ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

ေအာင္လိုသူအတြက္စည္းကမ္း

ေအာင္လုိသူမွန္သမွ် နည္းလမ္းသည္အေရးၾကီးသကဲ့သို႕ စည္းကမ္းသည္လည္း အေရးအလြန္ၾကီး၏။ လူ႕ေလာကတြင္ စည္းကမ္းဥပေဒ စသည္တို႕ကိုက်ယ္ျပန္႕ မ်ားျပားစြာ သတ္မွတ္ထားရ၏။ ေအာင္လိုသူသည္ စည္းကမ္းဟူသမွ်ကို လုိက္နာက်င့္သံုးသူျဖစ္ရ၏။
စည္းကမ္းဆိုသည္မွာ မလဲြမေသြ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရေသာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈျဖစ္၏။ လူသည္ မိမိတစ္ဦးတည္း မေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပူးေပါင္းေနႏိုင္ေရးအတြက္ ေပၚေပါက္လာရေသာ လုိလားအပ္သည့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။
ေအာင္ျမင္သူမွန္သမွ်သည္ နည္းလမ္းေကာင္းသကဲ့သို႕ စည္းကမ္းလည္းေကာင္းၾက၏။ ေျပာရာ၊ လုပ္ရာ၊ စားရာ၊ သြားရာ ႏွင့္အရာရာတြင္ စည္းကမ္းအတိုင္းလုပ္ေနျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းအစ ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းရွိစြာ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ေသာ အေျပာအဆို အျပဳအမူသည္ ကိုယ္က်င့္စာရိတၱ၏ ေက်ာရုိးပင္ျဖစ္သည္။
အေအာင္ျမင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမွာ….
၁။ ဇဲြ
၂။ ပညာ
၃။ စည္းကမ္း
၄။ သမၻာ
၅။ ေလ့လာဆည္းပူးမႈ
၆။ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းတို႕ ျဖစ္၏။

ပညာအခံရွိၿပီး ဇဲြႏွင့္ စည္းကမ္းေကာင္းက ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားသည္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ရႏိုင္သည္။ အကြပ္မဲ့ၾကမ္းမွန္ သမွ် ပရမ္းပတာ ျဖစ္တတ္သကဲ့သို႕ စည္းကမ္းမဲ့သူမွန္သမွ်လည္း ပရမ္းပတာျဖစ္တတ္၏။ စည္းကမ္းသည္ လူ႕တန္ဖိုး ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းရွိမွ လူပီသ၏။ စည္းကမ္းရွိေသာ လူႏွင့္စည္းကမ္းမဲ့ေသာ လူသည္ ဘ၀တိုးတက္ျခင္း ကြာျခားသကဲ့သို႕ အတူလည္း ေပါင္းသင္းၿပီးလည္း မေနႏိုင္ပါ။ ဘာသာေရးပညတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း စည္းကမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘာသာ၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ ငါးပါးသီလ၊ ခရစ္ယာဥ္ဘာသာ၀င္တို႕၏ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါး စသည္တို႕သည္ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ လူတို႕ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာေနႏိုင္ေအာင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။
အစားမွာလည္း စည္းကမ္းရွိရသကဲ့သို႕ စကားမွာလည္း စည္းကမ္းရွိရသည္။ စည္းကမ္းမရွိေသာ စကားေလးတစ္ခြန္း ကလည္း အမွားၾကီးတစ္ခုကို မွားတတ္၏။ အလုပ္တစ္ခု ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ဘ၀တစ္ခုကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲသြားတတ္၏။
စည္းကမ္းမဲ့ျခင္းသည္ အေသးအဖဲြကေလးမ်ားမွ စတင္ စည္းေဖာက္ရာမွ အေလ့စဲြလာျခင္းျဖစ္၏။ မေကာင္းေသာ အက်င့္ႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့မႈသည္ အေသးအဖဲြကေလးမ်ားမွ တစ္စတစ္ အရင့္အမာၾကီးျဖစ္ေအာင္ စဲြတတ္ၾကသည္ကို သတိျပဳရမွာျဖစ္သည္။
စည္းကမ္း၊ နည္းလမ္းက်စြာႏွင့္ ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္ေလ့ရွိေသာသူသည္ အမွားအယြင္းနည္း၏။ စည္းကမ္းႏွင့္ ၾကိဳတင္ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္ေသာေၾကာင့္ မွားျခင္းမရွိႏိုင္။ ထိုသုိ႕ေသာ လူမ်ားသည္၊ ရိုးရိုးလုပ္ၿပီမဆင္ျခင္ေသာ လူမ်ားထက္ ေအာင္ျမင္ေရးမွာ ခရီးေပါက္တတ္သည္။
လူတစ္ဦးတြင္ အေရးၾကီးဆံုးလိုအပ္ခ်က္မွာ စာရိတၱႏွင့္ စည္းကမ္းျဖစ္သည္။ မိမိဘ၀ကို ျမတ္ႏိုးလွ်င္ အခ်ိန္ကိုလည္း စည္းကမ္းၾကီးစြာ ထားရ၏။ အခ်ိန္ကိုစည္းကမ္းမဲ့က ဘ၀ေရွ႕ေရးသည္လည္း စည္းကမ္းမဲ့သြားတတ္၏။ ေတြးေခၚရွင္ဘင္ဂ်မင္ဖရင္ကလင္က. . .
ဘ၀ကိုျမတ္ႏိုးသလား၊ ျမတ္ႏိုးလွ်င္ အခ်ိန္ကိုမျဖဳန္းႏွင့္ ဘ၀ဆိုသည္မွာ အခ်ိန္ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာေၾကာင့္ဟုဆို၏
ေျပာရာတြင္ စည္းကမ္း ၊ လုပ္ရာတြင္ စည္းကမ္း၊ သြားရာတြင္ စည္းကမ္း၊ အခ်ိန္တြင္ စည္းကမ္း၊ အရာရာတိုင္းသည္ စည္းကမ္းသည္ အေရးၾကီးတကာ့ အေရးၾကီးပါ ေၾကာင္းေရးသား တင္ျပ အပ္ပါသည္။

