ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

ဘုရားအေလာင္း ဆံေတာ္ပယ္၍ ရဟန္းၿပဳေတာ္မူပံုဘုရားအေလာင္း ဆံေတာ္ပယ္၍ ရဟန္းၿပဳေတာ္မူပံု


သန္းေခါင္အခါ၌ ေတာထြက္ေတာ္မူလာေသာ ဘုရားအေလာင္းသည္နံံနက္လင္းေသာအခါ "အေနာ္မာ " ၿမစ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူ၍ က႑ကၿမင္းေတာ္အစြမ္းၿဖင့္ ရွစ္ဥသဘ ေ၀းကြာေသာ ဟိုဘက္ကမ္းသို႔ ေက်ာ္လွမ္းေတာ္မူေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆင္၀တ္ေတာ္မူ ေသာတန္ဆာႏွင့္ၿမင္းေတာ္ကို ဆႏၷအားအပ္၍ တိုင္းၿပည္သို႔ၿပန္ၾကေတာ့ဟု ေစလႊေတာ္မူၿပီး လ်ွင္ အေနာ္မာေသာင္အၿပင္၀ယ္ သန္လ်က္ၿဖင့္ဆံေတာ္ၿမတ္ကို ပယ္ၿဖတ္ေတာ္မူေလသည္။

ထိုသို႔ပယ္၍ "ဘုရားၿဖစ္မည္မွန္လ်ွင္ ဆံေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွာတည္ပါေစသား" ဟု ဓိဠာန္၍ တာ၀တိံသာနတ္ၿပည္၀ယ္ စူဠာမဏိေစတီ တည္ထားေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ဃဋိကာရၿဗဟၼာ ဆက္ကပ္လာေသာ သကၤန္းၿဖင့္ ရဟန္းၿပဳေတာ္မူ၍ ၀တ္လဲေတာ္ပုဆိုးကို လည္း ဃဋိကာရၿဗဟၼာမင္းယူ၍ ၿဗဟၼာ့ၿပည္၀ယ္ ဒုႆ ေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ထားေလသည္။

THE FUTURE BUDDHA CUTTING HIS HAIR TO BECOME A MONK


The Future Buddha who left the city at midnight on his Great Renunciation came to the bank of the Anoma (Illustrious) River at day-break. He gave the signal to his horse with his heel, and the horse sprang over the river, which had a breadth of eight usabhas (an usabha is 140 cubits or 210 feet), and landed on the opposite bank. He handed over to Channa his ornaments and the horse, Kanthaka, and asked him to go back home with them. He then cut his hair with the sword on the sandy beach of the Anoma.


Then the Future Buddha seized hold of his top-knot and threw it into the air, saying-"If I am to become a Buddha, let it stay in the sky; but if not, let it fall to the ground. And Sakka, the King of the gods, received it in a golden casket, and established it in the Heaven of the Thirty-three Gods as the Culamani Ceti (Shrine of the Diadem). After that, the Future Buddha put on the robes, the symbol of asceticism, brought by the Maha-Brahma god, Ghatikara, and became an ascetic. His garments, made of Benares cloth, were taken away by Ghatikara, and established in the realm of the higher gods as the "Dussa Shirne.အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...1 comment:

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။