ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

ေနရာသိတာက


ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး အသံုးျပဳေနေသာ မိန္းဖရိန္ကြန္ပ်ဴတာၾကီးမွာ ရပ္သြားေလသည္. . . ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း တတ္သေလာက္မွတ္သေလာက္ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာစက္ ျပန္လာေအာင္ လုပ္ၾကေသာ္လည္း မည္သို႕မွ လုပ္၍မရျဖစ္ေနသည္. သို႕ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္တစ္ေယာက္ကို ေခၚ၍ျပရေလေတာ့သည္. . .

ပညာရွင္ေရာက္လာၿပီး ကြန္ပ်ဴတာကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၿပီး တူအေသးေလးတစ္လက္ကို ထုတ္၍ ကြန္ပ်ဴတာ အႏွံ႕အျပားကို လိုက္ေခါက္ရာ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာေသာ္ ကြန္ပ်ဴတာၾကီးမွာ ျပန္ေကာင္းသြားေလသည္. . . ရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ ထိုကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာထံသို႕ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္၏ ေငြေတာင္းခံလႊာတစ္ေစာင္ ေရာက္ေလသည္. . .

ကြန္ပ်ဴတာျပင္ခ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေတာင္းထားျခင္းျဖစ္သည္. . . ထိုအခါ မန္ေနဂ်ာသည္ ပညာရွင္ႏွင့္ သြားေတြ႕ၿပီး ေျပာေလသည္. . .

"ဒီမွာ ခင္ဗ် ၊ ကြန္ပ်ဴတာျပင္ခ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ဆိုတာ သိပ္မ်ားပါတယ္ . . ငါးမိနစ္ေလာက္ တူကေလးနဲ႕ ဟိုေခါက္ ဒီေခါက္လုပ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာေကာင္းသြားတာပဲ၊ ဒီေလာက္ ယူဖို႕မေကာင္းပါဘူး၊ ေငြေတာင္းခံလႊာကို ျပန္ျပင္ေပးပါ. . . "

ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ေငြေတာင္းခံလြႊာအသစ္ေရာက္လာရာ

"ကြန္ပ်ဴတာအား တူႏွင့္ေခါက္ခ ၁ေဒၚလာ . . မည္သည့္ေနရာကို ေခါက္ရမည္ကို သိသည့္ အတြက္ ၉၉၉ ေဒၚလာ၊ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ဟူ၍ျဖစ္ေလသည္. . . "

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
may16

သစ္ခုတ္သမား

လြန္ေလၿပီးေသာအခါ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ "ပညာဗလ" အမည္ရွိ အမတ္ၾကီးတစ္ဦးရွိေလသည္. . ထိုအမတ္ၾကီးသည္ ပညာညဏ္ၾကီးလွသျဖင့္ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ အထူးေျမွာက္စားျခင္းကို ခံရသည္. . .
အျခားအျခားေသာ အမတ္ၾကီးမ်ားကလည္း "ပညာဗလ" အမတ္ၾကီးအား အထူးပင္ရိုေသ ေလးစားၾကရာ အမတ္ၾကီးမွာ ပညာမာန္တက္လွ်က္ရွိသည္. . . .
တစ္ေန႕တြင္ "ပညာဗလ "အမတ္ၾကီးသည္ ေနာက္လိုက္တစ္ဦးႏွင့္အတူ ျမစ္ဆိပ္သို႕ေရာက္လာခဲ့သည္. . . ေနာက္လိုက္အား အမတ္ၾကီးက "ကိစၥတစ္ခုရွိလို႕ ဟိုဘက္ကမ္းသို႕သြားရန္ေလွငွားခိုင္းေလသည္. "
မၾကာမီ . . ေနာက္လိုက္မွ "မွန္လွပါဘုရား ဤသူငယ္မွတစ္ပါး အျခားေသာ ေလွသမားမ်ား မရွိေၾကာင္းပါဘုရားဟု "ဆိုကာ လူငယ္တစ္ဦးကို ေခၚလာေလသည္. . .


အမတ္ၾကီး က. . . . "သင္ဘာအလုပ္လုပ္သလဲ . . ."
လူငယ္ . . . "သစ္ခုတ္ၿပီး သစ္နဲ႕ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားလုပ္ပါတယ္ . ."
အမတ္ၾကီး . . . . "ငါတို႕ကို ဟိုဘက္ကမ္းကို သင္ပို႕နုိင္ပါသလား "
လူငယ္ . . . . "ပို႕ႏုိင္ပါတယ္. "
သစ္ခုတ္သမားသည္ ပညာဗလ အမတ္ၾကီးအား ေလွေပၚတြင္တင္ ကာေလွာ္ခတ္ခဲ့သည္. .
အမတ္ၾကီး . . . . "သင္စာေပက်မ္းဂန္တတ္သလား ."
လူငယ္ . . . . "စာၾကီးေပၾကီးေတာ့မတတ္ပါဘူး သစ္ခုတ္ၿပီး ေလွလုပ္တတ္လို႕ေဟာဒီေလွဟာ ကြၽန္ေတာ့ေလွပါ.".
အမတ္ၾကီး . . . . "တယ္ညံ့သကိုး ေဆး၀ါးပညာေရာတတ္သလား . . ."
လူငယ္ . . . . "ေဆး၀ါးပညာမတတ္ပါဘူး လူေတြေနဖို႕ အိမ္ေဆာက္ေပးတတ္ပါတယ္. . . "
အမတ္ၾကီး . . . . "တယ္ဖ်င္းသကိုး ေဗဒင္ပညာေကာတတ္သလား . "
လူငယ္ . . . . "ေဗဒင္မတတ္ပါဘူး လယ္လုပ္တတ္လို႕ ဆန္စပါးရပါတယ္. . . "
အမတ္ၾကီး . . . . "တယ္အသကိုး ဒါေၾကာင့္သင္အလုပ္ၾကမ္းသမားျဖစ္ေနတာပဲ. . ."

လူငယ္ . . . . "အမတ္ၾကီး ေဗဒင္တတ္ပါသလား . . ."
အမတ္ၾကီး . . . . "ေဗဒင္၊ ေဆး၀ါး ၊စာေပ ပညာအားလံုး စြယ္စံုတတ္တယ္. . . "
လူငယ္. . . . " ေဗဒင္တတ္တယ္ ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေလမုန္တိုင္းတိုက္မလဲ ေဟာပါ.. "
အမတ္ၾကီး . . . . ေလမုန္တိုင္းတို္က္ေတာ့မလား အမယ္ေလး ဒုကၡပဲ. . . "
လူငယ္ . . . . " ျမစ္လယ္ကို ေလွေရာက္တဲ့အခ်ိန္ေလာက္မွာ မုန္တိုင္းတိုက္မယ္. . "
သစ္ခုတ္သမားသည္ ေျပာသည့္အတိုင္း ျမစ္လယ္သို႕ေလွေရာက္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေလမုန္တိုင္းၾကီး တိုက္ခတ္လာပါသည္. . .
အမတ္ၾကီး . . . . "ဟာေလမုန္တိုင္း တိုက္လာၿပီ. . . ဘုရား. . ဘုရား အမယ္ေလး ေလွနစ္ေတာ့မယ္ ေလွမနစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားေလွာ္ပါ အေမာင္ရယ္ . . . . "
လူငယ္ . . . . "စာေပက်မ္းဂန္ၾကီးေတြထဲမွာ ေလွမနစ္တဲ့နည္းမပါဘူးလားခင္ဗ်ာ. . "
အမတ္ၾကီး . . . . "မပါပါဘူး အေမာင္ရယ္ အေလွာ္ေကာင္းမွမနစ္မွာပါ . . . ."
လူငယ္ . . . . "ေလွနစ္မနစ္သိရေအာင္ ေဗဒင္တြက္ၾကည့္ပါလား ကြၽန္ေတာ္က စာေပက်မ္းဂန္မတတ္ေပမယ့္ ေလွကို ေတာ့ေကာင္းေကာင္းေလွာ္တတ္ပါတယ္. . ."
အမတ္ၾကီး . . . . " ဒီအခ်ိန္မွာ စာေပက်မ္းဂန္တတ္ဖို႕ထက္ ေလွေလွာ္တတ္ဖို႕က အေရးၾကီးပါတယ္. "
ေလွသည္တစ္ဖက္ကမ္းသို႕ေရာက္ေသာအခါတြင္
အမတ္ၾကီး . . . "ေမာင္ရင္ဟာ က်ဳပ္အသက္သခင္ ေက်းဇူးရွင္ပါ. . "
လူငယ္ . . . . "ကြၽန္ေတာ္လူဖ်င္းလူညံ့ဆို. . . "
အမတ္ၾကီး . . "ေမာင္ရင့္ေၾကာင့္လူေတြ အိမ္ရတယ္ ၊ စားစရာ ဆန္ရတယ္ ေမာင္ရင္ဟာ အမ်ားရဲ႕ေက်းဇူးရွင္ပါ. ."
လူငယ္ . . . ." ဒီလိုၾကားရတာ ၀မ္းသာပါတယ္ခင္ဗ်ာ . . . "
အမတ္ၾကီး . . "ေမာင္ရင့္ကို အထင္ေသးမိတာမွားၿပီ တစ္ဦးေခါင္းတစ္ပညာ သူ႕ေနရာနဲ႕သူ အသံုးက်တဲ့လူေတြ ၾကီးပါပဲေမာင္ရင္. . . "

ထိုေန႕မွစ၍ ပညာရွိအမတ္ၾကီးသည္. . လူတိုင္းက သူ႕ကိုေလးစားသလို သူကလည္း လူတိုင္းကို ျပန္လည္ေလးစား လာေလသတည္း . . .


အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
may16

အကူအညီ

ကေလးငယ္ကေလး လမ္းေလွ်ာက္သင္ေနသည္ကို ဖခင္ျဖစ္သူသည္ ေလွကားထိပ္မွ ထိုင္ၾကည့္ေနေလ၏ ကေလးငယ္ကေလးသည္ ထိုေလွကားထစ္မ်ားကို တစ္ထစ္ခ်င္း လွမ္းတက္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရသျဖင့္ စိတ္ပ်က္သြားသည္. . . တျခားအေတြးမ်ားလည္းေပၚလာ၏
သို႕ႏွင့္ ေလွကားေအာက္ဆံုးတြင္ ထိုင္ေနလိုက္သည္. . ေလွကားေပၚသို႕ တက္၍မရသျဖင့္ စိတ္ပ်က္အားငယ္လ်က္ရွိသည္. . . "ေတာ္ပါၿပီ" ဟုဆိုကာ တျခားတစ္ေနရာသို႕ ထြက္သြားေလသည္. . သို႕ေသာ္ဖခင္ျဖစ္သူကမူ သူ၏ သားငယ္ ေလွကားေပၚသို႕ ၾကိဳးစားတက္သည္ကို ေတြ႕ခ်င္ျမင္ခ်င္လ်က္ ပင္ရွိေနသည္.
ဤေနရာတြင္ျဖစ္သင့္သည္မွာ ဤသို႕ျဖစ္သည္. . ကေလးငယ္က စြမ္းအားနည္းေနေသာ္လည္း စိတ္ဆႏၵကရွိေနသည္. . . ထိုအခါ ဖခင္ျဖစ္သူက ေလွကားေပၚမွဆင္းလာ၍ သားငယ္ကို ေကာက္ယူေပြ႕ခ်ီၿပီး ေလွကားထိပ္သို႕ ေခၚသြားသင့္ေပသည္. .
ထိုနည္းတစ္နည္းသာရွိေပသည္. . .
ကြၽနု္ပ္တို႕၏ ဘ၀တြင္လည္း ၾကိဳးစား၍ ပထမဆံုးေျခလွမ္းကို စတင္ခ်သည့္အခါ နာက်င္မႈမ်ား၊ ယိမ္းယိုင္မႈမ်ားရွိမည္ျဖစ္သည္ . . ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ (သို႕) ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ို္င္း ႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား က ေလွကားထိပ္သို႕ေရာက္ေအာင္ ကူညီေခၚေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္. . .

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
ပန္းကဗ်ာ

နယုန္လဖဲြ႕

နယုန္လဖဲြ႕

နတ္စည္ငယ္ရြမ္းပါလို႕၊ ျခိမ့္မြမ္းငယ္သံစံု၊
ကျမဳးငယ္ ခုန္သည္၊ လ နယုန္ သည္ခ်ိန္မို႕၊
ျမဴတိမ္လႊာ ဆိုင္းျပန္ေတာ့တယ္ေလး။
ရာသီငယ္ ေမထ၊ ဆယ့္ႏွစ္လမို႕၊
ေဇဌေျပာင္ရွိန္၊ ေတာက္ေလာင္၀ယ္ ထိန္သည္၊
ရာဇိႏၵနတ္ပိဋကတ္မွာ၊ မျပတ္ကယ္ထြက္စံ၊ စာညီလာခံေလ့ာခါ ၊
ဗိုလ္ျခံတဲ့ ေရႊလယ္မွာ၊ ေငြစံပယ္ျဖဴ မုေလးက
ေမႊးလွတယ္ေလး။
(မဟာအတုလမင္းၾကီး၏ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီဖဲြ႕လြမ္းခ်င္း)

နယုန္လ

နယုန္လသည္ ျမန္မာလမ်ား၏ တတိယလျဖစ္၍ ေႏြဥတုတြင္ ပါ၀င္ၿပီး ေမလႏွင့္ဇြန္လတြင္က်ေရာက္သည္။ ေႏြရာသီကုန္ဆံုးရန္ ၁၅ ရက္သာက်န္ေသာ့သည့္ျဖစ္၍ "ေႏြေႏွာင္းလ၊ ေႏြစြန္လ" ဟု စာဆိုပညာရွင္မ်ားက စာဖြဲ႕ေလ့ရွိၾကသည္.

ဒုတိယအင္း၀ေခတ္သာလြန္မင္းတရားၾကီး လက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စာေတာ္ျပန္ပဲြမ်ားကို စတင္က်င္းပခဲ့သည္. . ပရိယတၱိသာသနာ တိုးတက္ျပန္႕ပြားရန္ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ထြန္းကားလာရန္ ဟူေသာ ဆႏၵမြန္ျဖင့္ စာေတာ္ျပန္ပဲြကို နယုန္လ၏ ရာသီပဲြအျဖစ္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္. . . ျမန္မာမင္းမ်ားသည္ နယုန္လ စာေတာ္ျပန္ပဲြတြင္ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူၾကသည္. ပဥၥင္းေလာင္း၊ ရွင္ေလာင္းတို႕ကို ၀ါဆိုလတြင္ ခမ္းနားၾကီးၾကယ္စြာ ပဥၥင္းခံ၊ရွင္ျပဳပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေလ့ရွိသည္. . .

ယခုအခါ ပထမျပန္စာေမးပဲြႏွင့္ ဓမၼာစရိယစာေမးပဲြမ်ား အျပင္ တိပိဋကဓရ ေရြးခ်ယ္ပဲြၾကီး၊ အဘိဓမၼာ စာေမးပဲြႏွင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္စာေမးပဲြတို႕ ကိုလည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပေပးျခင္း၊ ေအာင္ဆုလက္မွတ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းတို႕ျဖင့္ သာသနာေတာ္ တိုးတက္စည္ကား ျပန္႕ပြားေရးကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္. .

ထို႕အျပင္ သံုးလူ႕ထြတ္တင္ ဘုရားရွင္သည္ နယုန္လျပည့္ေန႕၌ စၾက၀ဠာ တစ္ေသာင္းမွ နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္းတို႕ အား မဟာသမယသုတ္ေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ျခင္းကို အစဲြျပဳ၍ "မဟာသမယ အခါေတာ္ေန႕" ပဲြေတာ္ကို အႏွစ္သာရျပည့္စြာ က်င္းပၾကပါသည္. . .

Nayon


Nayon is the third month on Myanmar calendar, in the hot season, and falls in May-June.

In the second Innwwa Period, under the reign of King Thalun, in the year 1000 began the practice of holding examinations in religious scriptures in Nayon with aims at propagation of Pariyatti Sasana.

It was followed by the holding of novitiation and ordination ceremonies in the next month of Waso.

Nowadays, Pahtamabyan examinations, Dhammacariya Examinnations, Tipitaka Dhara Selection Examinnations, Abhidhamma and Vissudhi Magga Examinnations were held every year with presentation of prizes and certificates , for the flourishing of the Sasana.

Moreover, in this month of Nayon , what is called Maha Samaya Day was observed in commemoration of Lord Buddha's preaching of Mah Samay Sutta to celestial beings from ten thousand solar systems.

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
ပန္းကဗ်ာ

ယမမင္း ထံ အစစ္ခံရျခင္း။

အမတ္ႀကီး ဦးေပၚဦး၏ ယမမင္းထံ အစစ္ခံ သံေပါက္-

ယမမင္း ထံ အစစ္ခံရျခင္း

၁။ အိုကြဲ႔ ေယာက်္ား၊ ေမာင္လူသား၊ ဘယ္တရားမ်ား က်င့္ခဲ့တယ္။
ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမွာ၊ ေလွ်ာက္စရာ၊ ဘယ္ဟာကိုမွ် မရွိတယ္။

၂။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၊ တစ္ခုခု၊ မျပဳခဲ့လားကြယ္။
ယမရာဇာ၊ ေမးေသာခါ၊ ခမ်ာ မိႈင္၍ေနရွာတယ္။

၃။ အေမာင္ေယာက်္ား၊ သတိထား၊ စဥ္းစားပါဦးကြယ္။
ဗုဒၶျမတ္စြာ၊ သာသနာ၊ မထြန္းပါလားကြယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာ၊ သာသနာ၊ ထြန္းလွပါေတာ့တယ္။

၄။ ပဗၺဇၨိ၊ ဒုလႅဘ၊ မရခဲ့လားကြယ္။
သာသနာစက္၊ ရဟန္းဘက္၊ စိတ္မွ် မကြက္တယ္။

၅။ ရဟန္းျဖစ္မွာ၊ မင္းဆရာ၊ မေဟာပါလားကြယ္။
ကြၽန္ေတာ့္ဆရာ၊ ေဟာျပရွာ၊ နားမွာမဝင္တယ္။
ကြၽန္ေတာ့္စိတ္မွာ၊ သည္အခါ၊ ရြာသာ ေရာက္ေတာ့တယ္။

၆။ ေယာက်္ားစစ္ပ၊ လွလွရ၊ မင္းဘဝကို ႏွေျမာတယ္။
လူတို႔ျပည္ရြာ၊ အေမာင့္မွာ၊ ဘာမ်ားလုပ္ခဲ့တယ္။
ကြၽန္ေတာ္မယား၊ စားဖို႔မ်ား၊ ၾကိဳးစား လုပ္ခဲ့တယ္။

၇။ အေမာင္,အေမာင္၊ ေယာင္ေတာင္ေတာင္၊ အေမာင္ မွားခဲ့တယ္။
သဒၶါေျဖာင့္တန္း၊ ဒါနခန္း၊ ေျပာစမ္းပါဦးကြယ္။
သားႀကီးရွင္ျဖစ္၊ ကြၽန္ေတာ္စစ္၊ ညႇစ္၍ လွဴခဲ့တယ္။

၈။ လွဴေသာအခါ၊ ေစတနာ၊ သံုးျဖာညီလားကြယ္။
သံုးခ်က္ေစတနာ၊ နည္းလွပါ၊ မွန္စြာ ေလွ်ာက္ေတာ့မယ္။
ကြၽန္ေတာ့္အလွဴ၊ ေႂကြးေတြပူ၊ ေငြကူ ေမွ်ာ္မိတယ္။
ကူေငြႏွင့္သာ၊ ငါလွဴတာ၊ ေထမိပါရင္ ေတာ္ေရာ့မယ္။
ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမွာ၊ သည္လိုသာ၊ ေအာက္ေမ့မိပါတယ္။