သုေတသီ ဘုန္းျမင့္ေသြး (လမ္းမွန္ ကမ္းမွန္ ေအာင္စိတ္သန္)

အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘာမွမရွိဘူး

အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္တယ္ဆိုတာ လူ႕ေလာကမွာေရာ၊ နတ္ေလာကမွာေရာ အျခားအျခားေသာ ဘံုဘ၀ဆိုးမွား မွာေရာ မရွိပါဘူး။ အေၾကာင္း ေကာင္းခံရင္ အက်ိဳးေကာင္းရလာမွာျဖစ္သလို အၾကာင္းဆိုးခံရင္ အေၾကာင္းဆိုးရလာမွာပါ ။
မ်ားေသာအားျဖင့္ လူအမ်ားစုဟာ မဟုတ္တာမလုပ္ဘဲဲနဲ႕ မေကာင္းက်ိဳးခံရတယ္ဆိုၿပီး ညည္းတတ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ မေကာင္းတာကိုမလုပ္ဘဲ မေကာင္းက်ိဳးခံရတာကလည္း ဘ၀ဘ၀က မေကာင္းတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ခဲ့ဖူးတာေတြဟာ အက်ိဳးေပးခ်ိန္တန္ေတာ့ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္လာၿပီး မေကာင္းတဲ့ ဆိုးေလာကဓံနဲ႕ ၾကံဳရတတ္တာျဖစ္ပါတယ္ သံသရာကလည္း အရွည္ၾကီးပါ။ ဘယ္အခ်ိန္တုန္းက ဘာလုပ္ခဲ့မွန္းမသိဘဲ ဘာမွမလုပ္တဲ့ အခါက်မွ မေကာင္းတဲ့ဒဏ္ကို ခံရတာတရားပါ့မလားလို႕ေမးရင္ တရားပါတယ္လို႕ပဲ ေျဖရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားလုပ္တာ ကို ကိုယ္က အငွားခံရတာမဟုတ္ဘဲနဲ႕ ကိုယ္လုပ္တဲ့မေကာင္းက်ိဳးကိုသာ ကိုယ္ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။
မေကာင္းတာလုပ္ေနၾကတဲ့လူေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႕ဖူးရဲ႕နဲ႕ ဘာမွမျဖစ္ဘူး ေကာင္းစားေနလိုက္ၾကတာမွလို႕ ေတြးမယ္၊ ေျပာမယ္ဆိုရင္လည္း မမွန္ကန္ႏိုင္ပါဘူး။ မေကာင္းမႈေၾကာင့္ ခံစားရမယ့္ မေကာင္းက်ိဳးကလည္း အခ်ိန္မေစ့ေသးလို႕ အက်ိဳးမေပးတာပါ. အခ်ိန္ေစ့ရင္ေတာ့ ဘယ္လိုေနရမ်ိဳးမွာသြားၿပီး ပုန္းေနေန မလြတ္ဘူးဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္ေတြမွာ ဖတ္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေကာင္းမႈအား ေလ်ားပါးသြားေအာင္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ပေပ်ာက္သြား ေအာင္ သတိတရားနဲ႕ ၾကိဳးစားရပါတယ္။ သတိဆိုတာကေတာ့ မေမ့မေလ်ားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လုိၾကိဳးစားရမလဲဆိုေတာ့ ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် သတိထားၿပီး မေကာင္းမႈေရွာင္ကာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားကို လုပ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ေပးဖို႕ပါပဲ။ မေကာင္းတာကို ဘာမွမလုပ္မိဘူးထင္ၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေနလုိက္မိရင္ မေရတြက္ႏိုင္တဲ့ မေကာင္းမႈေတြကို လုပ္မိတတ္ပါတယ္။ အဲလုိမျဖစ္ေအာင္ ပညာနဲ႕သတိကို လက္မလႊတ္တမ္း ေဆာင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတိအျမဲထားေနသူဟာ သတိထားတဲ့အက်င့္ျမဲလာတာနဲ႕အမွ် မေကာင္းတာကို ရပ္ပစ္ၿပီး ေကာင္းတာကို ဆထက္တစ္ပိုး တိုးၿပီးေတာ့ လုပ္တတ္လာတာ ပါပဲ။ ေကာင္းမႈေတြမ်ားမ်ား လုပ္က်င့္ရွိလာေလ မေကာင္းတဲ့ဆိုး ေလာကဓံကို ခံစားရတဲ့အျဖစ္ေတြကေနလြတ္ လာပါတယ္။
တကယ္တမ္းမရင့္က်က္ေသးခင္ကေတာ့ ကိုယ့့္ဘက္ကေကာင္းေနပါလ်က္နဲ႕ ကိုယ့္အေပၚမွာသူက မေကာင္းဘူး ဆိုတဲ့ စကားေတြကိုေျပာတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သံသရာရွည္သေရြ႕မွာ သူ႕ကိုဘယ္ေလာက္မ်ား ႏိုင္လိုမင္းထက္ လုပ္ခဲ့မွန္းမွ မသိတာ ။ အဲလိုလုပ္ခဲ့လို႕ သူ႕အေၾကြးကို ျပန္ဆပ္ရေလပါပဲ။ဓမၼနဲ႕ပတ္သက္တဲ့စာေတြကို အဖတ္မ်ားေလေလ၊ ၾကားနာရတာမ်ား ေလေလ ကို္ယ့္ဘက္က ခံရတဲ့ကိစၥကို ဖြင့္ဆိုတာ ေျပာင္းသြားေလေလပါပဲ။
ေယာဆရာေတာ္ၾကီးဆံုးမေတာ္မူ တာကိုလည္း တင္ျပလိုပါတယ္။ ေကာင္းမႈကိုၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္တဲ့သူဟာ မေကာင္းမႈမ်ားစြာကို ပေပ်ာက္ေစႏိုင္တယ္တဲ့။ ေကာင္းမႈက အားေကာင္းလာတဲ့အတြက္ မေကာင္းမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္တာျဖစ္တယ္ လို႕မိန္႕ေတာ္မူ ခဲ့ပါတယ္။
မၾကာခင္မွာေရာက္ရွိလာေတာ့မယ့္ ႏွစ္သစ္ 2009 ခုႏွစ္မွာ ကုသို္လ္ေကာင္းမႈမ်ားကို မ်ားမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး မေကာင္းမႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေစလို႕ ဆနၵျပဳရင္းေရးသား လိုက္ရပါတယ္။

