ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

ေခြးၿမီးပညာရွင္

"ေပၚဦး "

"ခစားလွ်က္ရွိေၾကာင္းပါ ဘုရား . . "

"မိုးတားစား အမတ္ၾကီးသည္ လြန္စြာ ပညာဂုဥ္ေမာက္ၿပီး ၊ မာန္စြယ္ျပသည္ ဟု. . . ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ယူဆေတာ္ မူတယ္. . . . "

ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးက မိုးတားစား အမတ္ၾကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေပၚဦးအား မိန္႕ေတာ္မူေလသည္. . .

"မွန္လွပါ အရွင္ဘုရား. . . . မုိးတားစား အမတ္ ေခြးၿမီးႏွင့္ တူေသာ ပညာအၿမီး ေပါက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းပါ ဘုရား. . . . "

ဦးေပၚဦးက ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီး စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ကို ေလွ်ာက္ထားသည္. . .

"ရွင္းလင္း ေလွ်ာက္ထားစမ္းပါဦး. . . . ေပၚဦးရဲ႕ "

"မွန္လွပါ . . အျခားသူတို႕၌ ေပါက္ေသာ အၿမီးမွာ ဆင္၊ ျမင္း၊ ျခေသၤ့ဟူေသာ သတၱာ၀ါတို႕တြင္ ေပါက္ေသာ အၿမီးႏွင့္ တူပါေပသည္ ဘုရား . . . "

"ဆန္းလွခ်ည္လား ေပၚသီးရဲ႕. . . . "

"မွန္လွပါ အရွင္ဘုရား . . . ဆင္၊ျမင္း၊ ျခေသၤ့ဟူေသာ သတၱ၀ါတို႕တြင္ ေပါက္ေသာ အျမီးသည္ မွက္၊ ျခင္၊ယင္ . . . တို႕ကိုလည္း ေျခာက္ရတသည္. . . မိမိအဂၤါဇာတ္ကိုလည္း ဖံုးလႊမ္းရပါသည္. . . . . ဘုရား . . .ေခြးၿမီးမွာမူကား . . မွတ္၊ျခင္၊ ယင္တို႕ကိုလည္း မေျခာက္ရ . . မိိမိအဂၤါဇာတ္ကိုလည္း မဖံုးလြမ္းရ ရွိပါသည္. . . . မိုးတားစားသည္လည္း ထို႕အတူပင္ ျဖစ္ပါသည္ . . "

"ပမာ ႏိႈင္းပံုကေတာ့ . . . ထူးသကြယ္. . ."

"မွန္လွပါ အရွင္ဘုရား ၊ မိုးတားစား အမတ္သည္. . ပညာျဖင့္ လံုေလာက္သူ ဧကန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ၏ အရွက္ကိုလည္း မဖံုးလႊမ္း၊ သူတစ္ပါးထံမွာ လာအံ့ေသာ အေရးကိုလည္း ကာကြယ ္တားဆီးျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ ဘုရား. . . . ထို႕အျပင္. . . ေခြးၿမီးႏွယ္ ပညာမာန္ တစ္ေထာင္ေထာင္ျဖင့္ ေနျခင္းသည္. . . ပညာရွိတို႕အတြက္ ရယ္ဖြယ္ရာသာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္. . ဘုရား . . . ယင္းေၾကာင့္ ေခြးၿမီးပညာရွင္ဟု သာ ၄င္းအား ဆိုထိုက္ပါေၾကာင္း ဘုရား. . . . . "

ပိႆေလးႏွင့္ ေဘးပစ္သည့္ ႏွယ္ ဦးေပၚဦး၏ ခိုင္းႏိႈင္းေလွ်ာက္ထားပံုက ျပင္းထန္လွပါသည္. . . . . ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးလည္း အလြန္ပင္ သေဘာေတြ႕ပါသည္. . . ၾကားရသူ မင္းပရိသတ္အားလံုးမွာလည္း တျပံဳး ျပံဳး တေ၀ါ ေ၀ါ တေသာေသာ ရယ္ေမာၾကေလသည္. . .


