ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

ဧရာဝတီစာၾကည့္တိုက္သမိုင္းမွတ္တမ္း

ဧရာဝတီစာၾကည့္တိုက္သည္ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ဂုဏ္ေဆာင္ ဝိေသသထူးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္၏တည္ေနရာမွာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕လယ္တြင္ အလြန္အခ်က္ အျခာက်၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရ သြားလာရန္လြယ္ကူေသာ ကမ္းနားလမ္းနွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ပုသိမ္-ရန္ကုန္သေဘၤာဆိပ္ ေမတၲာဦး တံတားအနီးတြင္ ပုသိမ္ျမစ္(ငဝန္ျမစ္)ကိုမ်က္နွာမူ၍ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အေဆာက္ အအံုအတြင္း၌လွပေသသပ္စြာ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ၊တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္းလူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ နည္းေပးလမ္းျပ ၾသဝါဒမ်ားျမြက္ၾကားခဲ့ရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္ အတြင္းတိုင္းနွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း လမ္းညႊန္မႈျပဳခဲ့ပါသည္-

(၁) ျပည္နယ္/တိုင္းျမို့ျကီးမ်ားတြင္ အဆင့္မီေသာျပည္နယ္/တိုင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထူေထာင္ရန္။

(၂) အဆိုပါစာၾကည့့္တိုက္မ်ားသည္ ျပည္သူတို့အတြက္ဗဟုသုတ ျဖန္႕ျဖဴးးရာဌာေန ျဖစ္သည္အျပင္ အမ်ားျပည္သူစိတ္ေအးခ်မ္းေျမ့စြာ စာေပဖတ္ရႈေလ့လာရင္း အပန္းေျဖနားေနစရာအျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းစီမံေဆာင္ရြက္ရန္။

(၃) စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အရိပ္အာဝါသေကာင္းရရိွေစမည့္ သစ္ပင္မ်ား၊ ပန္းအလွပင္မ်ား၊ ေရပန္း၊ ေရကန္၊ စၾကၤန္ေလ်ာက္လမ္း စသည္တို႕ျဖင့္ ေဝဆာေအာင္စနစ္တက် အကြက္ခ် တည္ေဆာက္ရန္။

(၄) စာၾကည့္တိုက္အေဆာက္အအံု မ်ားကိုလည္း သဘာဝအလင္းေရာင္၊ေလေကာင္း ေလသန္႕ နွင့္ အေအးဓါတ္ရရိွေစရန္အတြက္ ထူထူထဲထဲ ေဆာက္လုပ္သြားရန္။

(၅) စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ဗဟုသုတ ပညာစာအုပ္မ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံုထားရိွရန္။

(၆) စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ထားရိွရန္ နွင့္ကြန္ပ်ဴတာကို ကြ်မ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္အသံုးျပဳနိုင္ရန္သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်သင္ ၾကားေပးရန္။

(၇) ကေလးစာဖတ္ခန္းဖဲြ႕စည္းထားရိွျပီး၊ ကေလးမ်ားအတြက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈလည္းျဖစ္၊ ဥာဏ္ရည္လည္း တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳုးလာေစမည့္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳ ကစားနည္း မ်ားစီစဥ္ထားရိွေပးရန္။