၉။ ယုတ္ျမတ္မဟူ၊ စားေသာက္သူ၊ ၾကည္ျဖဴပါလားကြယ္။
ေငြကူမ်ားရာ၊ လူခ်မ္းသာ၊ မ်က္ႏွာလိုက္၍ ေကြၽးခဲ့တယ္။
မ်က္ႏွာနည္းပါး၊ လူမြဲမ်ား၊ မလြဲသာေကြၽး ေကြၽးခဲ့တယ္။
လူခ်မ္းသာပင္၊ မ႑ပ္ဝင္၊ ဖ်ာလွ်င္သင္ျဖဴး ခင္းေပးတယ္။
သည္ကို ဟိုကို၊ ႂကြပါဆို၊ ဗ်ဳိ႕ဗ်ာမစဲ ေခၚခဲ့တယ္။
ကြမ္းေဆးလက္ဖက္၊ ဆီစက္စက္၊ ဝက္ႏွင့္ၾကက္သား ေကြၽးခဲ့တယ္။
ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမွာ၊ ေငြမ်က္ႏွာ၊ သည္လိုဟာမွ သဒၶါတယ္။

၁ဝ။ မင့္အလွဴမွာ၊ ေငြေတြဟာ၊ ႏွေျမာပါဘိကြယ္။
ပရိကၡရာ၊ ေဆာင္ရန္မွာ၊ ေကာင္းစြာ လွဴလားကြယ္။
ပရိကၡရာ၊ ညံ့လွစြာ၊ ဖိုးခ်ဳိတာမွ ဝယ္ေပးတယ္။

၁၁။ လွွဴေသာအခါ၊ ပစၥည္းမွာ၊ စင္ၾကယ္ပါလားကြယ္။
ကြၽန္ေတာ္လွွဴတာ၊ ပစၥည္းမွာ၊ ခိုးတာမ်ားခဲ့တယ္။

၁၂။ ပစၥည္းကုန္မွာ၊ မင္းလွဴတာ၊ ဝမ္းနည္းပါေလတယ္။
ဘုန္းႀကီးပင့္ခန္း၊ အလမ္းလမ္း၊ ေျပာစမ္းပါဦးကြယ္။
အက်င့္သိကၡာ၊ ေရြးခ်ယ္ကာ၊ ျမတ္ရာ ကိုယ္ေတာ္ ပင့္လားကြယ္။
သည္လိုဟာမွာ၊ မေလ့လာ၊ မ်က္ႏွာ,နာမွ ပင့္ခဲ့တယ္။
ႏႈတ္ဆက္ေခၚငင္၊ မ်က္ႏွာရႊင္၊ ပုဂၢိဳလ္ေကာင္းလို႔ ထင္ခဲ့တယ္။
သည္လိုဆရာ၊ ကြၽန္ေတာ့္မွာ၊ မ်ားစြာပင့္ခဲ့တယ္။
တို႔အမ်ဳိးပါ၊ တို႔ဆရာ၊ တို႔ရြာကိုယ္ေတာ္ ပင့္ဦးမယ္။
ေျပာင္းႏွင့္စပါး၊ မင္းတို႔မ်ား၊ ဘယ္ေလာက္ရလားကြယ္။
ေက်ာင္းကိုမ်ားသြား၊ ရယ္ဟားဟား၊ လက္ဖက္ ကြမ္းစားတယ္။
ငွက္ေပ်ာ အုန္းသီး၊ ဒကာႀကီး၊ ျမည္းစမ္းပါဦးကြယ္။
သည္လိုေခၚဆို၊ မ်က္ႏွာခ်ဳိ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကိုမွ ပင့္ခဲ့တယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာ၊ လွဴၾကတာ၊ သည္လိုခ်ည္းသာ ပင့္ၾကတယ္။

၁၃။ အေမာင္လွွဴတာ၊ ဗလခ်ာ၊ တန္ပါဦးေတာ့ကြယ္။
အဂၤါငါးလီ၊ ပဥၥသီ၊ ေဆာက္တည္ျမဲလားကြယ္။
သီလငါးပါး၊ က်င့္တရား၊ ပ်က္ျပားမ်ားခဲ့တယ္။
သက္သတ္ခိုးမႈ၊ ကာေမသု၊ တစ္ခုမက်န္ ေပါက္ခဲ့တယ္။
မုသားေသရည္၊ ဤႏွစ္လီ၊ ဝသီရွိတိုင္း က်င့္ခဲ့တယ္။

၁၄။ ျဖစ္ခဲေလစြ၊ လူ႔ဘဝ၊ သနားလွေတာ့တယ္။
ကြၽန္ေတာ္ခ်ည္းသာ၊ မဟုတ္ပါ၊ လူတကာလည္း ပ်က္ၾကတယ္။
မိန္းမေတြဟာ၊ ပ်က္လိုက္တာ၊ ေစ်းဝယ္တာေတာင္ ရန္ျဖစ္တယ္။

၁၅။ သည္မွတစ္ခန္း၊ ေရွ႔သို႔လွမ္း၊ ေမးစမ္းပါဦးမယ္။
ဘုရား တရား၊ သံဃာမ်ား၊ ဝပ္တြားပါလားကြယ္။
ဘုရားဖူးမ်ား၊ တဟားဟား၊ ေပ်ာ္ပါးရေအာင္လိုက္ဖူးတယ္။

၁၆။ လိုက္ေသာအခါ၊ ျမတ္ဗုဒၶါ၊ ၾကည္ညိဳလွစြာ ဖူးလားကြယ္။
ဗုဒၶဂုေဏာ၊ စိတ္မေစာ၊ ရယ္ေမာ စားေသာက္ ျပန္ခဲ့တယ္။

၁၇။ မာတာပိတ၊ မိႏွင့္ ဖ၊ ညြတ္တြား ခယ ပါလားကြယ္။
မညြတ္ခ,ဘဲ၊ ကြၽန္ေတာ္လည္း၊ ဆဲေတာင္ ဆဲေသးတယ္။

၁၈။ မွားစြမွားစြ၊ ေမာင္ဗာလ၊ သနားပါဘိကြယ္။
တရားေတာ္မွာ၊ ေဒသနာ၊ ၾကားနာရဲ႔လားကြယ္။
စိတ္ကမပါ၊ ရွက္လိုက္တာ၊ လူဆိုမွာေၾကာင့္ နာဖူးတယ္။

၁၉။ နာေသာအခါ၊ မင္းစိတ္မွာ၊ သဒၶါၾကည္ႏူး ရွိလားကြယ္။
ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား၊ စိတ္ကသြား၊ ေတာထဲမ်ားေတာင္ ေရာက္ေသးတယ္။

၂ဝ။ ပုဂၢိဳလ္္မ်ားစြာ၊ ေဟာၾကားပါ၊ သည္တစ္ခါလားကြယ္။
ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမွာ၊ သည္တစ္ခါ၊ လူမ်က္ႏွာေၾကာင့္ လိုက္ေသးတယ္။

၂၁။ သည္တစ္ခါ,နာ၊ အေမာင္မွာ၊ ၾကည္ညိဳပါလားကြယ္။
တရားလည္းခ်၊ အိပ္ေရးဝ၊ ထ၍ ျပန္ခဲ့တယ္။
မိန္းမေတြဟာ၊ ငိုက္လိုက္တာ၊ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ေတာင္ သာေသးတယ္။

၂၂။ စံေက်ာင္းဝိဟာ၊ ျမတ္သံဃာ၊ ဆည္းကပ္ပါလားကြယ္။
ဆြမ္း မုန္႔ ငွက္ေပ်ာ၊ ေက်ာင္းမွာေပါ၊ ေရာ၍လိုက္ဖူးတယ္။

၂၃။ လိုက္ေသာအခါ၊ ေထရ္သံဃာ၊ ရဟႏၲာသို႔ ထင္လားကြယ္။
ဘုန္းႀကီးနားမွာ၊ မေရာက္ပါ၊ ေတာ္ရာေခ်ာင္က ခိုခဲ့တယ္။

၂၄။ ခိုေသာအခါ၊ မင့္စိတ္မွာ၊ ၾကည္ညိဳပါလားကြယ္။
ၾကည္ညိဳေဝးကြာ၊ ကြၽန္ေတာ့္မွာ၊ စားစရာသာ ၾကည့္ခဲ့တယ္။
သူရကာယ္ပင္၊ က်ဳိးမျမင္၊ ဘုန္းႀကီးကပင္ ႏွေျမာတယ္။
သည္လိုမ်ားေပ၊ ကြၽန္ေတာ္ေလ၊ ဆိုေတာင္ဆိုမိတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ခ်ည္းသာ၊ မဟုတ္ပါ၊ သူတကာလည္း ဆိုၾကတယ္။

၂၅။ ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ား၊ အေမာင္အား၊ မစားမေသာက္ ကင္းလားကြယ္။
စားသည့္ထမင္း၊ ဝမ္းေတာင့္တင္း၊ ေက်ာင္းကအႏိုင္ ဆင္းခဲ့တယ္။

၂၆။ စားသည္မယြင္း၊ ေက်ာင္းတလင္း၊ ခတ္ျခင္း တံျမက္ လွည္းလားကြယ္။
မလွည္းမိပါ၊ ကြၽန္ေတာ့္မွာ၊ စားၿပီး ေသာက္ခါ ျပန္ခဲ့တယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာ၊ လူေတြဟာ၊ သည္လိုခ်ည္းသာ စားၾကတယ္။

၂၇။ အေမာင္ ေယာက်္ား၊ မင္းျဖစ္ျငား၊ သနားပါဘိတယ္။
ဥပုသ္ေစာင့္ခန္း၊ ေရွ႔သို႔လွမ္း၊ ေမးစမ္းပါဦးမယ္။
ဥပုသ္အဂၤါ၊ အရိယာ၊ ျဖဴစြာသီလ ေစာင့္လားကြယ္။
ဘုန္းႀကီးမ်ားထံ၊ သီလခံ၊ ႂကြက္ဆူညံေအာင္ ေျပာခဲ့တယ္။

၂၈။ ေျပာေသာစကား၊ မင္းျဖစ္ျငား၊ တရားေၾကာင္းလားကြယ္။
လယ္,ယာ,ကြၽဲ,ႏြား၊ ေျပာင္းစပါး၊ သားမယားေၾကာင္း ေျပာခဲ့တယ္။
စပ္မိစပ္ရာ၊ ေျပာလိုက္တာ၊ ႏြားခ်င္းလဲရာ ေရာက္ေသးတယ္။
စကားမဆံုး၊ တစ္ေန႔လံုး၊ အံုးအံုးႂကြက္ေအာင္ ေျပာခဲ့တယ္။
သည္လိုႏွင့္ပင္၊ ေနသာဝင္၊ အိမ္လွ်င္ျပန္ခဲ့တယ္။
ဥပုသ္ေစာင့္ရာ၊ ေျပာၾကတာ၊ မိုးမရြာေၾကာင္းသာ မ်ားၾကတယ္။

