ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

အက်င့္ဆိုးတစ္ခုကို တာရွည္လက္မခံထားပါႏွင့္အက်င့္ဟူသည္ စိတ္စဲြလမ္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္၍ ထိုအက်င့္သည္ ၾကလာလွ်င္ ခိုင္ျမဲသြားတတ္၏ . . . . ေဆးလိပ္မေသာက္၊ ကြမ္းမစားေသာ အက်င့္ကဲ့သို႕ ေကာင္းေသာအက်င့္မ်ိဳးဆိုလွ်င္ ေကာင္းေသာ္လည္း အရက္ေသာက္၊ ေလာင္းကစားလုပ္တတ္ေသာ အက်င့္ဆိုးမ်ိဳး ဆိုလွ်င္ အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက လူကို အႏၱရယ္ေပးတတ္ေသာေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္၏. .

အမွားအယြင္းမကငး္ႏိုင္ေသာသူသည္. . မေကာင္းေသာအက်င့္ဆိုးမ်ားသည္ အနည္းနွင့္ အမ်ားဆိုသလို ရွိၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္၏. . (ကြၽန္မတြင္လည္း ရွိသည္ တစ္ခါတစ္ရံ မေကာင္းမွန္းသိရက္ႏွင့္ ဖက္တြယ္ထားတတ္တဲ့ အက်င့္). . . ထိုအက်င့္ဆိုးတို႕သည္ မေကာင္းေသာ ကိုယ္အမူအရာ ၊ ႏႈတ္အမူအရာ၊ စိတ္အမူအရာ မ်ားကို လိုက္၍ စြဲေနတတ္၏. . . မေကာင္းေသာအက်င့္တစ္ခုသည္. .. မိမိက လက္ခံထားသျဖင့္ မိမိထံေရာက္လာျခင္းျဖစ္၍ ထိုအက်င့္ဆိုးကို မိမိက လက္မခံဘဲ ေမာင္းထုတ္ ဖယ္ရွားပစ္လိုက္လွ်င္ ရႏိုင္ပါ၏ မိမိကိုယ္တိုင္အေပၚသာ တည္ေနပါ၏. . . . . သို႕ေသာ္ မိမိဖိတ္ေခၚ၍ ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ကို မိမိက မလိုလားဘဲ ႏွင္လိုက္လွ်င္ လြယ္ေသာ္လည္း. . . မိမိထံစဲြကပ္ေနေသာ အက်င့္ဆိုးတစ္ခုကို မိမိကိုယ္တိုင္ ေမာင္းႏွင္ဖယ္ရွားရေသာအခါ ထင္သေလာက္မလြယ္ေခ်.

မေကာင္းမွန္းသိေသာ္လည္း ျပဳျပင္ရန္ ၀န္ေလးေနတတ္သည္. . . ေန႕ေရႊ႕ညေရႊ႕ ထားၾကသည္. . . . ၾကာလာေသာ အခါ ထိုအက်င့္ဆိုးသည္. . .ေနျမင့္ေလ အရူးရင့္ေလ ျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာသြားတတ္က်သည္. . . စဥ္းစားဥာဏ္ရွိေသာ လူတို႕သည္. . မေကာင္းေသာ အက်င့္တစ္ခုရလာလွ်င္ ဤအက်င့္အားမေကာင္း. . . အက်ိဳးမရွိ၊ နစ္နာဆံုးရံႈးရန္သာရွိ၏. . . . ထို႕ေၾကာင့္အက်င့္ဆိုးကို ထုတ္ပယ္ရန္ ၾကိဳးစား၏. . . . မိမိ၏အက်င့္ဆိုးတစ္ခုကို ျပဳျပင္ရာ၌ စိတ္သည္သာ မဓာနျဖစ္၍ စိတ္ဓာတ္ျပတ္သားမႈ ရေအာင္ အရင္ေမြးျမဴ ထားၾကရမည္ျဖစ္၏. . .