ဦးေပၚဦး ေလွ်ာက္ထံုးပံုျပင္မ်ား

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

လူတိုင္းကိုယ့္ထက္ေတာ္သူဟု သေဘာထားပါ

ဤနည္းကို ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ရလွ်င္ ကိုယ္လံုး၀လက္မခံႏိုင္ေသာ နည္းျဖစ္ ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္. . . သို႕ေသာ္ ၾကိဳးစားစမ္းသပ္ၾကည့္မည္ ဆိုပါလွ်င္ တစ္ကိုယ္ေရ တိုးတက္မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္. .

မိမိသိသမွ် ၊ ေတြ႕သမွ် လူတို႕ကို ကိုယ့္ထက္ ဥာဥ္ပညာေတာ္သူဟူ၍ သေဘာထားရန္ျဖစ္ပါသည္. . ကို္ယ္ေတြ႕သမွ် လူတိုင္းသည္ ကိုယ့္ကို တစ္စံုတစရာ ပညာေပးမည့္ သူမ်ားဟု သေဘာထားရန္ျဖစ္ပါသည္. . . . ရိုင္းစိုငး္စြာ ဆက္ဆံတတ္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းသမား (သို႕) အရိုအေသမတတ္ေသာ လူငယ္တို႕ပင္ ကို္ယ့္ကို သည္းခံတတ္ေအာင္ ပညာေပးမည့္ သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္. . .

ကုိယ့္အလုပ္မွာ ဘ၀တြင္ မည္သူက ကိုယ့္ကို ဘာသင္ေပးႏိုင္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္တတ္ရန္ျဖစ္သည္. . ဤအေလ့အထကို ျပဳလုပ္လွ်င္ သင့္မွာ စိတ္တိုေတာင္းမႈ ၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္. . ထိုနည္းျဖင့္ ဘ၀တြင္ ကသိကေအာက္ မျဖစ္ဘဲ ေနသာဖြယ္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္. . . . စိတ္ခ်မ္းသာမႈလည္း ရေပလိမ့္မည္. . . . . တစ္စံုတစ္ေယာက္ က မိမိအား သင္ခန္းစာေပးေနပါသည္ ဟု သေဘာေပါက္ပါက ကိုယ့္စိတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚသမွ် မေက်နပ္မႈမ်ားလည္း ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္. . .

ဥပမာ အားျဖင့္ စာတိုက္စာေရးလုပ္သူက တမင္တကာ ေႏွးေႏွးေကြးေကြး လုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရလွ်င္ စိတ္မတိုဘဲ . . ဒီလူ ငါ့ကို ဘာမ်ား သေဘာေပါက္စရာ လုပ္ေနပါလိမ့္. . . . ဟု ေတြးေတာၾကည့္ရပါမည္. . . . တစ္နည္းအားျဖစ္ စာနာတတ္သြားပါသည္. . . လူတစ္ေယာက္သည္ . . ကိုယ္စိတ္မပါေသာအလုပ္ကို လုပ္ရလွ်င္ မည္မွ် ခက္ခဲသည္ကို လည္း သိရွိႏိုင္ပါသည္. . .

ထိုအေလ့အထမ်ိဳးကို ေလ့က်င့္ႏိုင္လွ်င္ အဘယ္မွ် လြယ္ကူ၍ ၾကည္ရႊင္စရာျဖစ္ေၾကာင္း အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ရပါ လိမ့္မည္. . . . . ထိုအခါ သူတို႕ ဒီလို ဘာျဖစ္လို႕ လုပ္ေနပါသနည္း ဟု စိတ္ထဲ မထားဘဲ. . . . သူတို႕မိမိအား ဘာသင္ေပးေနတာပါလိမ့္ ဟု ခံယူခ်က္ ေျပာင္းလဲသြားပါလိမ့္မည္. . . . . ထို႕ေၾကာင့္ ယေန႕မွ စ၍ ကိုယ့္အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္တြင္ကိုယ့္ကို ဘ၀သင္ခန္းစာ ေပးႏိုင္မည့္သူတို႕ကို ရွာေဖြအပ္ပါသည္. . .