ေဒါက္တာမတင္၀င္း (ပညာေရးတကၠသို္လ္)

သူ႕ကိုမုန္းလို႕

လူတစ္ေယာက္ဟာ သူေမြးထားတဲ့ေခြးၾကီးကို ေခၚၿပီး သူ႕မိတ္ေဆြ တိရစၦာန္ ဆရာ၀န္ဆီေခၚသြားပါတယ္။ သူ႕ေခြးၾကီးက အဖိုးတန္ထဲကျဖစ္ၿပီး ေခြးထဲမွာ ေတာ္ေတာ္႕ကိုလွတဲ့ေကာင္လို႕ ေျပာလို႕ရတယ္။ ဟုိေရာက္ေတာ့
ဆရာ၀န္က . . . ခင္ဗ်ားေခြး ဘာျဖစ္လို႕လဲ ၊ ေနမေကာင္းလို႕လား ဆိုေတာ့
ေခြးရွင္က . .ဟင့္အင္း .သူ႕အၿမီးကိုျဖတ္ပစ္ခ်င္္လို႕ပါ၊ ေက်းဇူးၿပဳၿပီးဗ်ာ အရင္းနားကေန ျဖတ္ေပးစမ္းပါ.
ဆရာ၀န္က ေခြးကိုတစ္လွည့္ ေခြးပိုင္ရွင္ မိတ္ေဆြကိုတစ္လွည့္ တအံ့တၾသနဲ႕ ၾကည့္မိတယ္။ ၿပီးမွ…
ဆရာ၀န္. . .ဘာလို႕ျဖတ္ျပစ္ခ်င္ရတာလဲခင္ဗ်ာ၊ သူ႕ခမ်ာ သနားစရာ။ ခင္ဗ်ားေခြး က ေဒါင္းတင္ေမာင္းတင္နဲ႕ ခန္႕ညားတဲ့ေကာင္ၾကီး၊ အၿမီးျဖတ္ပစ္လိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္္ရုပ္ဆိုး သြားမလဲ မလုပ္ပါနဲ႕ဗ်ာ ..
ေခြးရွင္က. . . မရဘူးဗ်ာ၊ ဒီေကာင့္အၿမီးကို ျဖတ္ကိုျဖတ္ရေတာ့မယ္၊ မျဖတ္လို႕မျဖစ္ဘူး..
ဆရာ၀န္ . . . ဘာလို႕ ဒီေလာက္အသည္းအသန္ျဖတ္ခ်င္ရေနရတာလဲ..
အဲဒီမွာ ေခြးပိုင္ရွင္ေျပာလိုက္တဲ့စကားကေတာ့
မနက္က်ရင္ ကြၽန္ေတာ့ေယာကၡမၾကီး အလည္ေရာက္ေတာ့မွာဗ်. ။ အဲဒီအခါက်ရင္ ကြၽန္ေတာ့ေခြးက အျမီးတနန္႕နန္႕နဲ႕ ၾကိဳဆိုေနမွာကို မၾကည့္ခ်င္လို႕ဗ်။ ရွင္းၿပီလား။

စာၾကည္႕တိုက္

ေရနံေၾကာေပၚ
တေယာထိုင္ထိုးေနလို႕ အလကားပဲ
ေျမၾကီးကုိုလက္နဲ႕
ထြန္ယက္ရမယ္႕ေခတ္လည္း
မဟုတ္ေတာ႕ဘူး။
အပင္ေတြမွာ
ဓာတ္ေျမၾသဇာလိုသလို
လူေတြမွာ စိတ္အာဟာရတစ္ခုခု
လိုအပ္တယ္။
လက္ခတ္ေလွနဲ႕
ဘယ္လို ကမာၻပတ္မလဲ။
စာၾကည္႕တိုက္ဆိုတာ
အလင္းေရာင္နဲ႕တလက္လက္
အညႊန္႕တလူလူ
တီရွပ္ေတြထုတ္လုပ္ရာ
မီးခိုးမထြက္တဲ႕
စက္ရံုလည္းျဖစ္တယ္။
ဒီဘက္ေခတ္မွာ
စာမဖတ္တဲ႕ေတာင္တန္းဟာ
အကန္းပဲ၊
ကိုယ္တိုင္ထြင္ရမယ္႕လမ္းက
ေက်ာက္ၾကမ္းမယ္၊
ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ရာစိမ္းလန္းဖို႕
ကွြၽန္ေတာ္တို႕
အတူတူထမ္းပိုးၾကတာေပါ႕။

