ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

ေခြၽးထုတ္ၿပီး အဆိပ္အပုပ္ရွင္းထုတ္နည္း (၁)

သင့္ခႏၶာကိုယ္ ေလးလံထိုင္းမွိဳင္းတယ္ ၊ မ်က္ႏွာမဲြေျခာက္တယ္ ။ စိတ္ေလးလံေနတယ္ ဆိုလွ်င္ ဒါေတြကို ပေပ်ာက္ေစဖို႕ အထိေရာက္ဆံုး နည္းကေတာ့ ေပါ့ပါး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အဆိပ္အပုပ္ ရွင္းထုတ္နည္းပါပဲ. . . . ေန႕တိုင္း အခ်ိန္တိုင္းမွာ အဆိပ္အပုပ္ ရွင္းထုတ္နည္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ ၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အာနိသင့္ကို လည္း လက္ေတြ႕ ခံစားၾကည့္ပါ. . .

မိမိခႏၶာကိုယ္ရွိ အဆိပ္အပုပ္မ်ားကို ေခြၽးထုတ္ျခင္းျဖင့္ လည္း ရွင္းထုတ္ႏိုင္ပါသည္
အစာေျခလမ္းေၾကာင္း၊ ဆီးစြန္႕လမ္းေၾကာင့္ ႏွင့္ေခြၽးဂလင္းတို႕ဟာ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အဆိတ္အပုပ္ စြန္႕ထုတ္ရာ လမ္းေၾကာင္းၾကိး ၃ ခုျဖစ္ပါတယ္. . . အဆိပ္အပုပ္ေတြ ရွင္းထုတ္အားျမင့္မားဖို႕ ၊ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပသို႕ အခ်ိန္မွီ စြန္႕ပစ္ႏိုင္ဖို႕ ဆိုလွ်င္ ဒီလမ္းေၾကာင္း ၃ ခု ပြင့္ေနရပါမယ္. . . ဒါဟာေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။.

ေခြၽးထြက္တဲ့ နည္းနဲ႕ အဆိပ္အပုပ္ကို စြန္႕ထုတ္တာဟာ ခႏၶာကိုယ္ေပၚက မ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာ အက်ယ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ အေရျပားကို အသံုးျပဳျခငး္ပါပဲ. . . . တစ္ကုိယ္လံုးက အေမြးက်င္းေတြ အားလံုး ပြင့္ၿပီး ေခြၽးေတြ ျဖိဳင္ျဖိဳင္က်လာျခငး္ျဖင့္ ေခြၽးရည္နဲ႕အတူ အဆိပ္အပုပ္မ်ားကိုလည္း ပါသြားႏိုင္ပါသည္. .

ေခြၽးထြက္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ကုိယ္လံုးက အေၾကာအျခင္ႏွသ့္ အခိုးဓာတ္ကိုပြင့္ေစပါသည္ . ကိုယ္တြင္း အဂၤါက လီစာမ်ားကို ပိုအလုပ္လုပ္ေစပါသည္. . စိတ္အားနွင့္ ခြန္အားမ်ားကို ပြားေစသည္. ထို႕အျပင္ အသိမဲ့ အာရုံေၾကာရဲ႕ စြမး္ရည္ကိုလည္း ထိန္းညွိေပးသည္ ေသြးေၾကာငယ္မ်ားကို ပိုက်ယ္ေစတဲ့ အတြက္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ အားေကာင္းေစတယ္လို႕ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးပညာက ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

က်န္းမာသူတစ္ဦးဟာ သင့္တင့္စြာ ေခြၽးထုတ္ႏိုင္လွ်င္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈကို ေကာင္းေစျခင္း ၊ အာရုံေၾကာကို သန္႕ေစျခင္း ၊ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕စြမ္းရည္အရပ္ရပ္ကို တိုးေစျခငး္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးရႏိုင္ပါသည္။

ေခြၽးထုတ္ၿပီး အဆိပ္အပုပ္္ မ်ားကို နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ရွင္းထုတ္ရာတြင္ ပထမနညး္မွာ -