၂၉။ သီလေျပာက္ၾကား၊ ေစာင့္ေလျငား၊ မိုးကား ကြက္ၾကားရြာတတ္တယ္။
မင္းတို႔လူ႔ေဘာင္၊ သီလေၾကာင္၊ မိုးေရွာင္ကြင္းတတ္တယ္။
မင္းတို႔ျဖစ္ပံု၊ အလံုးစံု၊ အကုန္ေတြးပကြယ္။
မင္းတို႔ေစာင့္တာ၊ ဥပုသ္မွာ၊ ထမင္းဆာတာ သနားတယ္။
ဘာဝနာလမ္း၊ ကမၼ႒ာန္း၊ စီးျဖန္းပါလားကြယ္။
ဘာဝနာလမ္း၊ ကမၼ႒ာန္း၊ စီးျဖန္းနည္းခဲ့တယ္။

၃ဝ။ တရားစကား၊ အေမာင့္အား၊ ေဆြးေႏြးပါလားကြယ္။
တတ္သည္ဆိုလွ်င္၊ ကြၽန္ေတာ္ပင္၊ အလြန္ေမးခ်င္တယ္။

၃၁။ ေမးေသာအခါ၊ မင္းစိတ္မွာ၊ ဘာဝနာလားကြယ္။
မေျဖႏိုင္က၊ အရွက္ရ၊ နာမည္ပ်က္ေအာင္ ေမးခဲ့တယ္။
တစ္ခါတစ္ခါ၊ က်ဳပ္တို႔ရြာ၊ စာ စကားသာ ေျပာၾကတယ္။
သၿဂႋဳဟ္ေဘးေပါက္၊ ေကာက္သင္းေကာက္ ေရာက္မိေရာက္ရာ ျငင္းၾကတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ကေတာင္၊ တတ္ဟန္ေဆာင္၊ ေဖာင္ေဖာင္လန္ေအာင္ ျငင္းခဲ့တယ္။

၃၂။ ျငင္းေသာအခါ၊ မင္းစိတ္မွာ၊ ဘယ္လိုပါလဲကြယ္။
ကြၽန္ေတာ္ကပင္၊ ဂုဏ္လိုခ်င္၊ တတ္သည္ထင္ေအာင္ ျငင္းခဲ့တယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာ၊ လူေတြဟာ၊ စာျငင္းတာႏွင့္ ရန္ျဖစ္တယ္။

၃၃။ အေမာင္ေယာက်္ား၊ ေလွ်ာက္စကား၊ အမွားေတြသာ မ်ားခဲ့တယ္။
အားကိုးစရာ၊ ကုသိုလ္မွာ၊ ဘယ္ဟာကိုမွ် မရွိတယ္။
တစ္ခုကိုမွ်၊ ေမးမရ၊ ဝမ္းနည္းလွေခ်တယ္။
အေမာင့္ျဖစ္ေထြ၊ သနားေလ၊ လူ႔ျပည္မယား မကယ္တယ္။
မကယ္ျဖစ္တာ၊ မင္းတစ္ခါ၊ ၾကမၼာေမွာက္ေတာ့မယ္။
အေမာင့္ျဖစ္ပံု၊ အလံုးစံု၊ အကုန္သနားတယ္။
ယမရာဇာ၊ ေမးေသာခါ၊ ခမ်ာမိႈင္၍ ေနေတာ့တယ္။
သည္ေသာအခါ၊ ငရဲရြာ၊ ဆြဲကာခ်ေတာ့တယ္။

ယမမင္းထံ အစစ္ခံ သံေပါက္ နိ႒ိတံ။

(ဘုန္းဘုန္းဦးေလာကနာထ ဘေလာ့မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။)

လကၤာေရးသူ အမတ္ႀကီး ဦးေပၚဦး။
၆ - ေဒဝဒူတသုတ္ မွ၊ ေဒ၀ဒူတ၀ဂ္၊ တိကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္။


အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
may16

၅.လုမၺနီဥယာဥ္၌ ဘုရားအေလာင္း ဖြားျမင္ေတာ္မူပံု။


၅။ လုမၺနီဥယာဥ္၌ ဘုရားအေလာင္း ဖြားျမင္ေတာ္မူပံု။

ဘုရားအေလာင္းပဋိသေႏၶေန၍ ဆယ္လျပည့္ရာ ကဆုန္လျပည့္အခါ၀ယ္၊ မယ္ေတာ္မာယာ သည္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ေနရာ ေဒ၀ဒဟျပည္သို႕ သြားလိုပါေၾကာင္း သုေဒၶါဒနမင္း အားခြင့္ေတာင္းေလသည္. . သုေဒၶါဒနမင္းသည္ ကပိလ၀တ္ျပည္မွ ေဒ၀ဒဟ ျပည္သို႕ သြားေသာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး တန္ဆာဆင္ေစ၍ မင္းခမ္းမင္းနားျဖင့္ ထြက္ေတာ္မူေစေလရာ ခရီးအၾကား၌ လုမၺနီအင္ၾကင္းဥယာဥ္ေတာ္ကို ေခတၱ၀င္ေတာ္မူ ေလသည္. . .
ထိုအခ်ိန္မွာ ဥယာဥ္တစ္ခုလံုး၌ အင္ၾကင္းပန္းေတြပြင့္ေနသျဖင့္ အလြန္သာယာလွေပသည္. . . မယ္ေတာ္မာယာသည္ အင္ၾကင္းကိုင္း ကို လက္ေတာ္ျဖင့္ လွမ္းလိုက္တုန္းမွာ ၀မ္းေတာ္လႈပ္လာေသာေၾကာင့္ အ၀တ္အကာအရံကို ကာရံေစကာ မတ္တပ္ရပ္လ်က္သာလွ်င္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို ဖြားျမင္ေစေလသည္. . ထိုအခါ ျဗဟၼာမင္းမ်ားက ေရႊဇာတဘက္ျဖင့္ ခံယူ၍ မယ္ေတာ္ေရွ႕၌ျပကာ "ဘုန္းတန္ခိုးရွိေသာ သားရတနာ ဖြားျဖင့္ပါၿပီ "ဟု ေျပာဆိုၾကေလသည္. . .

5. Birth of the Future Buddha In the Lumbini Grove

Queen Maha-Maya carried the future Buddha in the her womb for ten months; and on the full moon day in May (Vesak) she said to Kind Suddhodana " I wish , O King to go to Devadaha, the city of my family". The king approved and caused the road from Kapilavatthu to Devadaha to be made smooth and adorned, and sent her with a great retinue. Between the two cities there was a pleasure grove of sal trees, called Lumbini Grove .
She entered the grove for a rest. And at this particular time, this grove was one mass of flowers presenting a very preety scene. She went to the foot of a great sal tree and reached out her hand to seize hold of one of its branches. She was at once shaken with the pains of the birth. Thereupon the people hung a curtain about her, and her delivery took place while she was standing up. Athe that monent came four Mahabrahmas (higher gods) with a golden net; and receiving the Furture Buddha with it , they placed him before his mother and said, " Rejoice, O Queen!. A mighty son has been born to thee."


အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
may16

က်ားသစ္ေတြဘာေၾကာင့္အေရခံြလွ


ကမာၻဦးအစကေပါ့
က်ားသစ္ေတြဟာ ျခေသၤ့ေတြလိုပဲ ၊ အေရာင္က ညိဳညစ္ညစ္နဲ႕လွတာမဟုတ္ဘူး သစ္ကုလားအုတ္ေတြလို ျမင္းက်ားေတြလို မလွပတဲ့သူ႕ဘ၀ကို ေတြးၿပီး က်ားသစ္ခမ်ာ စိတ္လက္မသာမယာျဖစ္ေနတယ္ . . ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥကို က်ားသစ္က ဘယ္သူ႕ကိုမွ် အသိမေပးဘူး . . . သူ႕ဘာသူ ၾကိတ္ခံစားေနရွာတာ

တစ္ေန႕မွာေတာ့ သူဟာ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္လာရင္း ေျမြတစ္ေကာင္နဲ႕က ေတြ႕သတဲ့ ဒီအခါ ေျမြက '"အလိို ကိုက်ားသစ္ လို႕ ခ်ည့္နဲ႕နဲ႕ေလသံနဲ႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သတဲ့. "
"ကြၽန္ေတာ္ ေတာ္၂ေလးေနမေကာင္းျဖစ္ေနတယ္ အေျခအေနမေကာင္းဘူး . . ဘယ္သူ႕မွလည္း မကူညီၾကပါဘူးဗ်ာလို႕ အားငယ္တဲ့ေလသံနဲ႕ ေျပာျပန္တယ္. . . "

"ဒါလားမဆန္းပါဘူးကြာ " လို႕ က်ားသစ္က ဂ်စ္ကန္ကန္နဲဲ႕ျပန္ေျပာတယ္ . "မင္းလို အယုတ္တမာေကာင္မ်ိဳး အျခားေကာင္ေတြကေၾကာက္ေနတာကြာ ဘယ္သူက မင္းကို ကူညီမလဲ ဒါေပမယ့္ မင္းေနမေကာင္းတုန္းေတာ့ ငါကူညီပါ့မယ္ကြာ . . လို႕" က်ားသစ္ကေျပာၿပီး ေစတနာနဲ႕က ကူညီေပးတယ္ . .

ေျမြျပန္ၿပီးေနေကာင္းလာတဲ့အထိကို ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုေပးေနတာ . . ဒီလိုနဲ႕ေျမြေနေကာင္း လာတယ္ . . ေျမြဟာ က်ားသစ္ကို ေက်းဇူးတင္လြန္းလို႕ . "ခင္ဗ်ားရဲ႕ေစတနာကို တံု႕ျပန္တဲ့အေနနဲ႕ ခင္ဗ်ား လိုခ်င္တာတစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္ေပးပါရေစဗ်ာလို႕ "ေျပာသတဲ့ . . . .

ဒီတစ္ခါ က်ားသစ္က "မင္းမတတ္ႏိုင္ပါဘူးကြာလို႕ ငါက လွလွပပ အေရျပားရွိခ်င္တာ. . . လွပတဲ့ အေရျပားမရွိတဲ့ ဘ၀မွာ ဘာရရ အဓိပၸါယ္ မရွိပါဘူး လို႕ . . . ညည္းညည္းညဴညဴ ေျပာတယ္ ". . .