ပညာရေၾကာင္း အေၾကာင္းရွစ္ပါး

ေလာကတြင္ ဘယ္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကို လိုက္စားေနတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသမခ်င္း ပညာရွာေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာရွာေဖြသူမ်ားအေနျဖင့္ ပညာရေၾကာင္း အေၾကာင္း ၈ ပါးကုိ သိထားတဲ့ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။
၁။ အသက္အရြယ္အားေလွ်ာ္စြာ ပညာရရွိနိုင္ပါတယ္
အခုေခတ္မွာ သိစရာ တတ္စရာေတြက တစ္ပံုၾကီးပါပဲ။ မိမိရဲ႕ စီးပြားရွာေနတဲ႕ လုပ္ငန္း ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ လိုအပ္တဲ႕ ပညာကို ဆက္လက္ ဆည္းပူးရပါေသးတယ္။ အရြယ္အလိုက္ သိသင္႕ တတ္သင္႕တဲ႕ ပညာမ်ားကို သင္ယူေလ႕လာေနရမယ္လို႕ ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ ဘြဲ႕ေတာ႕ ထပ္မယူေတာ႕ပါဘူး ဆိုျပီး ရပ္ထားလိုက္ရင္ ဘြဲ႕ယူတဲ႕ ကိစၥကိုသာ ရပ္ထား လို႕ရပါတယ္။ပညာရွာတဲ႕ ကိစၥကိုေတာ႕ ဘယ္နည္းနဲ႕မွ ရပ္ထားလို႕ မရပါဘူး။ဘ၀ဆိုတာကိုက ေက်ာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွာျခင္းဆိုတဲ႕ လုပ္ငန္းဟာ အရြယ္အလို္က္ မရပ္မနားေနရမယ္႕ ကိစၥျဖစ္တယ္။စာဖတ္တဲ႕ သူဆိုတာ အသိပညာကို ပိုမို စုေဆာင္းမိရံု မကပါဘူး။ အေတြးအေခၚလည္း ရင္႕က်က္ပါတယ္။ ခံစားမႈလည္း ဟန္ခ်က္ပိုျပီး ညီပါတယ္။သူက ကမာၻေလာကမွာ ဘာေတြ တိုး တက္ေျပာင္းလဲေနသလဲ ဆိုတာကို မ်က္ေျခမပ်က္ သိေနနိုင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခု အခ်က္အလက္္တစ္ခုခုနဲ႕ ပတ္သတ္ ရင္ ဟိုတုန္းကေတာ႕ ဘယ္လိုယူဆၾက တယ္။ အခုေတာ႕ အခ်က္အလက္အသစ္ေတြ ထပ္ေတြ႕လို႕ ပိုုျပီး နားလည္ လာၾကျပီကြဲ႕ ဆိုတာမ်ိဳးကို ျဖည္႔စြပ္ျပီး သင္ျပနိုင္တယ္။ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာျပီး ညႊန္ျပနုိင္ တယ္။ သြန္သင္နိုင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင္႕ အခ်ိန္တိုင္းလိုလို ပညာရနိုင္သူ အေနနဲ႕ အသက္အရြယ္အလိုက္ ရင္႕က်က္ျခင္းနဲ႕ ေပါင္းစပ္တဲ႕ အခါ ပိုမိုၾကြယ္၀တဲ႕ အသိလိမၼာမ်ားကို ရႏုိင္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္ဟာ ပညာရွာ ရာမွာ အဟန္႕အတား မျဖစ္သင္႕ပါဘူး။

၂။အျခံအရံအသိုင္းအ၀ုိင္းေၾကာင္႕ ပညာရရွိနုိင္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္နည္း ကေတာ႕ အသိုင္းအ၀ိုင္း အျခံအရံေၾကာင္႕ ပညာရနိုင္တာ ရွိပါေသးတယ္။ မိမိရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ပညာေရးနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ေျပာၾကဆိုၾကနဲ႕ စိတ္၀င္စားလာၾကတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္လည္း ပညာေရးကို စိတ္၀င္စားလာျပီး ပညာကို လိုလား တဲ႕သူ ပညာေတာ္တဲ႕ သူ ျဖစ္လာနိုင္ ပါတယ္။

