ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

အခ်စ္ႏွင့္ေငြ


ကြၽန္မဖတ္ထားေသာ အခ်စ္ႏွင့္ေငြ အေပၚမွာ အျမင္ျခားနားမႈေလး ကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္ရွင္.

"အရာရာကို ေငြကၿပီးေျမာက္ေစသည္" ဟူေသာ အဆို ကို အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အျမင္ကတစ္မ်ိဳး . . .
"ေငြက အသက္ရွည္ျခင္းကို ၀ယ္၍မရပါ. . အခ်စ္ကို ၀ယ္၍မရပါ " ဟူေသာ အျမင္ရွိသူမ်ား၏ အေတြးက တစ္ဖံု. . .
ယခုကြၽန္မေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းမွာ ေငြအေၾကာင္းလည္းမဟုတ္ပါ . . အခ်စ္နွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမည္လညး္ မဟုတ္ပါ. . . . အခ်စ္ႏွင့္ေငြအေၾကာင္းကို မွ်တစြာ ေျပာလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္ . . .
"အခ်စ္ကို ၀ယ္၍မရပါ" ဟူေသာ အဆိုသည္ အခ်စ္၏ တန္ဖိုးကို အျမင့္ဆံုးထားၿပီး ျမင္သူ၏ အဆိုျဖစ္ေပလိမ့္မည္. . "အရာရာကို ေငြကၿပီးေျမာက္ေစသည္: ဟူေသာ အဆိုသည္လည္း အခ်စ္၏ တန္ဖိုးကို ေလွ်ာ့တြက္ထားသူ၏ အဆိုျဖစ္ေပ လိမ့္မည္.. . .
ငယ္ရြယ္သူတို႕၏ ဘ၀တြင္. အရြယ္ေရာက္လာၿပီး ခ်စ္စိတ္ေပၚေပါက္လာေသာ အခါ ခ်စ္မိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ရုပ္ရည္၊ ပညာ၊ ေငြေၾကး အစရွိေသာ ေနာက္ခံတို႕ ေပၚလာသည္ မဟုတ္ပါ. . . ထုိအရာအားလံုးသည္ ခ်စ္ျခင္း၏ ေအာက္တြင္ ေမွးမွိန္လွ်က္ရွိေပသည္. . ဥပမာ အားျဖင့္ ေတာအုပ္တစ္ခုထဲတြင္ သစ္ပင္တစ္ပင္ကို အာရုံစိုက္ၾကည့္လိုက္ပါက. ေတာအုပ္ေပ်ာက္ကြယ္သည္ဟူေသာ စကားပံုမ်ိဳးျဖစ္သည္. . .
အခ်စ္ကိုတန္ဖိုးထားျခင္းမွာ ငယ္ရြယ္သူတို႕အတြက္ လိုအပ္ဆံုး အခ်က္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္မွာ အေသအခ်ာ မွန္ကန္လွေပလိမ့္မည္ . . . သို႕ေသာ္ လိုအပ္ခ်က္ဟူသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် တစ္ခုတည္းရွိသည္မဟုတ္. . ဦးစားေပး အဆင့္ (Priority) သတ္မွတ္ခ်က္ရွိသည္. . . . . လူ႕ေလာကလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အခ်စ္တစ္ခုတည္းႏွင့္ မျပည့္စံု ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိလာ ပါလိမ့္မည္. . . ထို႕ေၾကာင့္ေငြျဖင့္၀ယ္မရေသာ အခ်စ္ သည္ပင္ ေငြရွိမွ ၿပီးျပည့္စံုျခင္း ျဖစ္လာေသာ သေဘာမ်ားကို တကယ့္လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ ေတြ႕လာရ ပါလိမ့္မည္...
ငယ္ရြယ္စဥ္ကအခ်စ္က ေရွ႕ကသြားသလုိ အိမ္ေထာင္တည္ေဆာက္ၿပီး၍ မိသားစုျဖင့္ ဘ၀တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေသာ အခါ အခ်စ္က ေနာက္ကမဟုတ္ေသာ္မွ ေငြေၾကးသို႕မဟုတ္ နားလည္မႈ၊ စာနာမႈႇ သေဘာထားၾကီးမႈႏွင့္ အနစ္နာခံမႈစေသာ လိုအပ္ခ်က္တို႕ႏွင့္ ေဘးခ်င္းယွဥ္ၿပီးေသာ အေနသို႕ေရာက္လာ ေပလိမ့္မည္. . . တကယ့္အိမ္ေထာင္တစ္ခု တည္ျမဲရန္မွာ အခ်စ္ထက္ ေဖာ္ျပၿပီးေသာ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ တို႕ က အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ သိလာမွာ ျဖစ္ပါသည္ . . .
ထုိအခ်က္ကို သတိမမူမိလွ်င္ ေငြသည္အခ်စ္ကို ၀ယ္မရႏိုင္ေသာ္လည္း . . . ေငြေၾကာင့္ အခ်စ္သည္ ၿပီးျပည့္စံုသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို ေကာင္းစြာနားလည္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္. . . .