ဤတြင္နိုင္ငံေတာ္အျကီးအကဲ၏လမ္းညႊန္ခ်က္အရ၊ဧရာဝတီတိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာ ေရးနွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌ၊ အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴူးဗိုလ္ခ်ဳပ္ သူရေရႊမန္းမွ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ညိွနိႈင္းအၾကံဥာဏ္ရယူ၍၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ေခတ္မီျပီးအဆင့္မီေသာဧရာဝတီစာၾကည့္တိုက္ကို ဧရာဝတီတိုင္း၏ ဂုဏ္ေဆာငၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းႀကီးတြင္ဖြင့္လွစ္ရန္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီစာၾကည့္တိုက္အား၊ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ႕စည္းျပီးေနာက္ စာၾကည့္တိုက္၏ ေန႕့စဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားအား ပံုမွန္လည္ပတ္နိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္း(၈)ဦးအား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီး၊ ကိုယ္စီတာဝန္မ်ားျဖင့္ ခန္႕အပ္ခဲ့ပါသည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕ု့ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဧရာဝတီစာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား တြင္၊ ဧရာဝတီစာၾကည့္တိုက္၏ ေရွ႕တြင္ခန္႕ျငားစြာ စိုက္ထူထားသည့္ ေၾကးျပားတြင္ ေရးထြင္းထားေသာ ကမၸည္း ေက်ာက္စာ တိုင္မွတ္တမ္းကို ၂ဝဝ၁ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႕ (၁၃း၄၅) ခိ်န္တြင္ စက္ခ လုတ္ဖြင့္၍ ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေေရး ေကာင္စီဝင၊္ ဧရာဝတီတိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌ၊ အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွူးဗိုလ္ခ်ဳ်ပ္သူရေရႊမန္းက ဧရာဝတီစာၾကည့္တိုက္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။တိုင္းမွဴးသည္ နိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီးသန္းေရႊ၏ တိုင္းအဆင့္မီွ စာၾကည့္တိုက္ႀကီီးထူ ေထာင္ဖြင့္လွစ္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကိုဦးထိပ္ပန္ဆင္၍ တိုင္းအဆင့္မီွ စာၾကည့္တိုက္ႀကီီး အျဖစ္ ရက္ေပါင္း (၄ဝ)အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖၚ တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဧရာဝတီစာၾကည့္တိုုက္ကို အဆင့္ျမင့္ေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ စာၾကည့္တိုုက္ (e-library)အျဖစ္ တည္ေထာင္ ထားပါသည္။ လူႀကီးမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ(၁ဝ)လံုး၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ(၅)လံုး၊ ရံုးသံုး(၁)လံုး စုစုေပါင္း ကြန္ပ်ဴတာ(၁၆)လံုး တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ကေလးမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူ ေလ့လာသင္ၾကားနိုင္ေသာ စီဒီမ်ား၊ အေျခခံ/အဆင့္ျမင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အတြက္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ ဓါတုေဗဒ၊ သတၲေဗဒ၊ ရုကၡေဗဒ၊ နကၡတၲ၊ ဘာသာစံုေလ့လာ သင္ၾကားနိိုင္ေသာ (educational CD မ်ား)၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၊ သုေတသီ မ်ားအတြက္ အေထြေထြ ဗဟုသုတ မီွျငမ္းကိုးကားနိုင္ေသာ စြယ္စံုက်မ္းမ်ား၊ျပတိုက္မ်ား၊ ဂႏၶဝင္စာအုပ္ မ်ား၊ ေျမပံုမ်ားပါသည့္(reference CD မ်ား)၊ ကုန္သည္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္နွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမီွျငမ္းနိုင္ေသာ နိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ဆက္ဆံေရးနည္းလမ္း မ်ား၊ နည္းဥပေဒသ မ်ား၊ စာေပးစာယူေရးသားနိုင္ေသာ (Business CD မ်ား)၊ ေဆးပညာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၊ ကုထံုးမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္သည့္(Medical CD မ်ား)၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထေရာနစ္၊ သိပၸံနွင့္နည္းပညာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ မ်ားအလိုက္ ကိုယ္တိုင္ အလြယ္တကူ ေလ့လာနိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားပါဝင္သည့္(Tutorial CD မ်ား)၊ လုပ္ငန္းခြင္သံုး (Software CD) မ်ားပါဝင္သည့္ (Installation CD မ်ား)၊ ဝါသနာအလိုက္ အိမ္အလွျပင္ျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျပဳုစုျခင္း၊ ကားျပင္ျခင္း၊ ဂစ္တာ/စႏၵယား တီးနည္း၊ ခ်က္ျပဳတ္နည္း၊ အကၤီ်ဒီဇိုင္းမ်ား ပါဝင္သည့္(Hobby CD မ်ား)၊ ေတးသီခ်င္း (Music(karaoke CD))မ်ား၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လာေစ မည့္ (Sport & Game CD မ်ား)၊ စုစုေပါင္း CD (၈ဝဝ)ေက်ာ္ ဝယ္ယူစုေဆာင္း ထားရိွပါ သည္။ ထပ္မံ၍လည္း CD မ်ားဝယ္ယူျဖည့္ဆည္း လွ်က္ရိွေနပါသည္။ ေနာင္တြင္ စာႀကည့္တိုက္၌ Computer Application Course သင္တန္းမ်ားလည္း ပို႔ခ်လွ်က္ရိွပါသည္။ ဧရာဝတီစာႀကည့္တိုက္သို့ အသင္းဝင္လို သူမ်ား သည္ တစ္ေယာက္လွ်င္ နွစ္စဥ္ေႀကး (၁၂ဝဝိ/-)နႈနွ္း၊ ( e-library) အသင္းဝင္လို သူ မ်ားသည္ လစဥ္ေႀကး (၁ဝဝဝိ/-) နႈန္း Internet ႀကည့္ရႈလိုသူမ်ားသည္ (၁နာရီလွ်င္ ၆ဝဝိ/-) နႈန္း ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ေန႕့စဥ္ (တနလၤာေန႕မွအပ) နံနက္(၁ဝ)နာရီမွ ည(၆)နာရီအထိ စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္လွစ္ထားခိ်န္ အတြင္း စာအုပ္ငွား ရမ္းျခင္း၊ ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္း၊ Computer မ်ားအားအသံုးျပဳု၍ CD မ်ားဖတ္ျခင္း၊ CD မ်ား အသံုးျပဳေလ့လာနိုင္္ပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္လွစ္ျပီးေနာက္ စိတ္ဝင္စားသူအသင္းသားမ်ား ေန႕့စဥ္ တိုးပြားလာရာ ယခုအခါ စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္(၃၃ဝဝ) ေက်ာ္ခန္႕နွင့္ (e-library) အသင္းဝင္သူ (၁၇၅ဝ) ေက်ာ္ရိွပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ စာေပ ဝါသနာရွင္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားနွင့္ နယ္ျမိဳ႕မ်ား မွအသင္းဝင္လိုသူမ်ား အလြယ္တကူ အသင္းဝင္္ေရာက္နိုင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးထားပါသည္။ ေန႕စဥ္နွင့္အမွ် စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္သစ္မ်ား တဖဲြဖဲြဝင္ေရာက္ လွ်က္ရိွျပီး၊ စာဖတ္သူ၊ စာႀကည့္သူ ၊ စာအုပ္ငွားသူမ်ားနွင့္ စည္ကားလွ်က္ရိွေနပါသည္။

2 comments:

  1. ဝမ္းသာတယ္ဗ်ာ၊ ျပည္သူေတြ စာမ်ားမ်ားဖတ္မွ အသိအျမင္ၾကြယ္မွာ၊ အသိအျမင္ၾကြယ္မွ ႏိုင္ငံတိုးတက္မွာေလ၊ ေနရာေဒသတိုင္းမွာ ပညာ႔အလင္းေဆာင္တဲ႔ စာၾကည္႔တုိက္ေတြ ေပၚထြန္းပါေစဗ်ာ။ ဧရာဝတီစာၾကည္႔တုိက္လည္း ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ပါ

    ReplyDelete
  2. က်ေနာ္ဒီက ေဆာင္းပါးေတြက္ို ဖုန္းနဲ့ downခ်င္တာ ဘယ္လိုdownရမလဲမသိဘူး

    ReplyDelete

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။