၃။ေဆြးေႏြးေမးျမန္း စူးစမ္းေလ႕လာျခင္းအားျဖင္႕လည္း ပညာရနို္င္ပါတယ္။
ပညာရႏိုင္တဲ႕ ေဆြးေႏြးေမးျမန္း စူးစမ္းေလ႕လာဆိုတဲ႕ နည္းမ်ားဟာ ပညာရရာရေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စူးစမ္းေလ႕လာ ပညာယူတတ္တဲ႕ ဓေလ႕က ငယ္ငယ္ကတည္းက ၾကီးလာတဲ႕ အထိ ဖြံျဖိဳးလာရမွာပါ။

၄။ပညာရပ္တစ္ခုကိုအျမဲ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ႕ အတြက္လည္း ပညာရႏိုင္ပါတယ္။
ပညာရပ္တစ္ခုကိုအျမဲ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ႕ အတြက္လည္း ပညာရႏိုင္ ပါတယ္ ဆိုတဲ႕ အခ်က္မွာ ဆိုရင္ ပညာသင္ၾကားနည္းမွာကိုက လက္ေတြ႕ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္တဲ႕ နည္းဟာ ပညာသင္ယူျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၅။ေတြ႕ျမင္သမွ်တို႕ကို အသင္႕အတင္႕ ႏွလံုးသြင္းျခင္း သေဘာသဘာ၀တို႕ကို စဥ္းစားေ၀ဖန္ျခင္းတို႕ေၾကာင္႕လည္း ပညာရရွိႏိုင္ပါတယ္။
လူတစ္ေယာက္ဟာ ေက်ာင္းမွာ နွစ္အတန္ၾကာ သင္ထားတာေလာက္နဲ႕ တစ္သက္လံုးေအာင္ျမင္တဲ႕ လူတစ္ေယာက္ လုပ္လို႕မရနိုင္ပါဘူး။ဘ၀တစ္ခုလံုး ျဖတ္သန္းတဲ႕ အခါ သင္ရိုးလည္းရွိ ေက်ာင္းလည္းရွိတဲ႕ သင္တန္းရွိသလို သင္ရိုးေတာ႕ ရွိပါရဲ႕ ေက်ာင္းရယ္လို႕ တိတိက်က် တတ္ရတာ မရွိတဲ႕ သင္တန္းမ်ားလည္းရွိပါတယ္ ။ဆိုလိုခ်င္တာက သင္သမွ်ကို ဆက္စပ္ေတြးေခၚ ရမယ္လို႕ ဆိုတာပါ။

၆။အစဥ္မျပတ္ ေလ႕လာေဆြးေႏြး ေဟာေျပာေနျခင္းေၾကာင္႕ လည္း ပညာ ရရွိႏိုင္္ပါတယ္။
ပညာကိုလိုတဲ႕ သူဆိုတာ အစဥ္မျပတ္ လုပ္ေနတတ္တဲ႕ သူျဖစ္ရပါမယ္။ ပညာကို ရွာတဲ႕ အခါမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ပညာကိုပိုမို သြားေအာင္ လုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၀ီရိယကို မေလ်ာ႕ေစရပါဘူး။ကုိယ္႕ မွာ စာအုပ္စာတမ္းေတြ ရွိေအာင္ၾကိဳးစားပါ။ ေက်ာင္းစာၾကည္႕တိုက္ကို တာ၀န္ယူလိုက္ပါ။ အနည္းဆံုးေတာ႕ သူတစ္ပါး မဖတ္တဲ႕ စာအုပ္မ်ားကို စိမ္ေျပနေျပ ဖတ္ႏိုင္ျပီး ပညာတိုးပြားလာမွာပါ။

