ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

ေခြၽးထုတ္ၿပီး အဆိပ္အပုပ္ရွင္းထုတ္နည္း (၁)

သင့္ခႏၶာကိုယ္ ေလးလံထိုင္းမွိဳင္းတယ္ ၊ မ်က္ႏွာမဲြေျခာက္တယ္ ။ စိတ္ေလးလံေနတယ္ ဆိုလွ်င္ ဒါေတြကို ပေပ်ာက္ေစဖို႕ အထိေရာက္ဆံုး နည္းကေတာ့ ေပါ့ပါး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အဆိပ္အပုပ္ ရွင္းထုတ္နည္းပါပဲ. . . . ေန႕တိုင္း အခ်ိန္တိုင္းမွာ အဆိပ္အပုပ္ ရွင္းထုတ္နည္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ ၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အာနိသင့္ကို လည္း လက္ေတြ႕ ခံစားၾကည့္ပါ. . .

မိမိခႏၶာကိုယ္ရွိ အဆိပ္အပုပ္မ်ားကို ေခြၽးထုတ္ျခင္းျဖင့္ လည္း ရွင္းထုတ္ႏိုင္ပါသည္
အစာေျခလမ္းေၾကာင္း၊ ဆီးစြန္႕လမ္းေၾကာင့္ ႏွင့္ေခြၽးဂလင္းတို႕ဟာ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အဆိတ္အပုပ္ စြန္႕ထုတ္ရာ လမ္းေၾကာင္းၾကိး ၃ ခုျဖစ္ပါတယ္. . . အဆိပ္အပုပ္ေတြ ရွင္းထုတ္အားျမင့္မားဖို႕ ၊ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပသို႕ အခ်ိန္မွီ စြန္႕ပစ္ႏိုင္ဖို႕ ဆိုလွ်င္ ဒီလမ္းေၾကာင္း ၃ ခု ပြင့္ေနရပါမယ္. . . ဒါဟာေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။.

ေခြၽးထြက္တဲ့ နည္းနဲ႕ အဆိပ္အပုပ္ကို စြန္႕ထုတ္တာဟာ ခႏၶာကိုယ္ေပၚက မ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာ အက်ယ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ အေရျပားကို အသံုးျပဳျခငး္ပါပဲ. . . . တစ္ကုိယ္လံုးက အေမြးက်င္းေတြ အားလံုး ပြင့္ၿပီး ေခြၽးေတြ ျဖိဳင္ျဖိဳင္က်လာျခငး္ျဖင့္ ေခြၽးရည္နဲ႕အတူ အဆိပ္အပုပ္မ်ားကိုလည္း ပါသြားႏိုင္ပါသည္. .

ေခြၽးထြက္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ကုိယ္လံုးက အေၾကာအျခင္ႏွသ့္ အခိုးဓာတ္ကိုပြင့္ေစပါသည္ . ကိုယ္တြင္း အဂၤါက လီစာမ်ားကို ပိုအလုပ္လုပ္ေစပါသည္. . စိတ္အားနွင့္ ခြန္အားမ်ားကို ပြားေစသည္. ထို႕အျပင္ အသိမဲ့ အာရုံေၾကာရဲ႕ စြမး္ရည္ကိုလည္း ထိန္းညွိေပးသည္ ေသြးေၾကာငယ္မ်ားကို ပိုက်ယ္ေစတဲ့ အတြက္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ အားေကာင္းေစတယ္လို႕ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးပညာက ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

က်န္းမာသူတစ္ဦးဟာ သင့္တင့္စြာ ေခြၽးထုတ္ႏိုင္လွ်င္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈကို ေကာင္းေစျခင္း ၊ အာရုံေၾကာကို သန္႕ေစျခင္း ၊ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕စြမ္းရည္အရပ္ရပ္ကို တိုးေစျခငး္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးရႏိုင္ပါသည္။

ေခြၽးထုတ္ၿပီး အဆိပ္အပုပ္္ မ်ားကို နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ရွင္းထုတ္ရာတြင္ ပထမနညး္မွာ -