ဒီအခါ ေျမြက "ကြၽန္ေတာ္ခင္ဗ်ားကို လွလွပပ အေရျပား ေပးႏိုုင္ပါတယ္ဗ်ာ ခင္ဗ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ကိုက္မယ္ ဒါေပမယ့္ မေၾကာက္နဲ႕ေနာ္ ခင္ဗ်ားကို အဆိပ္မသင့္ေစရဘူး . . ခင္ဗ်ား ကိုယ္ေပၚမွာ လွလွပပ အစက္အကြက္ေတြ ေပၚလာရုံကိုက္မွာ တစ္ကိုယ္လံုး အ၀ါေလးေတြ ၊ အနီေလးေတြ အညိဳေလးေတြ အစပ္ဟပ္တည့္တည့္နဲ႕ကို လွေနမွာေနာ္လို႕ "ေျပာျပတယ္. . .

ဒါနဲ႕ ေျမြဟာ က်ားသစ္ကို ကိုက္ခဲလိုက္တယ္ . . တကယ့္ကိုပဲ က်ားသစ္ရဲ႕ အေရျပားေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလို လွပတဲ့ အစက္အကြက္ေတြ ေပၚလာပါေရာ . . ဒီအခ်ိန္ကစလို႕ က်ားသစ္ေတြမွာ အျခားသတၱ၀ါေတြထက္ လွပတဲ့ အေရျပားေတြရွိလာခဲ့တယ္ . . . ေျမြနဲ႕က်ားသစ္ဟာလည္း တကယ့္ကို မိတ္ေဆြရင္းခ်ာေတြျဖစ္ သြားေတာ့တယ္ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး မေကာင္းမၾကံၾကဘဲ ထာ၀ရ ခင္မင္ရင္းႏွီးသြားၾကသတဲ့ကြယ္ . . .

စိုးထိုက္ (Happy Time မဂၢဇင္း)

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
ပန္းကဗ်ာ

ေလာကနီတိ

 • သူေတာ္ေကာင္းတို႕ကိုသာ ေပါင္းေဖာ္ရာ၏ . . .
 • သူေတာ္ေကာင္းတရားကို သိရ၍ ျမင့္ျမတ္၏. . .
 • Associate only with the virtuous.
 • Knowing Dhamma from the virtuous is virtuous.
 • သူယုတ္မာတို႕ႏွင့္ ေပါင္းဖတ္ျခင္းကို စြန္႕လႊတ္ေလာ့ . . .
 • သူေတာ္ေကာင္းကို ေပါင္းဖက္အပ္သူကို သာ ဆည္းကပ္ေလာ့ . . .
 • ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို အစဥ္အျမဲ ျပဳေလာ.့ . .
 • မျမဲေသာ အျဖစ္ (သခၤါရတရား) ကို အစဥ္အျမဲ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ေလာ့ . . .
 • A bandon association with the wicked.
 • Approach only the virtuous who should be associated with
 • Always do good deeds.
 • Always be mindful of the law of impermanence (Sandhara Dhamma).
 • သူယုတ္တို႕သည္ ေရသဖန္းသီးမွည့္ႏွင့္ တူ၏ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ အဆင္းရွိေသာ္လည္း အတြင္း၌ မူကား ပိုးေလာက္မ်ားျဖင့္သာ ျပည့္ကုန္၏. .
 • The wicked are like ripe figs goodlooking outside but full of worms inside.
 • ပိႏၷဲသီးမွည့္တို႕သည္ ျပင္ပ၌ဆူးမ်ား ရွိေသာ္လည္း အတြင္းအရသာမူကား ခ်ိဳျမိန္လွေပ၏. .
 • သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ စိတ္ႏွလံုးသည္လည္း ထို႕အတူပင္ျဖစ္၏. . .
 • Though jack fruits have thorns outside the taste is sweet.
 • So also are the hearts of the virtuous
 • ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းသည္ ေဘးဒုကၡဆင္းရဲသို႕ က်ေရာက္ျငားေသာ္လည္း သူေတာ္ေကာင္း တရားကို မစြန္႕.
 • The wise and virtuous does not abandon virtue even when in trouble.
 • ျခၤေသ့တို႕မည္သည္ ငတ္မြတ္ဆာေလာင္ေသာ္လည္း ျမက္သစ္ရြက္ကိုမူ မစား. . .
 • ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႕သည္လည္း ဆင္းရဲဒုကၡၾကံဳရေသာ္လည္း မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ကို လက္မခံ အက်င့္သီလကို ေစာင့္ထိန္းၾကကုန္၏
 • Lions, though hungry will not eat grass.
 • The learned and virtuous though faced with poverty will not accept badness but always upholds virtue

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
ပန္းကဗ်ာ

may16 ရဲ႕ေမြးေန႕ပဲြ

Happy Birthday May16 !!
Birthday Flower ေလးလည္း အရင္ေပးၿပီး ေမြးေန႕ရွင္ကို အနမ္း ၁၀၀၀ နဲ႕ႏွဳတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္.. မဂၤလာပါ may16

ဒီေန႕ကေတာ့ ညီမ may16ရဲ႕ ေမြးေန႕ပါ.
ညီမငယ္may16ရဲ႕ေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္အတြက္
( ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္ထားတာေတာ့မဟုတ္ပါ ) ညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို အစားအေသာက္ေတြနဲ႕ဧည့္ခံပါတယ္ရွင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႕စားသြားၾကပါေနာ္

အက်ႌေလးရယ္ ၊နာရီေလးရယ္၊ ပိုက္ဆံအိပ္ရယ္၊ေနကာမ်က္မွန္ရယ္. ဒီေမြးေန႕လက္ေဆာင္ေတြက ကြၽန္မ၀ယ္လာခဲ့တာပါ..

ေမြးေန႕ကိတ္ကို လည္း သူ႕အတြက္ Order မွာထားတာပါ

ဒီကိတ္ကို သူကိုယ္တိုင္ခဲြၿပီးေကြၽးမွာေပါ. အားလံုး ကို အေ၀တည့္ေအာင္ေကြၽးမွာပါ မလုနဲ႕ေနာ္ :P

ေမြးေန႕ပဲြလာတဲ့လူေတြေရာက္ေရာက္ခ်င္း အေမာေျပေအာင္ အေအးနဲ႕ အသီးေလးေတြ
အရင္သံုးေဆာင္ပါေနာ္..

သူငယ္ခ်င္း အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ေတာ့ အရက္နဲ႕ဘီယာ ၾကိဳက္တာေသာက္ေနာ္.
အျမည္းကေတာ့ အာလူးေၾကာ္နဲ႕ဆာေတး၊ပုဇြန္ေၾကာ္၊ ၾကက္ေၾကာ္၊ထမင္းလိပ္
သီးစံုေၾကာ္နဲ႕ ေဟာ့ေပါ့ေတြကို စီစဥ္ထားတယ္..
ၾကိဳက္သလိုစားပါေနာ္...


အခ်ိဳပဲြေတြလည္းစားအံုးေနာ္ ကြၽန္မၾကိဳက္တာေတြပဲစီစဥ္ထားတယ္ (ေတာ္၂ေကာင္းတယ္ေနာ္)
ဒူးရင္းသီး၊ေခ်ာကလက္၊ ဟမ္ဘာဂါ၊ေရခဲမုန္႕

ေက်ာက္ေက်ာ၊ လက္ဖက္ ကိတ္မုန္႕ ၊နာနာတ္သီးေတြလည္း အားေပးပါအံုးေနာ္..


ေရခဲမုန္႕လည္း အခ်ိဳတည္းပါအံုး

ေကာ္ဖီေအးေလးလဲေသာက္ပါ

အသီးနဲ႕အစားပိတ္ အေအးေလးကိုလည္း အားေပးပါအံုး


ေမ၁၆ ေမြးေန႕မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နဴးမႈအေပါင္းနဲ႕ျပည့္စံုၿပီးေတာ့
လိုရာဆႏၵေတြအားလံုး ျပည့္၀ပါေစလို႕ဆုေတာင္းပါတယ္ရွင္.

ပန္းကဗ်ာ


အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
ပန္းကဗ်ာ

ဆိုခဲေစျမဲေစ

"စကား စကားေျပာပါမ်ား စကားထဲက ဇာတိျပ" ဟူ၍ ဆိုရိုးရွိသည္. . "စကားေနာက္ တရားပါ" ဟူ၍လည္း ဆိုေလ့ရွိ ၾကသည္. . ." ၾကမ္းကြၽံေသာ္ နုတ္၍ရသည္ စကားကြၽံေသာ ႏုတ္၍မရ "ဟူေသာ ဆံုးမစာလည္း ရွိသည္. . "ႏႈတ္ခ်ိဳ သွ်ိဳတစ္ပါး ခ်ီးမြမ္း ေစလိုလွ်င္လည္း ခံတြင္းလက္ေလးသစ္၊ ကဲ့ရဲ႕ေစလိုလွ်င္လည္း ခံတြင္းလက္ေလးသစ္" စသည္ျဖင့္လည္း . စကားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစဥ္အလာ အယူအဆ မ်ားရွိၾကသည္. . .
ဤသို႕လွ်င္ စကား၏ ေလးနက္မႈမ်ားကို ျမန္မာေရွးပညာရွိတို႕က အနည္းနည္း အဖုံဖံု ဥဒါန္းထားခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ "ဆိုခဲေစျမဲေစ" ဟူေသာ ဆံုးမစကားကို ထားရစ္ခဲ့ၾကသည္. .
စကားဟူသည္ ေျပာသူ၏ႏႈတ္ကထြက္မွ စကားျဖစ္သည္. . မေနာတည္းဟူေသာ စိတ္အာရုံထဲ၌ ရွိေနရုံျဖင့္ စကားမျဖစ္၊ ႏႈတ္မွ ေျပာလိုက္မွသာ ၀စီကံေျမာက္သည္. . ၿပီးလွ်င္ ကာယကံေျမာက္ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရသည္. . .
အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏႈတ္ကတိကို ထား ၍ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားစြာ ရွိသည္ . . ႏႈတ္ကတိစကားကို အပ်က္မခံဘဲ တည္ၾကည္ ေျဖာင့္မတ္စြာ လုပ္ကိုင္ သူမ်ားသည္. ေရရွည္ ၾကီးပြားတိုးတိုက္လ်က္ရွိၾကသည္. .
အခ်ိဳးလူမ်ားကမူ တစ္နပ္စား ညဏ္ျဖင့္ စကားကုလားဖန္ ထိုး၍ မရုိးမသား စီးပြားရွာတတ္ၾကသည္. . ထိုသူမ်ားသည္. . လူလိမ္ ဟု သတင္းစကား ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခ်ိန္တြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္၍ မရေအာင္ ပ်က္စီးျခင္း သို႕တိုင္ေလေတာ့သည္. . .
လူမႈဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္၌ စကားတည္သူ၊ ကတိတည္သူဟူ၍ အမ်ားလက္ခံျခင္းခံရသူမ်ားမွာ မည္သည့္ အလုပ္အကိုင္ကိုပင္ လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိသည္ လူအမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ် တန္ဖိုးထားျခင္းကို ခံရသည္. . "လူေသေသာ္လည္း နာမည္မေသ" ဆိုသည္မွာ ထိုသူမ်ိဳးျဖစ္သည္ .
လူ႕သိကၡာကို တန္ဖိုးထားၾကသူမ်ားသည္. . စကားကို လက္လြတ္စပယ္ ေျပာေလ့မရွိၾက . . . လူ႕အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေလေလ. . စကားအေျပာအဆိုကို သတိထားရေလေလ ျဖစ္သည္. . .
သို႕ျဖစ္ရာ မိမိက်င္လည္ရာ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ မိမိ၏ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းစကားသည္. မိမိအျပဳအမူေပၚတြင္ မူတည္၍ အစဥ္အဆက္ ေျပာစမွတ္ က်န္ေနမည္သာ ျဖစ္သတည္း.....

