ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

ဆက္ဆံရာမွာ စိတ္ေကာင္းထားပါ

လူ႕ေလာကထဲတြင္ လူတစ္ေယာက္ အျဖစ္ အသက္ရွင္ေနရစဥ္တြင္ လူတိုင္းသည္ မိမိႏွင့္ေတြ႕ၾကံဳဆံုစည္း ရသူတို႕နွင့္ ေျပေျပလည္လည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရၿပီး ထိုမိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားထံမွ ေမတၱာ ေစတနာ၊ ကူညီေဖးမမႈမ်ားကို လိုခ်င္ၾကသည္ခ်ည္းပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိႏွင့္ တစ္ၾကိမ္ တစ္ခါ ေတြ႕ဆံု ဆက္ဆံ လိုက္ရရုံမွ်ႏွင့္ ထိုသူ၏ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈကို ရယူလိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ လူျမင္လွ်င္ ခ်စ္ခင္ေစၿပီး မိမိအလိုကို လိုက္ေစႏိုင္ေသာ ပီယေဆး၊ အေဆာင္ လက္ဖဲြ႕မ်ားကို ပင္ ေဆာင္ထားေလ့ ရွိၾကသည္။

အမွန္မွာ လူတကာ ခ်စ္ခင္ေစေသာ ပီယေဆးထက္ အဆရာေထာင္မက တန္ခိုးထက္ေသာ ပီယေဆး တစ္မ်ိဳးကို လူအမ်ားက သတိမျပဳမိဘဲ ေမ့ေလွ်ာ့ေနၾကသည္။ ထိုအရာသည္ ေဆးလည္းမဟုတ္၊ လက္ဖဲြ႕ အေဆာင္လည္းမဟုတ္၊ ဂါထာ မႏၱာန္လည္း မဟုတ္၊ စိတ္ေကာင္းေလး တစ္ခုကို ေမြးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္သားကုိယ့္ဘက္ ပါလာေအာင္ ကိုယ့္အေပၚ ေစတနာ ေမတၱာမ်ားျဖင့္ ကူညီခ်င္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၌ ဤနည္းသည္ အေျခခံအက်ဆံုး ျဖစ္သည္။ လူ၏ ပင္ကိုယ္သေဘာမွာ လူတစ္ဖက္သားကို ၾကည့္တတ္ၿပီး ကိုယ့္ကို္ယ္ ကုိမူ ျပန္မၾကည့္တတ္ဘဲ လ်စ္လ်ဴ ရႈျပဳထားတတ္ၾကသည္။ ျပန္မၾကည့္ဘဲ လ်စ္လ်ဴ ျပဳထားရသည္မွာလည္း မိမိ၏ အျပစ္၊ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို မျမင္မေတြ႕ဘဲ မိမိကိုယ္ ကို ျပည့္စံုေနၿပီဟု အထင္ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုစိတ္မ်ိဳးမွာ လဲြမွားေသာ အတၱစိတ္သာ ျဖစ္သည္။ ထိအတၱစိတ္သည္ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္း ကို ေမြးျမဴ ထားျခင္းျဖင့္ ရွိသင့္ေသာ အတၱျဖစ္၍ တစ္ဖက္သားအေပၚကုိသာမက မိမိအေပၚတြင္ပင္ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း ရႈျမင္ႏိုင္သည္။  အျမင္မွန္ကို ရႏိုင္ေစပါသည္။ 

မ်က္နွာက ဘယ္ေလာက္ပင္ ျပံဳးေနၿပံဳးေန၊ ဘယ္ေလာက္ပင္ ကူညီကူညီ ၊ အတြင္းစိတ္က မရိုးသား၊ မေျဖာင့္မတ္လွ်င္ အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤလူ႕ေလာက အတြင္းရွိ ညွိ႕ယူဖမ္းစားထားႏိုင္ေလာက္ေသာ ဆဲြေဆာင္ အင္အားမ်ားထဲတြင္ ေမတၱာအင္အား သည္ အၾကီးမားဆံုးျဖစ္ပါသည္။   အျခားေသာ ထူးျခားသည့္ စြမ္းရည္မ်ား မရွိေသာ္လည္း ေမတၱာ စြမ္းရည္ ရွိလွ်င္ပင္ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းတို႕သည္ လူတြင္ ကိန္းေအာင္း လာႏိုင္သည္။ အရာရာကို ေမတၱာျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္သည္ခ်ည္း ပဲ ျဖစ္သည္။  ေမတၱာတရား ၾကီးမားသူမ်ားသည္ ရန္သူမရွိ၊ ေၾကာင့္ၾကစိုးရိမ္မႈ မရွိ ေနရသည္ ။ ေသဆံုုးသြားေသာ အခါ၌ပင္လွ်င္ ေကာင္းရာ သုဂတိသို႕ေရာက္ရ သည္။ 

