ေအာက္ဘက္နားမွ ေအာက္ဘက္သို႕ တျဖည္းျဖည္း ဆင္းလာၿပီး လည္ပင္း ၊ ထို႕ေနာက္ ပခံုးအထိ ျဖည္းျဖည္း နွိပ္ေပးပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း(၅)
သင္၏ဘယ္ဘက္လက္ကို ညာဘက္ပခံုးထက္တြင္တင္ထားပါ။ ဘယ္ဘက္လက္၏ တံေတာင္ဆစ္ ကိုညာဘက္လက္ျဖင့္ မထားပါ။ တံေတာင္ဆစ္ အျမင့္ႏွင့္ ပခံုးတို႕ တစ္တန္းတည္း ေလာက္ျဖစ္ေအာင္ မတင္ပါ။ ဘယ္ဘက္လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားျဖင့္ ညာပခံုး ထိပ္ပိုင္းေလးမ်ားကို ဖိႏွိပ္ေပးပါ။ ဘယ္ပခံဳးကိုလည္း ညာလက္ျဖင့္ အထက္ပါအတိုင္း ႏွိပ္နယ္ေလ့က်င့္ေပးပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း (၆)
သင္၏ လက္နွစ္ဖက္ကို ဦးေခါင္းထိပ္ေပၚတြင္ တင္ထားပါ။ သင္၏ ဦးေခါင္း ကို ေရွ႕ပိုင္း ေအာက္ဘက္သို႕ သာသာ ဆဲြခ်ပါ။ ဆဲြခ်ထားေသာ အေနအထားကို ခဏၾကာၾကာ ထိန္းထားပါ။ ထိုသုိ႕ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ တင္းလာသည့္ခံစားမႈရွိလာေအာင္ ဦးေခါင္းကို ဆဲြထားပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း(၇)
သင္၏ ဘယ္ဘက္ပခံုးကို အေပၚသို႕ ပင့္တင္လိုက္ၿပီး ေနာက္ဘက္မွာ ေရွ႕ဘက္သို႕ ၀ိုင္းလွည့္ေပးေေသာ ေလ့က်င့္မႈကို ျပဳလုပ္ပါ။ ထုိ႕ေနာက္ ညာဘက္ ပခံုးကို  အလားတူ လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ေပးပါ။ ထုိ႕ေနာက္ ပခံုး နွစ္ခုလံုးကို တစ္ျပိဳင္တည္း ပင့္တင္လွ်က္ ေနာက္ဘက္မွ ေရွ႕ဘက္သို႕ ၀ိုင္းလွည့္ေပးေသာ ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ဤေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရာတြင္ သင္၏ လက္ေမာင္းကို အသက္သာဆံုး အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ထားပါ။

ေဒါက္တာသိန္းလြင္


အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

 

မ်က္လံုးအားေကာင္းေစမယ့္ ေယာဂက်င့္စဥ္

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
မ်က္ခံုးကိုပင့္၊ မ်က္လံုးကိုျပဴးပါ၊ မ်က္ဆံေတြက ေရွ႕တည့္တည့္ကို စိုက္ၾကည့္ထားရပါမယ္။ လက္ခလယ္ ႏွစ္ဖက္က မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္ရဲ႕ ေထာင့္စြန္းမ်ားကို ဖိၿပီး အေပၚသို႕ ဆဲြတင္ထားပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
ဘယ္ဘက္လက္က ခါးကိုေထာင္ၿပီး ညာလက္ညိဳွးကို ညာမ်က္လံုးအေပၚ ၄၅ ဒီဂရီ က်ေလာက္ တြင္ ေထာင္ကာ မ်က္လံဳးမ်ားက ေထာင္ထားေသာ ညာလက္ညွိဳးကို ေစြၿပီးၾကည့္ေနပါ။
ထိုပံုစံတိုင္း ၁ မွ ၂၀ အထိ ေရတြက္ကာေနပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း(၃)
ညာဘက္လက္ က ခါးကိုေထာင္ထားၿပီး ဘယ္ဘက္လက္ညွိဳးကို ဘယ္မ်က္လံုးအေပၚ ၄၅ ဒီဂရီက်က်ေလာက္တြင္ ေထာင္ကာ မ်က္လံုးမ်ားက ေထာင္ထားေသာ ဘယ္လက္ညိွဳးကို ေစြၿပိး ၾကည့္ေနပါ။

ထိုပံုစံတိုင္း ၁ မွ ၂၀ အထိ ေရတြက္ကာေနပါ။

သတိျပဳရန္
မ်က္လံုးမ်ား ေစြၾကည့္သည့္ အခါ ဦးေခါင္းကို မလႈပ္ရပါ။ မ်က္လံုးမ်ားကပဲ ေစြၾကည့္ပါ။

အက်ိဳးေက်းဇူး
မ်က္ခံုးကို ပင့္ထားတဲ့အတြက္ မ်က္ခံြမက်ေစပါ။

မ်က္လံုးကို ျပဴးထားတဲ့အတြက္ မ်က္လံုးမ်ားမွာရွိတဲ့ ေသြးေၾကာမ်ားကို ဆန္႕လိုက္ သလိုျဖစ္လို႕ မ်က္လံုးမွိတ္ တုတ္ မွိတ္တုတ္ျဖစ္ျခင္း ၊ မ်က္ေၾကာလိုက္ျခင္းတို႕ကို မျဖစ္ေစပါ။

မ်က္လံုးအရည္ေတာက္ပါေစပါတယ္။

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

  

ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။