ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

ဘုရားေနာက္ေတာ္ကလိုက္၍ သားေတာ္ရာဟုလာ အေမြေတာင္းပံု

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ခမည္းေတာ္ စံနန္း၌ ဆြမး္ဘုဥ္းေပေနစဥ္ ယေသာ္ဓနရာသည္ သားေတာ္ကို တန္ဆာဆင္၍ ခ်စ္သား ရဟန္းႏွစ္ေသာင္း၏ အလယ္မွာ တင့္တယ္စြာ ေနေတာ္မူေသာ ရဟန္းေတာ္ျမတ္သည္ သားေတာ္၏ ခမည္းေတာ္ပင္တည္း ေမာင့္ခမည္းေတာ္မွာ ရွိေသာ ေရႊအိုးၾကီးေတြကို ေတာ္ထြက္သြားသည့္ ေန႕ကစ၍ မေတြ႕ရေတာ့ဘူး. . စၾကာမင္းလုပ္ရေအာင္ အဲဒီအေမြကို ေတာင္းေခ် ဟု သင္ၾကားကာ ဘုရားထ့သို႕ ေစလႊတ္လိုက္ေလသည္. . .

သားေတာ္ရာဟုလာသည္ ဘုရားအထံသို႕ေရာက္လွ်င္ ခမည္းေတာ္ဟူေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ရဲတင္းစြာ ကပ္၍ ခမည္းေတာ္၏ အရိပ္သည္ လြန္စြာေအးခ်မ္းပါေပ၏ သားေတာ္စၾကာမင္း လုပ္ခ်င္ပါသည္. . . ခမည္းေတာ္အေမြကို ေပးပါ. . . ဟု တြတ္တီးတြတ္တာ ေျပာဆုိက အေမြေတာင္းရွာေလသည္. .. ဗုဒၶျမတ္စြာ ေက်ာင္းျပန္ၾကြရာ၌လည္း အေမြေတာင္းကာ ေနာက္ေတာ္က လိုက္သြားေလေသာ္ ရွင္သာမေဏ ျပဳကာ ေလာကုတၱရာ အေမြကိုသာ ေပးေတာ္မူေလသည္....

RAHULA FOLLOWING THE BUDDH AND ASKING FOR INHERITANCE

While the Buddha was having his meal at his father's palace. Priincess Yasodhara dressed up Rahula properly with ornaments and pointing to the Buddha said, "Behold, son, that great ascetic of majestic appearance in the midst of twenty thousand monks. He is your father. The vases of goldd belonging to him have disappeared since the day he retired from home to homelessness.

Go ye and ask for your inheritance so that you may become a Universal Monarh". Young Rahula, emboldened by the lover of a son towards his father, came to his presence and said. " O, father, your shadow is cool and pleasant. I wish to become universal monarch. Please give me my inheritance." He asked for his inheritance, uttering much else that was becoming . He followed the Buddha when he went back to the monastery asking for inheritance. But the Blessed one made him owner of an inheritance transcending this world, by ordaining him as a samanera(novice) of the Holy Order.


အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

No comments:

Post a Comment

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။