ေမာင္ဆုရွင္

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .ရႈေထာင့္

ကြၽန္ေတာ့္မိတ္ေဆြမ်ားကို ေမးခြန္းတစ္ခု လိုက္ေမးမိပါတယ္.. . . ေက်ာက္သင္ပံုးေပၚမွာ ေျမျဖဴနဲ႕ ေရးထားတဲ့ အ၀ိုင္းေလးတစ္ခုကို ျပၿပီးေတာ့ပါ. .

ကြၽန္ေတာ္. . . . . . "ဒါဘာလဲ"

သခ်ာၤပညာရွင္. . . . . "သုည"

သိပၸံပညာရွင္. . . . "မဟုတ္ဘူး စက္၀ိုင္း "

ျမန္မာစာဆရာ. . . . "၀လံုး. ."

ဂမီၻရဆရာ. . . . "အင္းကြက္ ပါ ဗ်"

သူတို႕ ဆက္လက္ ျငင္းခုန္ေနၾကပါေစ. . .

တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကိ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ၾကည့္လို႕ရတယ္ ဆိုတာ သူတို႕ သိသြားမွာပါ. .

သဲေအာင္

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

စကားေျပာျခင္းအတတ္

"The ability do speak effectively is an acquirement rather that a gift."

"စကားကို ထိေရာက္စြာေျပာႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းဟာ ေမြးရာပါမဟုတ္ဘဲ ၾကိဳးစား ေလ့က်င့္ အားထုတ္မႈသာ ျဖစ္တယ္. . ."

လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ လုပ္တဲ့အခါမွာ ပထမဆံုး စကားေျပာျခင္း နဲ႕သာ ဆက္သြယ္ရတာပါ. . .

စကားေျပာတဲ့အခါမွာ အမွန္တရားပါရင္ ၿပီးၿပီဆိုၿပီး သတ္မွတ္လို႕မရပါဘူူး. . . . . ဘာျဖစ္လို႕လည္း ဆိုေတာ့ ကိုယ္ေျပာလိုက္တဲ့ စကားတစ္ခြန္းက သူတစ္ပါးအတြက္ ခ်ိဳသာ ရဲ႕လား နား၀င္ရဲ႕လား ဆိုတာကို ဆန္းစစ္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္. . . .

အခ်ိဳ႕လူေတြ က အေျပာအဆို မတတ္ၾကလို႕ ရန္ျဖစ္ၾကတာ. . . အဆင္မေျပၾကတာ ေတြ အမ်ားၾကီးပါ. . .

အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္ထက္ နိမ့္ပါးတဲ့ လူေတြကို ေျပာဆို ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ မိမိစကား တစ္ခြန္းေၾကာင့္ သူတစ္ပါး ထိခိုက္သြားမယ္. . . နစ္နာသြားမယ္ . . . နာက်ည္းသြားမယ္ ဆုိရင္ ဘယ္လိုမွ မေကာင္းပါဘူး. . .

ကုိယ္ေျပာလိုက္တဲ့ စကားေၾကာင့္ . . . ကိုယ္နဲ႕ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကို အားတက္ေစမယ္ . . ရႊင္လန္း တက္ၾကြ ေစမယ္ ဆိုရင္ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သြားေစမွာပါ. . .

အိန္ဂ်ယ္(လ္)

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

သိကၡာ

သိကၡာ


ဤလူ႕ရြာ ကိုယ္က်င့္တရား
သီလအား ျဖဴစင္စြာ
ထိန္းၾကရမွာ
တည္ၾကည္မႈ ရိုးသားစြာ
ေလးစားစရာ သမာဓိ တရား
အသိယွဥ္ကာ အတတ္ပြား
ပညာ အရာ ဆင့္ျမင့္မား
သိကၡာသံုးပါး

ရဟန္းနဲ႕ ဥပါသကာ
ျပည့္စံုရာ အႏွစ္အသား
ထင္ရွား သိကၡာ
ဘ၀ရဲ႕ ဆင္းအဂၤါ
လူတကာ ခန္႕ညား၊
လကၡဏာ မထိပါးဖို႕
ေစာင့္ထိန္းသည့္တရား ။

ေက်ာ္ေဇာဟန္

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။