(၁) ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားၿပီးေခြၽးထုတ္နည္း
 က်န္းမာသူတစ္ဦးအတြက္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားၿပီးေခြၽးထုပ္ျခင္း ဟာ အက်ိဳးအမ်ားဆံုးပါပဲ. . . ကို္ယ္လက္လႈ္ရွားအားကစားျပဳတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္ၾကြက္သားမ်ားမွ ကယ္လိုရီမ်ား လ်င္ျမန္ေျမာက္မ်ားစြာထြက္လာႏိုင္ပါသည္ . . . အပူမ်ား အျမန္ပ်ံ႕လႊင့္ေစရန္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေခြၽးစို႕ျခင္း (သို႕) ေခြၽးဒီးဒီးက်ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာပါတယ္. . . ထြက္လာေသာ ေခြၽးရည္နဲ႕အတူ အဆိပ္အပုပ္ေတြ ပါသြားလို႕ လူကို ေပါ့ပါးသြက္လက္ေစပါတသည္. . . အကိုက္အခဲေပ်ာက္ၿပီး ေရာဂါမ်ိဳးစံုကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

မိမိရဲ႕ ခံႏိုင္ရည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားနည္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေခြၽးထြက္သိပ္မမ်ားေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ မ်က္ႏွာတြင္ ေခြၽးစီးက်ၿပီး ရင္ႏွင့္ေက်ာပိုင္းတြင္ ေခြၽးစို႕လာလွ်င္ ေနာက္ထပ္ 10 မိနစ္ ခန္႕ကစားၿပီး ရပ္နားပါ. ရက္သတၱတစ္ပတ္လွ်င္ ၅-၆ ၾကိမ္ျပဳလုပ္ပါ . . ထို႕ေနာက္ အေရျပား ပိတ္ဆို႕မႈမျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္မွီေရခ်ိဳးပါ။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားၿပီး ေခြၽးထုတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိထားပါ.

(၁) ကိုယ့္ရဲ႕ခံႏုိင္ရည္နဲ႕ သင့္ေတာ္မည့္ အားကစားနည္းကိုသာေရြးပါ။ ေျပးျခင္း၊ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ျခင္း၊ ပင္ေပါင္ရိုက္ျခင္း၊ ေတာင္တက္ျငခး္၊ ဒစၥကိုကခုန္ျခငး္ႏွင့္ေျခမွတ္ျခငး္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

(၂) ကိုယ့္ရဲ႕ခံႏိုင္ရည္အရ လွႈပ္ရွားမႈပမာဏကို ခ်င့္ခ်ိန္္ပါ. ခံႏိုင္ရည္အားကို ေက်ာ္ၿပီးမလုပ္ပါႏွင့္။

(၃) ေခြၽးတဒီးဒီးက်တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးကိုေရွာင္ပါ. မ်က္ႏွာပါးျပင္တြင္ ေခြၽးစီးက်တာနဲ႕ ရပ္နားသင့္ပါတယ္.

(၄) ေခြၽးထြက္ၿပီးေနာ္က အ၀တ္အစားမ်ားကို ေခ်ာင္ေအာင္ေလွ်ာ့ျခင္း ၊ ခြၽတ္ပစ္ျခင္းမ်ား လုပ္ပါ ၊ ေခြၽးေျခာက္ၿပီး ေအးလာသလိုခံစားရတဲ့အခါ အေအးမမိေအာင္ အ၀တ္အစားထပ္၀တ္ပါ. . ညင္သာတဲ့ ကိုယ္လက္ေျဖေလွ်ာ့ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီးရပ္နားပါ။

က်န္သည့္ အဆိပ္အပုပ္ရွင္းထုတ္နည္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

မင္းစံအိမ္


အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

သားေဖေဖ

ေဖေဖ
ကေလးမ်ားသည္ ပံုသြင္းခံရမည့္
ပစၥည္းမ်ား မဟုတ္
ဖံြ႕ၿဖိဳ႕ရွင္သန္လာေအာင္
ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည့္
လူသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္. . . တဲ့
Jess Lair ဆိုတ့ဲ
ပညာရွင္တစ္ဦးက
မိန္႕မွာဖူးပါတယ္

ကြၽန္ေတာ့ကို ေဖေဖက
ပံုသြင္းခဲ့တာလား
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့တာလား
ကြၽန္ေတာ့စိတ္ထဲမွာ
မသဲကဲြဘူး ေဖေဖ....