"အရာရာကို ေငြကၿပီးေျမာက္ေစသည္" ဟူေသာ အယူအဆကား လူ႕ဘ၀တြင္ရုပ္၀တၱဳ အားလံုး ၿပီးျပည့္စံုကာမွ်ျဖင့္ ျပည့္၀သည္ဟု ဆိုရာေရာက္သျဖင့္ အခ်စ္သည္ စိတ္၏ခ်မ္းသာမႈကို အဓိက ျဖစ္ေစသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို ေမ့ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္ . . . လူတို႕၏ ေပ်ာ္ရြင္မႈတြင္ ရုပ္ေပ်ာ္ရြင္မႈလိုအပ္သလို စိတ္ေပ်ာ္ရြင္မႈလည္း လိုအပ္ပါသည္. . . . . ရုပ္၀တၱဳပစၥည္း မွန္သမွ် ကို ေငြျဖင့္၀ယ္ႏိုင္ရႏိုင္သည္ မွန္၏ သို႕ေသာ္စိတ္၀တၱဳျဖစ္ေသာ အခ်စ္ကိုမူေငြေပးရုံျဖင့္ အျပည့္အ၀မ၀ယ္ယူႏိုင္ပါ... ေငြျဖင့္ ၀ယ္ရႏိုင္ေသာ ရုပ္ေပ်ာ္ရြင္ ခ်မ္းသာမႈတြင္ စိတ္မပါလွ်င္ ဆားမပါေသာ ဟင္းကဲ့သို႕ အရသာမဲ့ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ပါတယ္. . .
ထို႕ေၾကာင့္ေငြျဖင့္ အခ်စ္ကို ၀ယ္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ပါကလည္း မွ်တေသာ အျမင္မျဖစ္ႏိုင္ေပ. . . . . ေငြႏွင့္၀ယ္ရေသာ အရာ၀တၱဳ မ်ား မွန္သမွ်၌လည္း စိတ္ခံစားမႈသည္လည္း အေရးၾကီးေၾကာင္း သေဘာေပါက္ၿပီးမွသာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ခံစားမႈကို ရေပလိမ့္မည္. . . ျဖစ္ပါသည္. ..
အခ်စ္သည္လူငယ္ သူ႕ဘ၀အတြက္ ပထမျဖစ္သည္မွာ မွန္၏ . . အလားတူပင္ ေငြသည္ လူ႕ေလာကတြင္ အသံုးက်ေသာ အစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဆံုးပစၥည္း ျဖစ္သည္မွာလည္း မွန္၏ . . . ထိုႏွစ္ခုကို ႏွဳိင္းယွဥ္ ဆံုးျဖတ္၍ မရႏိုင္ေပ. . . . "မတူေသာ အေျခခံရွိသည့္ အရာႏွစ္ခုကို ႏိွဳင္းယွဥ္၍မျဖစ္ႏိုင္ေပ." . . . ထုိ႕ေၾကာင့္ေနရာႏွင့္ အကန္႕အသတ္ရွိသည္ကို နားလည္၍ ေနရာ အလိုက္ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္စြမ္းရိွသည့္ သေဘာကို လက္ခံသင့္ပါသည္ . .
သို႕မွသာ အခ်စ္သည္လည္း တန္ဖိုးရွိ၍ ေငြသည္လည္း တန္ဖိုးရွိေပလိမ့္မည္. . . . အခ်စ္သည္ စိိတ္ေပ်ာ္ရြင္မႈအတြက္ အျမင့္မားဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သလို ေငြသည္လည္းရုပ္ၿပည့္စံုမႈအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး ျဖစ္ပါသည္. . . . .

ထို႕ေၾကာင့္ အခ်စ္ကို ေငြျဖင့္၀ယ္မည့္အစား အခ်စ္ကို အခ်စ္ျဖင့္ ေပးေခ်၍ ေငြက အေထာက္အပံ့ျပဳသင့္ သလို အခ်စ္ကို ၀ယ္၍မရ ဟူေသာ အစဲြျဖင့္ ေငြတန္ဖိုးအားေလ်ာ့တြက္ကာ အခ်စ္ကို အျမင့္ဆံုးထား မည့္ အစား ေငြေၾကးျပည့္စံုေသာ အခ်စ္သည္ အရသာ ထူးလွသည္ဟု လက္ခံထားႏိုင္ လွ်င္ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္. . . . . ..

ေမာင္ေကာင္းျမင့္ (အပ်ိဳစင္မဂၢဇင္း)

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
ပန္းကဗ်ာ

4 comments:

 1. စာေလးေကာင္းတယ္
  ေနာက္ဆံုးအပုိဒ္ေလးေကာင္းတယ္
  ရွာေဖြတင္ဆက္မႈလည္း ေကာင္းတယ္

  အားလံုးအတြက္ ေက်းဇူး ..

  ReplyDelete
 2. အခ်စ္အေၾကာင္း သိပ္နားမလည္ ပါ..။
  က်ဴရွင္တတ္ခ်င္တယ္..။
  သယ္ရင္း
  နာ့ကို ဂူညီအုန္း..။
  :D

  ReplyDelete
 3. စာေလးမွတ္ျပီးျပန္သြားျပီ။ အခ်စ္မရွိရင္ အဓိပၸါယ္မဲ့ေနမွာ ျဖစ္သလုိ ေငြမရွိရင္လည္း အဓိပၸါယ္မရွိပါဘူး။

  ReplyDelete
 4. လူအမ်ားစု အေနနဲ႔ လိုခ်င္ေတာင့္တမိတဲ့ အရာႏွစ္ခု၊ ျပီးျပည့္စံုခ်င္တဲ့ အရာႏွစ္ခု.. အခ်စ္နဲ႔ ေငြ။ အခ်စ္ကို တန္ဖိုး ထားတတ္ျပီး ေငြကိုလဲ ရိုးသားႀကိဳးစား ရွာေဖြသင့္တယ္ ထင္ျမင္ ယူဆမိတယ္။ အခ်စ္ေရာ ေငြေရာ သူ႔နည္း သူ႔ဟန္နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ အေရးပါႀကတာ ျဖစ္ေလေတာ့.. လြဲမွားစြာ မသံုးမိေစဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ပို႔ေလး ဖတ္ျပီး ေတြးမိတာပါ။ မွ်ေဝေပးတာ ေက်းဇူးပါပဲ မပန္းကဗ်ာ။

  ReplyDelete

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။