၇။ခ်စ္ခင္မႈေၾကာင္႕ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးသျဖင္႕လည္း ပညာ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစကားကို လြန္ခဲ႕တဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း နွစ္ေထာင္ ေက်ာ္က မိလႏၷ မင္းၾကီးက ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာက တံတြာ ဆိုတာကေတာ႕ ခ်စ္ခင္တဲ႕ သူအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္လို႕ ရွိရင္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေျပျပစ္ပါတယ္။ စည္းရံုးမႈ ရွိပါတယ္။ အဆင္ေခ်ာပါတယ္။

၈။အရပ္ေဒသအားေလ်ာ္စြာ ပညာရေစနိုင္ပါတယ္။
လူေတြဟာ အခ်ိန္ကာလ ေျပာင္းလဲ လာတာနဲ႕ အမွ် ေျပာင္းလဲတဲ႕ စနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာတဲ႕ ပစၥည္းပစၥယ ေတြေၾကာင္႕ အတတ္ပညာ မ်ားလည္း ပိုျပီးတတ္ၾကရပါတယ္။ စာၾကည္႕တို္က္မွာ အရင္လို ကတ္တေလာက္နဲ႕ ရွာတာ ေခတ္ကုန္ သြားပါျပီ။ ကြန္ပ်ဴတာကို သံုုးေနၾကပါျပီ။အခိ်န္ကာလအလုိက္ တိုးတက္တာနဲ႕ အမွ် ပညာရနိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းခ်က္ အားသာ ခ်က္ေတြကို ႏွႈိင္းယွဥ္ ေလ႕လာနိုင္စြမ္းရွိတဲ႕ သူေတြ မ်ားလာေအာင္ ပညာကို ရွာရပါမယ္ ။

ေဒါက္တာမတင္၀င္း (ပညာေရးတကၠသိုလ္)
ပညာလိုလွ်င္ ပ်ိဳျမစ္တယ္

ေဆာင္းတြင္းကာလ က်န္းမာလွပေစဖို႕ နည္းလမ္းမ်ား

ေဆာင္းတြင္းကာလ က်န္းမာလွပေစဖို႕ နည္းလမ္းမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆာင္းတြင္းဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြေလာက္ ခိုက္ခိုက္တုန္ ေအာင္ ခ်မ္းေနတာမ်ိဳးမျဖစ္ေပမယ့္ တျခားရာသီေတြထက္စာရင္ေအးကာ ေဆာင္း အေငြ႕အသက္ေလးေတြ လြမ္းျခံဳေနပါတယ္။ မနက္အေစာပိုင္း နဲ႕ ညပိုင္းေတြမွာ ရာသီဥတုခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး တုိက္ခတ္တဲ့ေလေတြက လည္း ေအးေနတတ္ကာ ေနလို႕ထိုင္လို႕ ေကာင္းလွပါတယ္။ ဒီလိုရာသီ ဥတုမ်ိဳးမွာ အေအးမိ၊ ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆိုး ၊ တုတ္ေကြး၊ လည္ေခ်ာင္းနာ အျဖစ္မ်ား တတ္ၾကတဲ့အတြက္ ေရာဂါပိုးမကူးစက္ေအာင္ ကာကြယ္ဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသားအေရေျခာက္ေသြ႕အသားပပ္ကာ ႏႈတ္ခမ္းကဲြတတ္တဲ့ အတြက္လည္း ဂရုစိုက္သင့္ပါတယ္။