ဥပမာအားျဖင့္ ငါးရာ့ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္လာ ၀တၱဳတစ္ပုဒ္တြင္ ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ကပင္ အမ်က္ေစာင္မာန္ ၾကီးမားလွေသာ မင္းသားတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ ဖတ္ရဖူး၏. . အမ်က္ေဒါသၾကီးလြန္းသျဖင့္ တစ္နန္းေတာ္လံုး က သူ႕အား မုန္းၾက၏ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ဤမင္းသား မင္းျဖစ္မည္ကိုပင္ စိုးရိမ္ပူပင္ေနၾက၏. . . . .ထိုအေၾကာင္းကိုသိေသာ ဆရာ ပုေရာဟိတ္ၾကီးသည္ မင္းသားငယ္အား. . ဥယာဥ္ထဲသို႕ ေခၚသြားၿပီး တမာပင္ငယ္ေလး တစ္ပင္ကို လက္ညွိးထိုးၿပ၍ ေျပာဆိုေမးျမန္း၏. . . မင္းသားငယ္လည္းျပန္ေျဖ၏

"မင္းသား . . . ဤအပင္ငယ္ကို ၾကည့္ပါ. . .တမာပင္ငယ္ကေလးျဖစ္ပါသည္. . ဤသည္မွာ ထိုအပင္ငယ္မွ တမာရြက္ျဖစ္ပါသည္. . .လွ်ာေပၚတင္၍၀ါးၾကည့္ပါ. . . အရသာ မည္သို႕ရွိပါသနည္း. . . "

"ဆရာ အလြန္ခါးလွပါသည္. ."

"ဤအပင္ငယ္ေလးဘ၀ကပင္ ဤမွ်ခါးသည္ဆိုလွ်င္ အပင္ၾကီးရင့္၍ အဆီအႏွစ္ျပည့္၀လာေသာ အခါ အရသာ မည္သို႕ရွိပါမည္နည္း. . "

"ယခုထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ ခါးလာမည္ မုခ်တည္း. . . "

"ဤသုိ႕ဆိုလွ်င္ ၾကာေလခါးေလျဖစ္လာမည့္ တမာပင္ကို ယခုကပင္ ပယ္ႏုတ္လိုက္ရလွ်င္ မသင့္ေလ်ာ္ၿပီေလာ. ."

"မွန္ပါသည္ ဆရာ ၊ၾကာေလေလ. . ခါးေလေလ ျဖစ္မည့္ တမာပင္ကို ယခုကဲ့သို႕ ငယ္စဥ္ကပင္ ႏုတ္ပယ္ပစ္လိုက္ သည္က အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္. "

ထိုအခါ ပုေရာဟိတ္ဆရာၾကီးက တမာပင္ငယ္ကို လက္ျဖင့္ ႏုတ္လိုက္ရာ . . ထိုတမာပင္ငယ္သည္. . ပုေရာဟတ္ဆရာၾကီး၏ လက္တြင္ ပါလာေလသည္. . ထိုအခါ ပုေရာဟိတ္ၾကီးက မင္းသားအား. .

"မင္းသား . . .ဤ တမာပင္ငယ္ကို ေျမမွ ႏုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အခါးသံသရာျပတ္၍ ေနာက္တစ္ဖန္ ခါးေသာ အရာသာကို မေပးႏိုင္ေတာ့ပါ. . ထုိ႕အတူ သင္မင္းသာငယ္သည္ ယခု ငယ္စဥ္ကေလး ကပင္ ဤမွ် ေဒါသအမ်က္ၾကီးေနလွ်င္ ေနာင္ဘုရင္ ျဖစ္လာလွ်င္ ေဒါသကုမၼာရမင္းဟု အမည္တြင္လ်က္ ျပည္သူအမ်ား ဆင္းရဲရပါေတာ့မည္. . . အခါးႏွင့္တူေသာ ေဒါသကို ယခုလို ငယ္စဥ္ကပင္ ပယ္ေဖ်ာက္သင့္သည္. . မဟုတ္ပါေလ . . "

မင္းသားငယ္သည္ ဆရာၾကီးစကားေၾကာင့္ ဥာဏ္အလင္းရကာ မိမိ၏ေဒါသကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေလသည္. .

ဤမင္းသားငယ္၏ ဥပမာကိုယူ၍ မည္သူမဆို မိမိထံေရာက္လာေသာ အက်င့္ဆိုးတစ္ခုကို တမာပင္ငယ္ကို ေျမမွ အျမစ္ပါမက်န္ ႏုတ္ပယ္လိုက္သကဲ့သို႕ အျမန္ဖယ္ရွားျပဳျပင္လိုက္ျခင္းသည္. . အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အမွန္ကန္ဆံုးေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေတာ့သည္. .

ဦး၀မ္ထိန္အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

2 comments:

  1. ဟုတ္ကဲ့ လက္ခံ မထား ပါဘူးခင္ဗ်ား။

    ReplyDelete
  2. ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္)May 29, 2011 at 8:43 AM

    ဆင္ျခင္စရာဘဲ
    မင္းသားလို ေဒါသၾကီးတတ္တဲ႔ အက်င္႕ကို ႏႈတ္ပယ္ပစ္ရဦးမယ္

    ReplyDelete

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။