ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

သည္းခံျခင္း

အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရးၾကီးသုတ္ျပာ ႏိုင္ၾကပါသည္. . . အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားက ေရးၾကီသုတ္ျပာ ႏိုင္မႈကို အေမရိကန္လူမ်ိဳးတို႕၏ ထူးျခား လကၡဏာ တစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားၾကပါသည္. . . အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားက ျမင္ေသာအျမင္မွာ မွန္ကန္ပါသည္. . . အေမရိကန္တို႕သည္ ေအာင္ပန္းဆင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ သြက္လက္စြာ လႈပ္ရွားၾကပါသည္. . . ထိုအခ်က္သည္. . ကြၽႏ္ုပ္တို႕အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ပါသည္. . ထိုတြန္းအားသည္ အေမရိကန္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ အင္အားျဖစ္ပါသည္...

အျခားတစ္ဖက္မွ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ လက္ေတြ႕က်က် ခ်က္ျခင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ အင္အားသည္ အားနည္းခ်က္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္. . ခ်က္ျခင္း လုပ္ရမွ ေက်နပ္ေသာ အေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ သည္းမခံႏိုင္ေသာ လူမ်ိဳးဟု အမ်ားစုက ယူဆလာၾကပါသည္. . .

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း အလားတူ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္. . . လုပ္ငန္းသေဘာတူခ်က္ကို အခု လက္မွတ္ထိုး အခု ခ်က္ျခင္း စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစခ်င္ပါသည္. . . ခ်က္ျခင္း လုပ္ခ်င္ေသာ သေဘာက ဦးေဆာင္လြန္းသည့္အတြက္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ စဥ္းစားဖို႕အခ်ိန္မယူေသာ အေျခအေနမ်ား မၾကာခဏ ၾကံဳေတြ႕ၾကရပါသည္. . . အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေရးၾကီးသုတ္ျပာလုပ္ျခင္မႈမ်ား သည္းမခံႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္တစ္ခု မလုပ္မီ ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်င့္ခ်ိန္ ျပဳမူလိုေသာ လူအမ်ား ရႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဘးဖယ္ထားရာ ေရာက္ေနပါသည္. . . .

သည္းခံႏိုင္စြမ္းသည္ သတိၱ တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္. . . . သည္းခံႏိုင္ျခင္းမွာ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္၀ေရးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ . သတၱိထူး တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္... သည္းခံႏိုင္မႈသည္ သင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ကို ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ စြမး္ရည္ လဲ ျဖစ္ပါသည္. . . ကဲြျပားျခားနားခ်က္ကို သိျမင္္ႏိုင္စြမ္းသာ အသိဥာဏ္လည္း ျဖစ္ပါသည္. . . ဘ၀တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္၀ ေအာင္ ျဖ့ည္ဆည္းလိုေသာ ဆႏၵေလးနက္ေလေလ ၊ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕အတြက္ သည္းခံဖို႕ ပိုလိုလာေလျဖစ္သည္. .

သည္းခံမႈဆိုသည္မွာ လႈပ္ရွားသည့္ သေဘာသက္၀င္ပါသည္. . . ျငိမ္သက္ေနသည့္သေဘာမဟုတ္ပါ. . . တက္ၾကြသည့္ သေဘာရွိပါသည္. . . ေတြ႕ၾကံဳလာသည့္အေျခအေနကို ျငိမ္ခံေနသည့္သေဘာမဟုတ္ပါ. . . . ကိုယ္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးဦးစီးေဆာင္နိုင္ဖို႕အတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ တြန္းအား တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္. . . သည္းခံမႈသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ကို ဦးတည္လုပ္ေပးထားမႈႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္ ထိန္းေက်ာင္းမႈတို႕ အက်ံဳး၀င္ပါသည္. .

ကုိယ္ေလွ်ာက္လွမ္းေနရသည့္ ဦးတည္ခ်က္ကို ေကာင္းစြာ သိျမင္ေနေသာအခါ သင့္ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္၀ေရးတြင္ ၾကံဳေတြ႕လာရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို သည္းခံႏိုင္စြမး္ရည္ တိုးပြားလာပါသည္. . . သင့္အေနျဖင့္ သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ပန္းတိုင္သို႕ ေရာက္မည္ကို တိတိက်က်သိေနပါသည္. . လမ္းခရီးတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားမွာ ယာယီအေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႕အတားအေနျဖင့္သာ ျမင္လာပါသည္. . .

သည္းခံေသာ စိတ္ကို ဘယ္လိုေမြးမလဲ. . . . သင့္ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ကို တိတိက်က် ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးလွ်င္ သည္းခံႏိုင္ဖို႕ လြယ္ကူပါသည္. . ထိုရည္မွန္းခ်က္ျပည့္၀ဖုိ႕အတြက္ သင္၏ စိတ္ဆႏၵတစ္ခုလံုးကို စူးစိုက္ထားပါ.္ . . ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္၀ဖို႕အတြက္ ျပင္းျပေသာ စိတ္ဆႏၵကိုေမြးထားပါ. . . သင္၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ လုပ္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆုေတာင္းမွန္သမွ်တို႕သည္. . ထုိရည္မွန္းခ်က္ျပည့္၀မႈအတြက္သာ ဦးတည္ထားခဲ့လွ်င္ သည္းခံေသာ စိတ္ကို ေမြးရန္ လြယ္ကူပါသည္. . .

သင့္ဘ၀တြင္လည္း အဓိကက်ေသာ ဘ၀ပန္းတိုင္အေပၚ အာရုံစူးစိုက္ထားပါက. . . ထိုပန္းတိုင္ရဖို႕အတြက္ လိုအပ္ေသာ သည္းခံစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္. . . .

ေဒါက္တာသိန္းလြင္

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

2 comments:

 1. ပါရမီလည္း ပါဦးမွ
  သည္းခံခ်င္တုိင္း သည္းခံလုိ႔မရဘူး၊

  ReplyDelete
 2. ကုိကုိေမာင္(ပန္းရနံ႔)December 7, 2011 at 8:22 PM

  မွန္လုိက္ေလ ပန္းကဗ်ာေရ...
  တကယ္မွန္တယ္။ လက္ေတြ႔။

  ReplyDelete

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။