ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

''ေလာကနီတိ''


''ေလာကနီတိ''

''နီတိ'' ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ သသၤကရိုက္ပါဠိ ဘာသာစကားျဖစ္ ၍ ''လမ္းညႊန္''ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုနိုင္ေပသည္။ ေလာကလူသားတို႕ု လိုက္နာအပ္သည့္ လူမႈက်င့္ဝတ္ နွင့္ လူမႈစည္းကမ္းမ်ား ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ထားခ်က္မ်ား ကို ေပါင္းရံုး၍ ေလာကနီတိ ဟုေခၚေဝၚသံုးနွုန္းျခင္းျဖစ္သည္။

 • ေတာင္တိုင္းတြင္ပတၲျမားမရိွ။
 • ဆင္တိုင္းတြင္ အျမဳေေတမရိွ။
 • ေတာတိုင္းတြင္ စႏၵကူးမရိွ။
 • အရပ္ဌာနတိုင္းတြင္လည္း ပညာရိွသုခမိန္မရိွ။
 • There is no ruby in every mountain.
 • There is no pearl in every elephant.
 • There is no sandalwood in every forest.
 • There is no sage in every place.
  ပညာလိုလားသူသည္ ပညာရွိပုဂိၢဳုလ္ထံအေရာက္သြားျပီး ပညာကိုၾကိုးစား၍ဆည္းပူး သင္ယူရာ၏။
 • One who wants knowledge should get to the wise and learn seriously.

 • စည္သည္တီးမွ ျမည္သကဲ့သို့ ပညာရိွ သည္လည္း သူေမးလာေသာအခါမွသာ ေျဖျကားေျပာဆိုေလ့ ရိွ၏။
 • သူမိုက္သည္ကား သူတစ္ပါးေမးသည္ျဖစ္ေစ မေမးသည္ျဖစ္ေစ လြန္မင္းစြာ ေျပာေဟာ တတ္ေပသည္။
 • As a drum emits sound when struck the learned responds only when asked.
 • Asked or not, the uneducated speaks too much.

 • ေပပုရပိုက္စာရြက္၌ ေရးထားအပ္ေသာ အတတ္ပညာကို ကိုယ့္အတတ္ပညာဟု မမွတ္ယူေကာင္း။
 • ထို့အတူသူတစ္ပါးလက္ဝယ္၌ ရိွေသာ ဥစၥာကိုလည္း ကိုယ့္ဥစၥာဟု မမွတ္ယူေကာင္း။
 • Chronicled knowledge shall not be regraded as one's own.
 • Property in the hands of other shall not be regarded as one's own.

 • လိမၼာယဥ္ေက်းရိွမရိွကို ကိုယ္အမူအရာ နွုတ္အမူအရာအားျဖင့္ သိနိုင္၏။
 • ပညာရိွသည္မရိွသည္ကို ေျပာဆိုေသာစကားကို ေထာက္ခ်င့္၍ သိနိုင္၏။
 • Being cultured or not can be known by behavior.
 • Being learned or not can be known by speech.

No comments:

Post a Comment

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။