သား

ေကာင္းသန္႕

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

စာဖတ္ပါ

လူသည္ အာဟာရျပည့္၀ဖို႕
အစားအေသာက္ကို ေန႕စဥ္စားရ၏
အသိဥာဏ္ ျပည့္၀ဖို႕
ေန႕စဥ္ စာဖတ္ရ၏


အားလံုးဟာ ျပည့္စံုတဲ့ အရာတစ္ခု
မဟုတ္ရင္ေတာင္မွ
ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားလိုတဲ့ သူအတြက္ေတာ့
အေထာက္အကူျပဳမွာ မလဲြပါဘူး.

တကယ္စာဖတ္တဲ့သူဟာ
အသိဥာဏ္ျပည့္၀သြားမယ္
စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ရင့္က်က္လာမယ္

အခ်ိန္က တန္ဖိုးရွိလို႕
ေလာကဓံကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္မယ့္
စာေတြကိုပဲ ေရြးဖတ္သင့္ပါတယ္

ခြန္အားရွိဖို႕ အစားစားရမယ္ဆိုရင္
အသိဥာဏ္ရွိဖို႕ စာဖတ္ပါ

အိန္ဂ်ယ္(လ္)

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

ၾသ၀ါဒရတနာမ်ား

ဟုိတစ္ေန႕က ေသ၍ လူ႕ျပည္သို႕ ေခတၱေရာက္၊ စိတ္မေမာက္ၾကႏွင့္ ၊ စိတ္ေနေမာက္က အရင္းေပ်ာက္မည္

( ဒီပဲရင္း ဆရာေတာ္ၾကီး)

ပန္းကန္ကြဲၿပီးမွ ပန္းကန္ကဲြေၾကာင့္ စိတ္မညစ္ပါနဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ၿပီးသား စိတ္မခ်မ္းသာစရာ ကိစၥမ်ားကို ေတြး၍ စိတ္ညစ္မခံပါနွင့္
(ေရႊဟသၤာတိုက္သစ္ ဆရာေတာ္ၾကီး)

အၾကင္အေဆြခင္ပြန္းႏွင့္ ေပါင္းဖက္ျခငး္ျဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲလွ်င္၊ ထိုသို႕ ဆင္းရဲရေၾကာင္း ဆင္ျခင္ သတိရ၍၊ အေဆြခင္ပြန္းကို မီးပံုၾကီးကဲ့သို႕ သတိျပဳကာေနေလေတာ့
(စဥ့္ပါဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး)

ကိုယ္လုပ္တဲ့အလုပ္က ၊ ကိုယ့္ရဲ႕အေကာင္းဆံုးစိတ္နဲ႕၊ အေကာင္းဆံုးအရည္အခ်င္းကို ေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ရမယ္.
(ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက)

အာရုံေအးမွ စိတ္ေအးသည္
အာရုံပူေတာ့ စိတ္ပူသည္
စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈရေစရန္ ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းၾကပါေလ
(ဘဒၵႏၱသုဒၶါဘိ၀ံသ) -မႏၱေလး ၊စတုတၳေျမာက္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး

သုေတသီ ဘုနး္ျမင့္ေသြး

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

လူငယ္ႏွင့္အလွအပ

လူငယ္ေတြဟာ
အလွအပကို မက္ေမာတာ မဆန္းပါဘူး.

လူၾကီးလူငယ္မေရြးလွပခ်င္ၾကတာပါပဲ
မိမိကိုယ္ကို လွပေအာင္ ျပင္ဆင္ၾကတယ္ .

ဒါေပမယ့္ လူငယ္ေတြကေတာ့
တိုးတက္တဲ့ အျမင္ေတြနဲ႕
လွပခ်င္ၾကတာ ျဖစ္တယ္.

ဘယ္လူငယ္ကမွ
အေမတို႕ေခတ အေဖတို႕ေခတ္ပံုစံကုိ
မျပင္ဆင္လိုပါဘူး.

