ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားေန႕

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္အမ်ိဳးသားေန႔ကိုႏွစ္စဥ္တန္ေဆာင္မုန္း လျပည္႔ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေလ႔ရိွသည္။ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ခံ ကိုလိုနီဘ၀သို႔က် ေရာက္ခဲ႔ရာ မွနယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးနွင္႔အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးလွုပ္ရွားမႈအျဖစ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၂ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ရက္(၁၉၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၅ရက္) ေန႔တြင္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္္ဥပေဒ ကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက သပိတ္ေမွာက္ ဆန္႔က်င္ခဲ႔သည္။

နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရ၏ ကြ်န္ပညာေရးစနစ္ကို ဆန္႔က်င္၍ သခင္ပညာ၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးကို ေတာင္းဆို ေဖာ္ျပေသာ တိုက္ပြဲျဖစ္၍ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈသမိုင္း တြင္အေရးပါေသာ လႈပ္္ရွားမႈၾကီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ႏွစ္စဥ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည္႔ ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကို အမ်ိဳးသားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာ ျဖင္႔ က်င္းပေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္မွအစျပဳ၍ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕၏ က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံခဲ႔ရျပီး ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး သူ႔ကြ်န္ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။

နယ္ခဲ်႕သည္ ျမန္မာတို႔အား အမ်ိဳးမ်ိဳးဖိႏိွပ္ခဲ႔သည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ျဖင့္ခုခံ တြန္းလွန္မွုမ်ားကို ရက္စက္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ႔ သည္။ျမန္မာျပည္သူတို႔အဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို စႊန္႔လႊတ္ လိုက္ရသကဲ႔သို႔ အမ်ိဳးသားေရး အေမြအႏွစ္မ်ားလည္း လက္လႊက္ဆံုးရွုံး ရေတာ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕အုပ္စိုးမႈႏွင့္အတူ နယ္ခ်ဲ႕၏ ယဥ္ေက်းမွု၊ ပညာေရး အေတြး အေခၚတို႔လည္း စိမ္႔၀င္ လႊမ္းမိုးလားသည္။ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးအေတြးအေခၚမ်ားမွာ အမိမဲ႔သား၊ ေရနည္းငါးသဖြယ္ တစ္ေန႔တျခား အားနည္း ညိွဳးငယ္လာခဲ႔ရသည္။

ဤကဲ႔သို႔ အမ်ိဳးသားေရးအင္အား ညိွဳးမိွန္ေနရာမွ ၁၉၂၀ ျပည္႔ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားၾကီးမ်ားက တကၠသို္လ္အက္ဥပေဒကို သပိတ္ေမွာက္ ကန္႔ကြက္ခဲ႔ၾကသည္။ ကြ်န္ပညာေရးစနစ္ကို အျပင္းအထန္ ဆန္႔ က်င္ခဲ႔ၾကသည္။ ျပာဖံုးေနေသာ ျမန္မာတို႔၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ မီးခဲကို ရဲရဲေတာက္လာ ေအာင္ လွဳံေဆာ္လိုက္သည္။ ကြ်န္ပညာသာ သင္ၾကားေပးေနေသာ တကၠသိုလ္ မွ သပိတ္ေမွာက္၍ ထြက္ခြာလာသူ ေက်ာင္းသားၾကီးမ်ားကို ျပင္ပမွ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ မီးခဲကို ရဲရဲေတာက္လာေအာင္ လွံဳေဆာ္လို္က္သည္။ ကြ်န္ပညာသာ သင္ၾကားေပးေနေသာ တကၠသိုလ္မွ သပိတ္ေမွာက္၍ ထြက္ခြာလာသူ ေက်ာင္းသားၾကီးမ်ားကို ျပင္ပမွ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္သူ ပညာရွင္ၾကီးမ်ားက အားေပးၾကသည္။

ဗဟန္းေကာလိပ္ ဟု အမည္တြင္ေသာ အမ်ိဳးသားေကာလိပ္ ကို၀ိုင္း၀န္းတည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ၾကသည္။ ျမန္မာ႔သမိုင္းႏွင့္ ျမန္မာစာကို အေလးထား၍ သင္ၾကားေပးသည္။ အမ်ိဳးသားေရး အစဥ္အလာမ်ား ကိုတန္ဖိုးထားတက္ေအာင္၊ ကြ်မ္းက်င္တက္ေျမာက္ေအာင္ေဖာ္ထုတ္သင္ၾကား ေပးသျဖင္႔ ယင္းပညာေရးကို သခင္ပညာေရး ဟုေခၚေ၀ၚသံုးႏွုန္းၾကသည္။

အမ်ိဳးသားေရး ဆိုသည္မွာ မ်က္စိျဖင့္ တပ္အပ္ျမင္ရေသာအရာ မဟုတ္ေသာ္လည္း အလြန္တရာအင္အားၾကီးမားသည္။ အဆိုပါအရာတို႔သည္ အင္အားၾကီးမားသည္။ အဆိုပါအရာတို႔သည္ အင္အားၾကီးသည္ မွန္၏၊ သို႔ေသာ ျဖစ္ေပၚဆဲ ခဏမွ်သာ တည္၏။ ေလတိုက္ျပီးလွ်င္ မီးခိုးသာ က်န္၏။ အမ်ိဳးသားေရးကား ဤသို႔မဟုတ္၊ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ရုန္းကန္ လွုပ္ရွားျပီးသည္႔တိုင္ အမ်ိဳးသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ယင္းတို႔၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ထိ မ်ိဳးဆက္အသီးသီး၏ ႏွလံုးသားထဲ၌ ထာ၀ရ အျမစ္တြယ္ ရွင္သန္ေန ေလ႔ရိွသည္။္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေရးအရာမ်ား ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ၾကိဳတင္တိုင္ပင္ ညိွဳႏွုိင္းစရာမလိုလဲ အလိုလို တစ္ျပိဳင္တည္းႏိုးၾကားလာေလ႔ ရိွသည္။

ထိုသို႔အင္အား စြမ္းသန္လွေသာ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ကို အသံုးခ်ရာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အဓိဠာန္ရိွသင့္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမွရရိွခဲ႔သည့္ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ ထာ၀ရရွင္ သန္ေနေစရန္ ရည္မွန္းသင့္သည္။ ထိုနည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္ သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး အဓြန္႔ရွည္ တည္တံေရးအတြက္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက အားၾကိဳးမာန္တက္ လုပ္ကိုေဆာင္ရြက္ ၾကမည္ဟု အဓိဠာန္ျပဳသင့္ေပသည္။ သို႔မွသာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္လည္းတန္ဖိုးရိွမည္။ အမ်ိုးသားႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး လည္း အတို္င္းမသိ တန္ဖိုးရိွေနေပလိမ့္မည္။

ေဒၚႏုၾကည္ (မဟာ၀ိဇၹာ)

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

No comments:

Post a Comment

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။