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
ပန္းကဗ်ာ

ခ်ိဳေထာင္ကေလး

"ငါးပါးသီလတြင္ သူ႕အသက္သတ္ျခင္း၊ ခိုးျခင္း၊ လိမ္ေျပာျခင္း၊ သူ႕သားမယားကို ျပစ္မွားျခင္းတို႕မွာ တစ္ပါးသူကို ထိခိုက္သည္ . . . အရက္ေသာက္ျခင္းမွာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ အရက္ကိုေသာက္ၿပီး ေအးေအးေနလွ်င္ တစ္ပါးသူကို မထိခိုက္ႏိုင္ပါလ်က္ ဘာေၾကာင့္ အရက္ကို ငါးပါးသီလထဲ၌ ထည့္ထားရပါသနည္းဟု" ဒါယကာ တစ္ေယာက္က သဂၤဇာ ဆရာေတာ္ၾကီးအား ေမးေလွ်ာက္သည္. . .
ဆရာေတာ္ၾကီး က "တစ္ခါက အဘိုးၾကီးတစ္ေယာက္ရွိတယ္. . ႏြားလည္း ဆယ့္ေလးငါးေကာင္ရွိေတာ့ ေျမးကေလးက ႏြားေက်ာင္းရတယ္. . ညက်လို႕ရွိရင္ အဘုိးကေျမးကို ငါ့ေျမးရ ခ်ိဳေထာင္ေလးကို ခ်ည္ၿပီးၿပီလား လို႕ အျမဲေမးေလ့ရိွသတဲ့ "ညမွာ ႏြားျခံပိတ္တိုင္း ေမးေတာ့ ေျမးေလးက "အဘိုးကလည္း ခ်ိဳေထာင္ကေလးခ်ည္း ေမးေနတာပဲ ခ်ည္ၿပီးပါၿပီဗ်" လို႕ ေျပာသတဲ့
ဒီေတာ့ အဘိုးက ဓဟဲ့ င့ါေျမးရဲ႕၊ တျခားႏြားေတြက ကိစၥမရွိဘူး . . အဲဒီ ခ်ိဳေထာင္ကေလးကို မခ်ည္ရင္ သူက တျခားအိပ္ေနတဲ့ ႏြားေတြကို လိုက္လိုက္ၿပီးေ၀ွ႕တယ္ကြယ့္. . .ဒီေတာ့ တျခားႏြားေတြ အိပ္ေရး ပ်က္တယ္ကြယ့္. . . လို႕ေျပာသတဲ့ဓ. . ဒီေတာ့ ဓဒကာၾကီးေရ ဘုရားက သူရာေမရိယဆိုတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး ခ်ိဳေထာင္ကေလးကို အခ်ည္ခိုင္းရွာတယ္. . . သူ႕ကိုလႊတ္ထားလိုက္ရင္ သူလိုက္ၿပီးေ၀ွ႕တာနဲက တျခားသီလေတြ အိပ္ေရးပ်က္မွာေပါ့ ဒကာၾကီးရဲ႕" လို႕ေျပာသတဲ့. . .
အရက္ကေလးကို စၿပီးေသာက္မိၿပီဆိုလွ်င္. ခ်ိဳေထာင္ကေလး လြတ္သြားၿပီ၊ ခ်ိဳေထာင္ကေလးက ခ်ိဳေထာင္ၾကီးကို ႏိုးေတာ့မည္. . . အရက္မူးလာလွ်င္ ဆင္ျခင္ညဏ္စြမး္အား က်ဆင္းလာမည္. . . သည္ထက္ပိုၿပီးေပ်ာ္ခ်င္သည္. . . ေဆးေျခာက္ ..နံပါတ္ဖိုး အစသျဖင့္ ခ်ိဳေထာင္ၾကီး နိဳးလာၿပီ. . . . .
တျခားသီလေတြ ကိုယ္က်င့္တရားေတြကကို ေ၀ွ႕ၿပီ လိမ္ရမလား . . လိမ္မည္ . . . ခိုးရမလား ခိုးမည္. . . သတ္ရမလား . . . သတ္မည္ သူ တစ္ပါး သားမယားကို ၾကံစည္ရမလား . . အိုဘာမဆို အကုန္လုပ္ေတာ့မည္. . .

ထို႕ေၾကာင့္ ခ်ိဳေထာင္ကေလးကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကပါေစ. . . .

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
may16

အိမ္ေျမွာင္အဆံုးအျဖတ္

တစ္ခါေသာ္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ေက်ာင္းနံရံမွေတြ႕ရေသာ အေကာင္ငယ္ တစ္ေကာင္ကို လက္၀ါးေပၚတင္ျပီး တစ္ေယာက္က အိမ္ေျမွာင္ တစ္ေယာက္ က ေက်ာင္းေျမွာင္ ႏွင့္ ျငင္းခံုေနၾကသည္။

"ေက်ာင္းေျမွာင္ကြ၊ ေက်ာင္းနံရံေတြမ်ာ ေတြ႕တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေျမွာင္ကြ၊ အိမ္နံရံကပ္မွ အိမ္ေျမွာင္ေခၚတာ..."

"ေဟ့ ေက်ာင္းမွာေတြ႕ေပမယ့္ အိမ္ေျမွာင္ကြ"

"မင္းဘာေျပာေျပာ အိမ္ေျမွာင္ဟာ အိမ္ေျမွာင္ပဲ"

"ေက်ာင္းေျမွာင္....အိမ္ေျမွာင္ "

အဲလို ေအာ္ဟစ္ျငင္းခံုေနၾကသည္ကို ေမာင္က်ဘမ္းက နားစြင့္ရင္း ၾကည့္ေနေလသည္။

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က "ဒါျဖင့္ရင္ ေဟာ ဟိုေက်ာင္းသားေလးကို သြားျပီး ေက်ာင္းေျမွာင္လား အိမ္ေျမွာင္လား ေမးမယ္ကြ ဟုတ္လား သူေျပာတာကို အမွန္ထားမလား "

"ေအး"
"ေက်ာပိုးတမ္းေနာ္"

ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္မွာ ေမာင္က်ဘမ္းထံ အဆံုးအျဖတ္ခံရန္ ေရာက္လာၾကျပီး အိမ္ေျမွာင္၊ ေက်ာင္းေျမွာင္ျဖင့္ အျငင္းပြားပံုကို ေျပာၾကားေလရာ။

၇ႏွစ္သားအရြယ္ပညာရွိၾကီး ေမာင္က်ဘမ္းက ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္သည္မွာ...

"ဒီသတၱ၀ါဟာ ေက်ာင္းနံရံမွာ ေတြ႕ရံုနဲ႕ ေက်ာင္းေျမွာင္မဟုတ္၊ အမ်ားေခၚသလို အိမ္ေျမွာင္ဆိုတာလဲမွားတယ္။ အခု လက္ေပၚမွာ ေရာက္ေန၍ လက္ေျမွာင္ လို႕သာ ေခၚရမယ္..."