က်န္းမာဖို႕အတြက္ ေဆာင္းတြင္းမွာ ဂရုစိုက္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့
(၁) ေရာဂါကူးစက္ေနသူႏွင့္ ေ၀းေ၀းမွာေနပါ။
(၂) လက္ကို စင္ၾကယ္စြာေဆးပါ။
(၃) မိမိေနမေကာင္းျဖစ္ေနလ်င္ တျခားသူမ်ားကို ေရာဂါပိုးမျဖန္႕ေ၀ပါနဲ႕။
(၄) ေနမေကာင္းျဖစ္လွ်င္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ေကာင္းေကာင္းအနားယူလုိက္ပါ။
(၅) အရက္အလြန္အကြၽံ႕မေသာက္ပါနဲ႕။
(၆) ဆားရည္နဲ႕ပလုတ္က်င္းပါ။
(ရ) ဗီတာမင္ စီသံုးေဆာင္ပါ။
(၈) ဗီတာမင္ အီးသံုးေဆာင္ပါ။
(၉) အသားအေရကို မေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။
(၁၀) ႏႈတ္ခမ္းသားေျခာက္ေသြ႕ျခင္း ကို ကာကြယ္ရန္ ႏႈတ္ခမ္းဆီကို ပံုမွန္ အသံုးျပဳပါ။
(၁၁) ပရိုတင္းဓာတ္မ်ားမ်ားပါေသာၾကက္သား၊ၾကက္ဥ စသည္တို႕ကို မ်ားမ်ားစားပါ။
(၁၂) အေအးမမိေစရန္ေႏြးေႏြးေထြးေထြးေနပါ။
(၁၃) ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။
(၁၄) အေအးမိ၊ ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆိုး ၊ တုတ္ေကြး၊ လည္ေခ်ာင္းနာ ျခင္းကို သက္သာေစရန္ ၾကက္စြတ္ျပဳတ္ အရည္ ေသာက္ပါ။
(၁၅) ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမ်ားလုပ္ပါ။
(၁၆) အိပ္ေရး၀၀အိပ္ပါ။
(၁၇) ေထာပတ္သီး၊ အသီးအႏွံေဖ်ာ္ရည္၊ သီဟိုဠ္ေစ့၊ ဗာဒံေစ့၊ ေျမပဲေစ့၊ ခ်င္း ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ အဆီရွိတဲ့ငါး အစရွိသည္တို႕ကို မ်ားမ်ားစားပါ။
(၁၈) အားေဆးေသာက္ပါ။
(၁၉) သက္ၾကီးရြယ္ အုိမ်ားကို အထူးဂရုစိုက္ပါ။
(၂၀) တစ္ႏွစ္တာလံုးပင္ပန္းသမွ်ေျပေပ်ာက္ေစဖို႕ အပန္းေျဖခရီးထြက္ပါ။

ေဒါက္တာႏုျမတ္ (အာေရာဂ်ံ၊ ဒီဇင္ဘာလ)

မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ မိန္းမလွကြၽန္း ငွက္မ်ိဳးစိတ္သစ္ကိုးမ်ိဳး ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိ

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ဒဏ္ခံစားခဲ့ရေသာ ဧရာ၀တီတိုင္း ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ ရွိ နာမည္ေက်ာ္ မိန္းမလွကြၽန္း ေဘးမဲ့ေတာတြင္ မွတ္တမ္းမတင္ရေသးသည့္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္သစ္ကိုးမ်ိဳးကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံငွက္ ၀ါသနာရွင္ အသင္းမွေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
အင္အားျပင္းသည့္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး ငွက္မ်ိဳးမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမႈႏွင့္ ေကာင္ေရ ေလ်ာ့မႈတို႕ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာသုေတသန ျပဳၾကစဥ္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္သစ္ကိုးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၄င္းတို႕မွာ . Collared Kingfisher (ပိန္ညွင္းမ်ိဳးႏြယ္)၊Chestnat-Winged Cuckoo, Red-wattled Lapwing (တစ္တီတူး)၊Ospray (၀ံလတ္)၊ Yellow Bitten (ဆတ္ဗ်ိဳင္း)၊ Painted-Stork (ငွက္က်ား)၊ Ashy Drango(ငွက္ေတာ္ )၊ Blue-throated Flycatcher, Citrine Wagtail (ၿမီးေညွာင့္မ်ိဳးႏြယ္၀င္ ) တို႕ျဖစ္သည္။
ဧရိယာစုစုေပါင္း ၃၃၇၇၉ ဧက က်ယ္၀န္းသည့္ မိန္းမလွကြၽန္း ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ငွက္ ၁၁၁မ်ိဳး၊ ခိုငွက္ ၅၀မ်ိဳး စုစုေပါင္း ၁၆၁မ်ိဳးႏွင့္ ယခုအခါတြင္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၉မ်ိဳးကို ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ ငွက္မ်ိဳးေပါင္း ၁၇၀ မ်ိဳးေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး ၅၀ %မွာ ေရေပ်ာ္ကမ္းေျခ ငွက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္းမလွကြၽန္းေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးရုံမွတ္တမ္း မ်ားအရသိရွိ ရပါသည္။

သတင္း ၊ Living Color ( December 2008)

ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။