ထို႕ေၾကာင့္ စိတ္ေကာင္း ၊ေစတနာေကာင္းသည္ လူ၌ အသက္တမွ် အေရးၾကီးေလသည္။ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းမ်ား ေမြးျမဴေရးသည္ လူတို႕အဖို႕ အရင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ လိုအင္ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုရမည္။ 

သူေတာ္ေကာင္းပညာရွိၾကီးမ်ားက စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္း၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ဤသို႕ ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

"စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းဟူသည္ ထူးျခားေသာ စိတ္စြမ္းရည္ ျဖစ္သည္။ ျပည့္စံုအပ္ေသာ ဂုဏ္ထူး ၀ိေသသမ်ားကား မ်ားလွေပသည္။ သို႕ေသာ အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္း ဆိုေသာ သေဘာကုိ ဖြင့္ဆုိရလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ် အနစ္နာခံၿပီး သူတစ္ပါး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္း၊ ေျပာဆိုတတ္ျခင္း၊ ၾကံစည္တတ္ျခင္း တို႕ကို ၀မ္းေျမာက္ၾကည္ျဖဴစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ခ်ီးေျမွာက္ တြန္းအားေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ "

စိတ္ေကာင္း စိတ္ျမတ္၏ အဓိက ဂုဏ္အင္မွာ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ် အနစ္နာခံ၍ တစ္ပါးသူအား ေဖးမျမွင့္တင္ ေပးႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္၍ သူတစ္ပါး အက်ိဳးကို စိတ္ႏွလံုး ျဖဴစင္စြာ ေဆာင္ရြက္ တတ္သူကို စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္း ရွိသူဟု ေခၚဆိုရပါမည္။ 

"ပ်ားရည္ကိုလိုေသာ္ ပ်ားအံုကို မဖ်က္ႏွင့္" ဟူေသာ စကားမွာ ပ်ားဖြတ္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ အလြန္ တာသြားေသာ အဓိပၸါယ္ ၊ သေဘာတရား တစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။ လူတစ္ဖက္သားကို ကိုယ့္ဖက္ပါေအာင္ စည္းရုံးရာတြင္ ထိုသူ မၾကိဳက္ မႏွစ္သက္ ၊ သေဘာမက်ေသာ အရာတို႕ကို လံုး၀ မေျပာဆို ၊ မလုပ္ပါႏွင့္ ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ မိမိအား ပတ္၀န္းက်င္၏ ေလးစား ခ်စ္ၾကည္မႈတို႕ကို ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

စိတ္ေကာင္းရွိေသာ သူသည္ မွန္ကန္ေသာ ႏႈတ္အမူအရာ၊ ကိုယ္အမူအရာရွိသည္။ စိတ္သေဘာထား ျမင့္ျမတ္ တည္ၾကည္သည္၊ လူတစ္ဖက္သား၏ အက်ိဳးကိုေဆာင္တတ္သည္။  သြင္ျပင္ အမူအရာ ႏွစ္လိုစဖြယ္ ရွိသည္။ မ်က္ႏွာျမင္လွ်င္ ခ်စ္ခင္ေစႏိုင္ေသာ ဂုဏ္ထူး ၀ိေသသ ရွိသူ ျဖစ္သည္။ 

ထို႕ေၾကာင့္ လူ႕ေလာကအလယ္တြင္ သင့္တင့္မွ်တစြာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံႏိုင္မႈကို လိုပါလွ်င္ သို႕အတြက္ မိမိအတြက္ မိတ္ေကာင္းမ်ားကို လိုပါလွ်င္ "စိတ္ေကာင္းတစ္ခု ေမြးျမဳပါ" ဟူ၍သာ တိုက္တြန္း အၾကံေပးလိုပါသည္။ 

ဦး၀မ္ထိန္
အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . . 

 

4 comments:

 1. လူတိုင္းဖတ္သင့္တဲ့ ေဆာင္းပါးေလးတစ္ပုဒ္ပါ။ စိတ္ထားျဖဴစင္ဘို႔နဲ႔ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္း ထားရွိမႈဟာ လူသားတစ္ေယာက္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုပါ ပန္းကဗ်ာေရ။
  စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

  ေမတၱာျဖင့္
  အန္တီတင့္

  ReplyDelete
 2. ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ လူတိုင္းဖတ္သင့္တဲ့ ေဆာင္းပါးေလးပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ blog မွာ share ခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ာ..

  ReplyDelete
 3. လူတိုင္းအတြက္ အ‌ေလ့အက်င့္‌ေကာင္းပါ. ‌ေလ့က်င့္‌ေနထိုင္နိုင္ရင္ လူ့ဘဝသာယာမွာပါ

  ReplyDelete
 4. လူတိုင္းအတြက္ အားလုံးအတြက္ လိုက္နာရမဲ့ ေဆာင္းပါးေလးေတြကိုဖတ္ခြင့္ရလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
  ဆထက္တစ္ပိုး ေအာင္ျမင္ပါေစ....

  ReplyDelete

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။