တကယ္တမ္းမိမိကိုယ္ကို လွပေအာင္ ျပင္တာထက္
မိမိကိုယ္ကို ေခတ္မီတဲ့ ပံုစံေလးျဖစ္ေအာင္
ျပင္ဆင္ၾကတာပါပဲ..

ဥပမာ

ဆံပင္ဆိုပါေတာ့
ဆံပင္ေျဖာင့္မယ္... ဆံပင္ေကာက္မယ္.
ဆံပင္ရွည္မယ္ . . ဆံပင္တိုမယ္...
ေရႊ၀ါေရာင္ဆိုးမယ္ အနီေရာင္ဆိုးမယ္

ဒီအတိုင္းပါပဲ
အ၀တ္အစားကိုလည္း အတိုအရွည္
အကဲြအစုတ္ ဆုတ္ကာ ၿဖဲထားတဲ့ ပံုစံအထိ
အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆန္းသစ္တာေတြကို သေဘာက်တယ္
ဒါဟာ လူငယ္တို႕ရဲ႕ သဘာ၀ပါပဲ

စိတ္ပညာရွင္မ်ားက ဒါဟာ လူငယ္ေတြရဲ႕
ဆန္႕က်င္တဲ့ အေတြးေတြကို
ေဖာ္ထုထ္တာပဲ လို႕ဆိုၾကတယ္
အခ်ိဳ႕ကေတာ့ မိမိကိုယ္ကို
အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ယ္သျခင္းဟာ
ဆန္းသစ္ တီထြင္ျခင္းျမစ္ဖ်ားခံရာလို႕ဆိုတယ္.

ဆိုခဲ့ၿပီးတဲ့အတိုင္း လူငယ္ေတြဟာ
အေတြးသစ္ အျမင္သစ္နဲ႕
တီထြင္ဖန္တီးျခင္း( CREATIVE) ကို
အန္မတန္ သေဘာက်ၾကတယ္

အလွအပဆိုတာ ေကာင္းပါတယ္
အရုပ္ဆိုးတာ သဘာ၀ဆိုေပမဲ့
အက်ည္းတန္တာကိုေတာ့ သေဘာမေတြ႕ၾကပါဘူး. .

ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြ လွပေအာင္ ျပင္ဆင္တာကို
လက္ခံႏိုင္ၾကပါတယ္

သို႕ေသာ္ လွတာမက္ရင္ ညစာခက္မယ္
ဆိုတဲ့ စကားအရ အလွအပေနာက္သို႕လိုက္ၿပီး
ေငြေၾကးေတြကို မွားယြင္းစြာ မသံုးမိဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္..

မိတ္ကပ္လည္းျပင္ပါ
သနပ္ခါးကိုလည္းခ်စ္ပါ
စကပ္ကဲြကိုလည္း ၀တ္ခ်င္၀တ္ပါ
မီနီစကပ္ကိုလည္း ၀တ္ခ်င္၀တ္ပါ.

သို႕ေသာ္ ထဘီကလည္း သူ႕ေနရာနဲ႕သူလွပပါတယ္...
လူငယ္ေတြ
အလွအပနဲ႕ ပတ္သတ္တဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ားကို
ဖတ္ကာ အေတြးပြားၾကည့္ပါ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

ဘုရားေနာက္ေတာ္ကလိုက္၍ သားေတာ္ရာဟုလာ အေမြေတာင္းပံု

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ခမည္းေတာ္ စံနန္း၌ ဆြမး္ဘုဥ္းေပေနစဥ္ ယေသာ္ဓနရာသည္ သားေတာ္ကို တန္ဆာဆင္၍ ခ်စ္သား ရဟန္းႏွစ္ေသာင္း၏ အလယ္မွာ တင့္တယ္စြာ ေနေတာ္မူေသာ ရဟန္းေတာ္ျမတ္သည္ သားေတာ္၏ ခမည္းေတာ္ပင္တည္း ေမာင့္ခမည္းေတာ္မွာ ရွိေသာ ေရႊအိုးၾကီးေတြကို ေတာ္ထြက္သြားသည့္ ေန႕ကစ၍ မေတြ႕ရေတာ့ဘူး. . စၾကာမင္းလုပ္ရေအာင္ အဲဒီအေမြကို ေတာင္းေခ် ဟု သင္ၾကားကာ ဘုရားထ့သို႕ ေစလႊတ္လိုက္ေလသည္. . .