ထိုသို႕လက္ေျမွာင္ဟု လက္ေပၚကို တင္၍ျပရာ မျငင္းသာပဲ ေက်ာင္းသားၾကီး၂ေယာက္တို႕ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ၾကည့္ျပီး မိမိတို႕ ႏွစ္ေယာက္သည္ မွန္သူအား မွားသူက ေက်ာေပၚတင္ပိုးကာ မူလေနရာသို႕ ပို႕ ရမည္ ဟု အေလာင္းအား ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ယခုေမာင္က်ဘမ္း၏ အဆံုးအျဖတ္အရ ႏွစ္ေယာက္လံုး ရွံဳးေနျပီျဖစ္၍ မွန္သူေမာင္က်ဘမ္းအား ၂ေယာက္စလံုးက ေက်ာပိုးရမည္ျဖစ္ရာ ၂ေယာက္စလံုး မွာ ဘာမွမေျပာသာေတာ့ပဲ မခ်ိျပံဳး ျပံဳးရင္း ေက်ာကုန္းခံလိုက္ရေလေတာ့သည္။

(ရွင္ ဥတၱမေက်ာ္ ႏွင့္ ခံုေတာ္ေမာင္က်ဘမ္း စကားစစ္ထိုးခန္း)

အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ...

may16

ထိန္းမရတဲ့ေကာင္ေတြ

လူေတြကို အခ်ိန္ျပည့္ ဒုကၡေပးေနေသာ အေကာင္သံုးေကာင္ရွိသည္. . ေလာဘေကာင္ရယ္၊ေဒါသေကာင္ရယ္ ေမာဟေကာင္ရယ္ ဒီသံုးေကာင္ပါ. . ဒီသံုးေကာင္ကို လံုး၀ဥသာံု ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားေအာင္ လုပ္ဖို႕ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ မလြယ္၊ တကယ္လုပ္ၾကည့္ေလ အဟုတ္သိလာေလ၊ ဒီသံုးေကာင္မွာ ဘယ္ေကာင္ အဆိုးဆံုးနည္း . သံုးေကာင္စလံုး ဆိုးပါသည္. .
လူတိုင္းလိုလို ပထမဆံုး စေတြ႕ရတတ္တာဟာ ေလာဘေကာင္. . . ေနရာတိုင္းမွာ ေလာဘေကာင္ရွိသည္. . အလွဴအိမ္မွာ မုန္႕ဟင္းခါး စားတာကအစ. . ေလာဘေကာင္ရွိသည္ . တစ္ပန္းကန္၊ ႏွစ္ပန္းကန္စားရုံျဖင့္ ဗိုက္၀ပါလ်က္ (အလကားရလွ်င္ ၀င္သေလာက္စားမည္ဆိုၿပီး) မဆန္႕မျပဲစားျခင္းသည္ ေလာဘျဖစ္သည္. . ေလာဘေကာင္၏ ေသြးေဆာင္ရာသို႕ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္မိျခင္းျဖစ္သည္. . .
ကိုက္တတ္ေသာေခြးကိုထိန္းရတာကမွ လြယ္လိမ့္အံုးမည္. . . ဒီသံုးေကာင္ကို ထိန္းရတာ မလြယ္ပါ. . .
ဂုရုၾကီး ေရးလိုက္ရင္ . . . "ဟိုက္ရွာလပတ္ရည္နဲ႕ သြတ္သြတ္တို႕၊ ဖြတ္ကလိဒဂၤါးတို႕ ဒါေတြခ်ည္းပဲ ဂုရုၾကီးက ငေပါၾကီးပဲ " ေနာက္သည္ကုိသိပါလ်က္နဲ႕ ေဒါသေထာင္းကနဲထြက္သြားတယ္...
ေဒါသ သိလည္းသိလ်က္ ထိန္းလည္း ထိန္းေနတဲ့ၾကားက ေဒါသသံပါသြားသည္. . ကိုယ့္ကိုကိုယ္လည္း ပိုၾကီးမသြားေအာင္ ထိန္းလိုက္ရသည္. . .
ေမာဟဆိုတဲ့ အေကာင္လည္း မထူးပါ. . ေလာဘနဲ႕ေဒါသႏွင့္ အတူတူပါ႔ ဂုရုေကြး တုိ႕သည္ လည္း အသက္အရြယ္အရ တရားဓမၼေတြလိုက္စားရင္း နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရား ေတြနာရင္း ေလာဘကို သတ္ရင္း ေခါင္းေထာင္လိုက္ရင္း ေဒါသကိုထိန္းလိုက္၊ ေဒါသၾကိဳးက ျပတ္ထြက္ၿပီး ကိုယ့္ျပန္လွ်ာထုတ္ျပလိုက္၊ သတ္မရ ထိန္းမရ ကလယ္ကလယ္ျဖစ္ေနၾကသည္. . .
ဒီလိုပဲ စိတ္ေလွ်ာ့လိုက္ရမလား ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ ေမာဟ လူဆိုးသံုးေကာင္ကို လႊတ္ထားလိုက္ရမလား . ထိန္းေနတဲ့ၾကားကပင္ ဆိုးေနတာ လြႊတ္ထားလွ်င္ ပိုဆိုးမည္.. ထိန္းမရတဲ့ ထိုသံုးေကာင္ကို လံုး၀ခ်ဳပ္ျငိမ္းေအာင္ မသတ္ႏိုင္ေသးသည့္တိုင္ ပါးလ်ားေအာင္ နည္းပါးေအာင္ လုပ္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါလား . .

အီၾကာေကြး (ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္)

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
ပန္းကဗ်ာ

ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕


ကဆုန္လသည္ အပူဓာတ္လြန္ကဲေသာလျဖစ္သည္. . . ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား ခန္းေျခာက္ခ်ိန္ ျဖစ္သည္. . သို႕ရာတြင္ လကုန္ပိုင္းတြင္ မုတ္သံုေလေဆာ္ေသြး၍ မုန္သံုမိုး တစ္ၿပိဳက္၊ ႏွစ္ၿပိဳက္ ရြာသြန္းတတ္သည္.. . မိုးေရ စြတ္စိုေသာ ေျမျပင္သည္ တစ္မူထူးျခားေသာ ေျမသင္းနံ႕ သင္းပ်ံ႕ပ်ံ႕ကို ရွဴရွိဳက္ရေသာလ ျဖစ္သည္.. ေရွးျမန္မာမ်ားကိ ကဆုန္အတြင္ ေျမသင္းပ်ံ႕ပ်ံ႕ မိုးႏွံ႕ႏွံ႕ဟု ဆိုရိုးျပဳခဲ့ၾကသည္. .
ကဆုန္လကို ျမန္မာမႈအရ ျပိသာရာသီေခၚ၍ ထိုလတြင္ စန္းျပည့္နကၡတ္မွာ ၀ိသာခါနကၡတ္ျဖစ္သည္.. ယွဥ္ေသာ တာရာမွာ တံငါတာရာျဖစ္သည္. . . ရာသီရုပ္မွာ ႏြားထီးရုပ္ျဖစ္သည္. . . ရာသီပန္းကား စံကားပန္းျဖစ္၍ ရာသီပဲြ ေတာ္ကား ေညာင္ေရသြန္းပဲြေတာ္ ျဖစ္သည္. . . .
ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာတို႕သည္ ကဆုန္လျပည့္ေန႕ ထူးျမတ္ေသာေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ယူစၾကသည္. . . . . "ဗ်ာဒိတ္၊ဖြားျမင္၊ ေဗာဓိပင္၊ စံ၀င္နန္းနိဗၺာန္" ဆိုသည္ႏွင့္ အညီ ကဆုန္လျပည့္ေန႕တြင္ ဗုဒၶ၀င္ဆိုင္ရာ ထူးျခားေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား ရွိခဲ့့သည္. . . .
(၁) ဘုရား အေလာင္းေတာ္ သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္ထံမွာ ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ခံယူရရွိသည့္ ေန႕သည္ ကဆုန္လျပည့္ေန႕ျဖစ္သည္။
(၂) မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႕၊နံနက္၊ တစ္ခ်က္တီးအခ်ိန္၊ ၀ိသာခါနကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္၍ ကပိလ၀တ္ျပည္ႏွင့္ ေဒ၀ေဒဟျပည္အၾကား လုဗၺိနီသာေမာ အင္ၾကင္းေတာ၀ယ္ . . . သုေဒၶါဓနမင္းၾကီး၏ ရႈမၿငီးေသာ ၾကင္ယာေတာ္ မယ္ေတာ္မာရာ၏ ၀မ္းၾကာတိုက္မွ ဘုရားေလာင္းေတာ္ကို မီးရွဴးသန္႕စင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္. . .
(၃) ဘုရားေလာင္းေတာ္သည္. . သကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ၊္ကဆုန္လျပည့္ေန႕တြင္ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ေတာ္မူၿပီး ဘုရားအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိခဲ့သည္. . .
(၄) ကာဠဳ၊ ယေသာ္၊ ညီေတာ္၊ ဆႏၵ၊ က႑က၊ ေသာဏၠ၊ ဗုဒၶေဟဆိုသည္ႏွင့္ အညီ ဖြားဖက္ေတာ္ခုနွစ္ပါးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေညာင္ဗုဒၶေဟ (ေဗာဓိပင္) သည္လည္း ကဆုန္လျပည့္ေန႕တြင္ ပင္ ေပါက္ေရာက္ခဲ့သည္.
(၅) သကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႕၌ ၀ါေတာ္ ၄၅၀ါ ၊ သက္ေတာ္ ၈၀ ၌ဘုရားရွင္သည္ နယ္မာလာတိုင္း ၊ကုသိနာရုံရွိ အင္ၾကင္းေတာ၀ယ္ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္. . .
ျမတ္စြာဘုရား ဘုရား အျဖစ္သို႕ေရာက္ေတာ္မူသည္မွာလည္း ေဗာဓိေညာင္ပင္ရင္း တြင္ပင္ျဖစ္သည္.

ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ ေဗာဓိေညာင္ပင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမိ်ဳးမ်ားအဖို႕ အေလးအနက္ ၾကည္ညိဳေလးစားဖြယ္ျဖစ္လာသည္. . . ရာသီဥတုအရလည္း ဆီေလ်ာ္ေသာ ကဆုန္လျပည့္ေန႕တြင္ ေညာင္ေရသြန္းပဲြေတာ္ကို က်င္းပသည္ဟု ယူဆရပါသည္. . .
ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပဲြေတာ္ကို ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွသည္ ယေန႕ထက္တိုင္ က်င္းပေနဆဲျဖစ္သည္. . . ဤသုိ႕ ဗုဒၶေန႕ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးမွသည္. . . ေတာလက္ေက်းရြာဇနပုဒ္အထိ ေညာင္ေရသြန္းပဲြေတာ္ က်င္းပျခင္းသည္ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈအတြက္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အစဥ္အလာျဖစ္ပါသည္...