(၁) ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားၿပီးေခြၽးထုတ္နည္း
 က်န္းမာသူတစ္ဦးအတြက္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားၿပီးေခြၽးထုပ္ျခင္း ဟာ အက်ိဳးအမ်ားဆံုးပါပဲ. . . ကို္ယ္လက္လႈ္ရွားအားကစားျပဳတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္ၾကြက္သားမ်ားမွ ကယ္လိုရီမ်ား လ်င္ျမန္ေျမာက္မ်ားစြာထြက္လာႏိုင္ပါသည္ . . . အပူမ်ား အျမန္ပ်ံ႕လႊင့္ေစရန္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေခြၽးစို႕ျခင္း (သို႕) ေခြၽးဒီးဒီးက်ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာပါတယ္. . . ထြက္လာေသာ ေခြၽးရည္နဲ႕အတူ အဆိပ္အပုပ္ေတြ ပါသြားလို႕ လူကို ေပါ့ပါးသြက္လက္ေစပါတသည္. . . အကိုက္အခဲေပ်ာက္ၿပီး ေရာဂါမ်ိဳးစံုကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

မိမိရဲ႕ ခံႏိုင္ရည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားနည္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေခြၽးထြက္သိပ္မမ်ားေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ မ်က္ႏွာတြင္ ေခြၽးစီးက်ၿပီး ရင္ႏွင့္ေက်ာပိုင္းတြင္ ေခြၽးစို႕လာလွ်င္ ေနာက္ထပ္ 10 မိနစ္ ခန္႕ကစားၿပီး ရပ္နားပါ. ရက္သတၱတစ္ပတ္လွ်င္ ၅-၆ ၾကိမ္ျပဳလုပ္ပါ . . ထို႕ေနာက္ အေရျပား ပိတ္ဆို႕မႈမျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္မွီေရခ်ိဳးပါ။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားၿပီး ေခြၽးထုတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိထားပါ.

(၁) ကိုယ့္ရဲ႕ခံႏုိင္ရည္နဲ႕ သင့္ေတာ္မည့္ အားကစားနည္းကိုသာေရြးပါ။ ေျပးျခင္း၊ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ျခင္း၊ ပင္ေပါင္ရိုက္ျခင္း၊ ေတာင္တက္ျငခး္၊ ဒစၥကိုကခုန္ျခငး္ႏွင့္ေျခမွတ္ျခငး္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

(၂) ကိုယ့္ရဲ႕ခံႏိုင္ရည္အရ လွႈပ္ရွားမႈပမာဏကို ခ်င့္ခ်ိန္္ပါ. ခံႏိုင္ရည္အားကို ေက်ာ္ၿပီးမလုပ္ပါႏွင့္။

(၃) ေခြၽးတဒီးဒီးက်တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးကိုေရွာင္ပါ. မ်က္ႏွာပါးျပင္တြင္ ေခြၽးစီးက်တာနဲ႕ ရပ္နားသင့္ပါတယ္.

(၄) ေခြၽးထြက္ၿပီးေနာ္က အ၀တ္အစားမ်ားကို ေခ်ာင္ေအာင္ေလွ်ာ့ျခင္း ၊ ခြၽတ္ပစ္ျခင္းမ်ား လုပ္ပါ ၊ ေခြၽးေျခာက္ၿပီး ေအးလာသလိုခံစားရတဲ့အခါ အေအးမမိေအာင္ အ၀တ္အစားထပ္၀တ္ပါ. . ညင္သာတဲ့ ကိုယ္လက္ေျဖေလွ်ာ့ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီးရပ္နားပါ။

က်န္သည့္ အဆိပ္အပုပ္ရွင္းထုတ္နည္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

မင္းစံအိမ္


အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

5 comments:

 1. က်န္တဲ့နည္းေတြလည္းတင္ေပးပါေနာ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

  ReplyDelete
 2. အနည္းဆံုးေတာ့ ကစားကြင္း ပါတ္ေျပးတာေလာက္ေတာ့ လုပ္ျဖစ္တယ္။

  ReplyDelete
 3. စမ္းသပ္ၾကည့္ရဦးမယ္။ ခႏၶာကုိယ္ မလန္းမဆန္းျဖစ္ေနလုိ႔။

  ReplyDelete
 4. ေက်းေက်း...ပါ..ရွင္

  ReplyDelete

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။