သားေတာ္ရာဟုလာသည္ ဘုရားအထံသို႕ေရာက္လွ်င္ ခမည္းေတာ္ဟူေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ရဲတင္းစြာ ကပ္၍ ခမည္းေတာ္၏ အရိပ္သည္ လြန္စြာေအးခ်မ္းပါေပ၏ သားေတာ္စၾကာမင္း လုပ္ခ်င္ပါသည္. . . ခမည္းေတာ္အေမြကို ေပးပါ. . . ဟု တြတ္တီးတြတ္တာ ေျပာဆုိက အေမြေတာင္းရွာေလသည္. .. ဗုဒၶျမတ္စြာ ေက်ာင္းျပန္ၾကြရာ၌လည္း အေမြေတာင္းကာ ေနာက္ေတာ္က လိုက္သြားေလေသာ္ ရွင္သာမေဏ ျပဳကာ ေလာကုတၱရာ အေမြကိုသာ ေပးေတာ္မူေလသည္....

RAHULA FOLLOWING THE BUDDH AND ASKING FOR INHERITANCE

While the Buddha was having his meal at his father's palace. Priincess Yasodhara dressed up Rahula properly with ornaments and pointing to the Buddha said, "Behold, son, that great ascetic of majestic appearance in the midst of twenty thousand monks. He is your father. The vases of goldd belonging to him have disappeared since the day he retired from home to homelessness.

Go ye and ask for your inheritance so that you may become a Universal Monarh". Young Rahula, emboldened by the lover of a son towards his father, came to his presence and said. " O, father, your shadow is cool and pleasant. I wish to become universal monarch. Please give me my inheritance." He asked for his inheritance, uttering much else that was becoming . He followed the Buddha when he went back to the monastery asking for inheritance. But the Blessed one made him owner of an inheritance transcending this world, by ordaining him as a samanera(novice) of the Holy Order.


အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

နားလည္ႏိုင္စြမ္း

ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ အသက္ၾကီးမွ အိမ္ေထာင္ျပဳုပါတယ္ . . သူ႕ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္က သူ႕ထက္ အသက္ ၂၀ ေလာက္လည္းငယ္ပါတယ္ . . သူတို႕ရဲ႕ မဂၤလာေဆာင္ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးနဲ႕ သြားေရာက္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ ၾကၿပီး သူ႕ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏႈးမႈကိုေတာင္ ခ်စ္စႏိုးနဲ႕ က်ီစယ္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္. .

တစ္ေလာက သူ႕ကို ျပန္ေတြ႕လို႕. .

ကြၽန္ေတာ္. . . " ဟာ ေဟ့ေကာင္ၾကီး ဇနီးငယ္ငယ္နဲ႕ အေတာ္ ေပ်ာ္ေနတယ္ထင္ပါ့. . . စိတ္ပ်ိဳလို႕ ရုပ္ရည္က ပိုႏုလာ သလိုပဲ"

သူ. . . .. "မဟုတ္ပါဘူးကြယ္. . . . "

ၿပီးေတာ့ ေငးေငးငိုင္ငုိင္နဲ႕ပါ. .

ကြၽန္ေတာ္ . . . . . "ဘာျဖစ္လို႕လဲကြ. . . "

သူ. . . . . . "ငါ့အရြယ္ အျမင္ ခံစားခ်က္ေတြနဲ႕. . . သူ႕အရြယ္ အျမင္ ၊ ခံစားခ်က္ေတြက အရမ္းကြာဟေနတယ္ကြယ္. . . . "

ၿပီးေတာ့ ဥပမာ တစ္ခုေပးလုိက္ပါေသးတယ္. . . .

"အသက္အရြယ္ခ်င္း ကြာဟတဲ့သူကို အိမ္ေထာင္ျပဳမိတဲ့အတြက္ ငါ့အတြက္ေတာ့ မဖတ္တတ္တဲ့ စာအုပ္ၾကီး တစ္အုပ္ ၀ယ္ထားမိသလိုပါပဲ . . ." တဲ့

သဲေအာင္

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။