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
may16

ညီအကိုႏွစ္ေယာက္

မိသားစုပိုင္ ယာေျမတစ္ခုကို ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ၾကသည္. . . တစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္သည္. . သူ႕မိသားစုက ၾကီးသည္. . ေနာက္တစ္ေယာက္က လူပ်ိဳလူလြတ္
တစ္ေနကုန္အလုပ္လုပ္ၿပီး လွ်င္ လယ္ယာထြက္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်ရသည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ ညီတူမွ်တူခဲြေ၀ယူၾကသည္. . .
တစ္ေန႕မွာေတာ့့ တစ္ကိုယ္တည္းသမား စဥ္းစားသည္. . . "လယ္ယာထြက္သီးႏွံေတြ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ညီတူညီမွ် ခဲြေ၀ေနတာ မသင့္ဘူး ငါက တစ္ေယာက္တည္းသမား . . ငါ့လိုအပ္ခ်က္ကနည္းနည္းေလး " သည္လိုေတြးက ညစဥ္ညတိုင္း သူ႕စပါးက်ီမွ စပါးတစ္အိတ္စီ ထမ္းကာ ကြင္းျပင္ကို တိတ္တဆိတ္ ျဖတ္သန္းၿပီး သူ႕ အကိုအိမ္က စပါးက်ီထဲ သြားထည့္သည္. . .
သည္အတြင္း အိမ္ေထာင္ရွင္ အစ္ကိုၾကီးကလည္း စဥ္းစားသည္. . . "သီးႏွံေတြ၊ ၀င္ေငြေတြကို ညီတူမွ်တူ ေ၀ယူေနၾကတာ မမွန္ဘူး . . . ငါက အိမ္ေထာင္သည္. . ငါ့မွာ အသက္ၾကီးတဲ့အခ်ိန္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ မိန္းမရွိတယ္ သားေထာက္ သမီးခံရွိတယ္. . . ငါ့ညီမွာ က တစ္ေယာက္တည္း မမာေရး မက်န္းေရးဆိုရင္ ေစာင့္ေရွာက္မယ့္ သူမရွိဘူး" . . ဟူ၍ေတြးကာ ညတိုင္း စပါးတစ္အိတ္စီထမ္းၿပီး သူ႕ညီစပါးက်ီထဲ သြားထည့္သည္. . . .
သည္လိုႏွင့္ ႏွစ္ညခ်ီ၍ ၾကာလာသည္. . ကိုယ့္က်ီထဲ ကစပါးေတြ ညစဥ္ထုတ္ယူေနပါလ်က္ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း မရွိသည္ကို ႏွစ္ေယာက္လံုးပင္ စဥ္းစာမရျဖစ္ေနၾကသည္. . .
သို႕ေသာ ေမွာင္မည္းမည္း ညတစ္ည၌ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္၀င္တိုက္မိၾကသည္. . သည္ေတာ့မွ ပင္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ ျဖစ္ပ်က္ေနပံု အလံုးစံုကို ႏွစ္ဦးသား သိျမင္သြားၾကသည္. . .
စပါးအိတ္ေတြပစ္ခ်ကာ ညီအစ္ကိုေတြ တစ္ဦးကို တစ္ဦး တင္းတင္းဖက္ထား လိုက္မိၾက ေလသည္. . .

ေဖျမင့္ ( More Sower's Seeds စာအုပ္မွာ အမည္မသိစာေရးသူ၏ Two Brothers )

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
ပန္းကဗ်ာ

ျဖည့္းျဖည္းလာေလ အုိ. . . . အေဆြ

ျဖည့္းျဖည္းလာေလ အုိ. . . . အေဆြ (Slow Dance)

ကေလးမ်ား ခ်ားရဟတ္စီးရင္း
ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးေနၾကတာကို
သင္ေစာင့္ၾကည့္ဖူးပါသလား. . .
ဒါမွမဟုတ္ မိုးေပါက္မ်ား ေျမၾကီးေပၚ
သြန္းၿဖိဳးရြာခ်ေနသံကို
နားစိုက္နားေထာင္ ဖူးပါသလား..
လိပ္ျပာေလးတစ္ေကာင္
ဟုိုဟုိဒီဒီပ်ံသန္းရာကို လိုက္၍ၾကည့္ဖူးပါသလား . . .
ဒါမွမဟုတ္ ေနမင္းၾကီး
အေနာက္ေဂါယာကြၽန္းဆီ ယြန္းသြားသည္ကို
ေငးေမာခံစားၾကည့္ဖူးပါသလား . .
သင့္အရွိန္ကေလးကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါဦး. . .
သင္ ကေနေသာအကကို ျမန္ျမန္ၾကီးမကပါနဲ႕. . .
အခ်ိန္ကသိပ္မက်န္ေတာ့ဘူး . .
ဂီတသံစဥ္ကေလးက ၿပီးဆံုးသြားေတာ့မယ္. . .

သင္ယင္ေကာင္ငယ္တစ္ေကာင္ ပ်ံသန္းရာေနာက္ကို
လုိက္ၿပီးၾကည့္ဖူးပါသလား . .
တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို မင္းေနေကာင္းရဲ႕လားလို႕
ေမးတဲ့အခါမွာ ျပန္ေျဖသံကို ၾကားမိရဲ႕လား . .
တစ္ေန႕တာအလုပ္ေတြၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ အိပ္ရာထဲ
လဲေလ်ာင္းရင္း မင္းေခါင္းထဲမွာ ေနာက္တစ္ေန႕
လုပ္ရမယ့္ အလုပ္၀တၱရားေတြကို တန္းစီၿပီး
ေတြးေတာေနမိတယ္ မဟုတ္လား . .
သင့္အရွိန္ကေလးကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕လိုအပ္ေနၿပီ
သင့္အကကို ျမန္ျမန္ၾကီးမကလိုက္ပါနဲ႕. .
အခ်ိန္ကသိပ္မရွိေတာ့ဘူး. .
ဂီတသံစဥ္ေလးက ၿပီးဆံုးသြားေတာ့မယ္. .

သင့္သားေလး ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵေလးတစ္ခုကို
မနက္ျဖန္မွလုပ္ၾကတာေပါ့ သားရယ္လို႕
အခ်ိန္ဆြဲမိတဲ့အခါ. .
သင္က အေလာတၾကီးနဲ႕မို႕ သူ႕မ်က္၀န္းထဲက
၀မ္းနည္းေနတာေလးကို မေတြ႕ျမင္မိဘူး မဟုတ္လား . .
သင့္မိိတ္ေဆြနဲ႕ ေ၀းကြာအဆက္ျပတ္သြားရတာ
သင္က သူ႕ကို တြယ္တာခင္မင္မႈနဲ႕ ႏႈတ္ဆက္ဖို႕
အခ်ိန္ေလးေတာင္ မေပးႏိုင္လို႕ဆိုတာ
သတိထားမိရဲ႕လား . .
သင့္အရွိန္ေလးကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕ မုခ်လိုအပ္ေနၿပီ. .
သင့္အကကို ျမန္ျမန္ေလး မကလိုက္ပါနဲ႕
အခ်ိန္က သိပ္မရွိေတာ့ဘူး . .
ဂီတသံစဥ္ကေလး က ၿပီးဆံုးခါနီးေနၿပီ. .

သင္ရည္မွန္းရာ တစ္ေနရာကိုေရာက္ဖို႕
အရွိန္ျပင္းစြာနဲ႕ သြားမယ္ဆိုရင္ သင္ေရာက္သြားတဲ့အခါ
ေပ်ာ္ရြင္ခံစားရမယ့္ ခံစားမႈကို
တစ္၀က္ေလာက္ပဲ ရေတာ့မွာအမွန္ပါ. .
သင့္တစ္ေန႕တာ ကို ပူပင္ေသာကေတြနဲ႕
အေလာတစ္ၾကီးနဲ႕ ကုန္ဆုံးေစမယ္ဆိုရင္ေတာ့
ခ်စ္သူခင္သူျမတ္ႏိုးသူက ေပးအပ္လာတဲ့
လက္ေဆာင္အထုပ္ေလးကို
ဖြင့္မၾကည့္ဘဲ အေ၀းကို လႊင့္ပစ္လိုက္သလို
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္. . .
ဘ၀ဆိုတာ အေျပးၿပိဳင္ပဲြမဟုတ္ပါဘူး . .
ျဖည္းျဖည္းျဖတ္သန္းသြားၾကပါစို႕
ေတးသံစဥ္ေလး မၿပီးဆံုးခင္ ဂီတသံေလးကို
ခံစားနားဆင္ၾကည့္ၾကပါစို႕. . .


(ဒီကဗ်ာေလးကိုေရးသူဟာ ကုလို႕မရတဲ့ ကင္ဆာေရာဂါကို ခံစားေနရၿပီး ဘ၀မကူးခင္မွာ လူ႕ေလာကမွာ ဆက္လက္ေနထုိင္ခြင့္မရေတာ့ေပမယ့္. . သူမ်ားကိုေတာ့ ဘ၀ကို ျပည့္ျပည့္၀၀ အဓိပၸါယ္ရွိရွိေနသြား ေစခ်င္ ပါတယ္.)

ခင္ေစာတင့္

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
may16

ႏွလုံးသားစာ ႏွလံုးသားစကားမ်ား

မိတ္ေဆြတု မိတ္ေဆြေယာင္

မိတ္ေဆြတု မိတ္ေဆြေယာင္မ်ားသည္ ကြၽႏ္ုဳပ္တို႕၏ အရိပ္မ်ားနွင့္တူေလသည္. . . သာယာေတာက္ပေသာ ေနေရာက္ထဲ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္အခါ တပူးတဲြတဲြရွိေန၏ . . . ေမွာင္ရိပ္ထဲသို႕ ကြၽႏ္ုပ္တိိုိိုို႕ေရာက္သြားသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ထံမွ ခဲြခြာထြက္ခြာသြားေလေတာ့သည္. . . .
(Christian Nestell Bovee)

မွ်ေ၀ခံစားျခင္း

အေၾကာက္တရားဟူသမွ်ကို မိမိထံ၌ မိမိဖာသာ သိမ္းထားပါ. .
ရဲစြမ္းသတၱိ ရွိမူမွန္သမွ်ကုိ တျခားသူမ်ားအား မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါ. .
(Robert Louis Stevenson)

ေပ်ာ္ရြင္မႈတန္ဖိုး

ေပ်ာ္ရႊင္မႈမွန္သမွ်အတြက္ နာက်င္မႈမ်ားကို အဖိုးအခအျဖစ္ေပးရေလသည္. . .
စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ လဲြမွားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားအတြက္မူ ျခားနားခ်က္မ်ား ရွိေနေလသည္. .
စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ အဖိုးအခကို အရင္ေပးရသည္ . . .
လဲြမွားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္မူကား အဖိုးအခကုိေပးၿပီးမွ ေပးရေလသည္. . .
(Annonymous)

အေၾကာက္တရား

အေၾကာက္တရားက ေရွ႕တန္းေရာက္ေသာအခါ ဆင္ျခင္တုံတရားသည္ ေနာက္ဆုတ္သြားတတ္ေလသည္. .
(Libbie Fudim)

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
ပန္းကဗ်ာ

ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။